Mall för folkslag

Allt om raser och folkslag som inte nämns i landsbeskrivningarna
Post Reply
User avatar
Psipo
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 827
Joined: 2007-02-14 20:01

Mall för folkslag

Post by Psipo »

Ett andra utkast till disposition för presentation av folkslag: (egentligen är detta mest förslag på vad man kan ta upp när man skiver om ett folkslag. Många är så speciella att nedanstående inte funkar så bra. Kanske funkar bäst på alver, dvärgar, halvisar och andra fungerande folkslagskulturer?)

Folkslagets historia
Från då till nu. Så ingående som behövs men snarare komplement till övrig historia. Årtal in absurdum är helt överflödigt här.

Folkslagets utbredning
Var hittar man filurerna? Hur många kan de vara (inga exakta siffror mer en "känsla") o.s.v

Större bosättningar
Om sådana alls finns. Vissa folk är nomader.

Kultur och samhälle

Seder och bruk
Hur skiljer sig folkslaget från andra. Högtider, kultur, sedvänjor...

Religion
Vilka gudar dyrkas och hur ser dyrkan ut?

Relationer
Hur ser folkslaget på människor? Hur ser människor på folkslaget? Har övriga folkslag någon speciell relation till folkslaget eller vice versa?

Diplomatiska förbindelser

Språk
Vad talar folkslaget?

Teknologi
Folkslagets teknologiska nivå. Är de framstående eller utmärkande inom något område när det gäller hantverk, teknologi eller annat?

Kropp och själ

Fysiologi
Hur de ser ut och fungerar.

Mentalitet
Hur funkar/tänker folkslaget?

Kända personer
Hjältar eller andra.

Typisk bosättning
By, stuga, trädkoja eller annat typiskt för folkslaget.

Äventyrsuppslag
Ngot eller några korta uppslag till hur man väver ett äventyr kring folkslaget.
Post Reply