Search found 90 matches

by SrednaS
2014-05-26 08:10
Forum: Länder & Platser
Topic: Nidland / Lhassu
Replies: 343
Views: 164812

Re: Nidland / Lhassu

Vi har nu börjat diskutera Hynsolges historia i den tråden, och därför kommit in på provinsen Lasutyp, som senare skulle bli Nidland. Än så länge är teorin att Fingal var en av orsakerna till att unionen slöts, då han var en vida berömd krigarkung som lyckats ena Hynsolge. När det gäller hynsolgiska...
by SrednaS
2014-05-26 08:06
Forum: Länder & Platser
Topic: Hynsolge
Replies: 422
Views: 199591

Re: Hynsolge

Nja, källmaterialet kan tolkas som att även kulterna av Samyyd, Grilovana och Reogil är inblandade i upproret, även om dessa gudar i grunden är neutrala.
by SrednaS
2014-05-24 13:48
Forum: Länder & Platser
Topic: Hynsolge
Replies: 422
Views: 199591

Re: Hynsolge

Att Fingal blev kung över Lasutyp kan ha flera kombinerade orsaker: kulturella och religiösa band, liknande problem med politisk splittring och yttre hot (svartfolk etc.) och Fingals rykte som hjältekung. Men du har helt rätt i att det är lite underligt, och saken blir inte bättre av att EASL nästan...
by SrednaS
2014-05-24 11:54
Forum: Länder & Platser
Topic: Hynsolge
Replies: 422
Views: 199591

Re: Hynsolge

Varför skulle den lokala eliten gå med på att ersättas av hynsolgier? En möjlig utveckling är att Parbagerna spriddes in i Lasutyp redan innan konfluxen, varefter kulten/rna fick en något annorlunda utveckling. I och med Hynsolges enande fick först kulterna större enhetlighet där då det började upps...
by SrednaS
2014-05-24 09:35
Forum: Länder & Platser
Topic: Hynsolge
Replies: 422
Views: 199591

Re: Hynsolge

Tänker du dig alltså att det var de lasutypiska adelsmännen som anammade Angusiakulten och kombinerade den med deras hårdare inställning till sina undersåtar? Jo, känns lite fånigt av mig att jag inte tänkte på att Lasutyp blir en del av Hynsolge bara 15 år efter att Fingal besegrade Gormowac och en...
by SrednaS
2014-05-24 09:12
Forum: Länder & Platser
Topic: Hynsolge
Replies: 422
Views: 199591

Re: Hynsolge

Jag vet inte, det är inte en ide som sätter igång några tankar hos mig. Är medveten om att det är en enormt subjektiv invändning. Ska fundera på det lite mer. Vad sägs om Fingalkulten som någon sorts början på religionsspridningen? Han var fortfarande kung 139 eO, och gudaförklarades bara några år s...
by SrednaS
2014-05-24 08:18
Forum: Länder & Platser
Topic: Hynsolge
Replies: 422
Views: 199591

Re: Hynsolge

Kan du utveckla vad du menar med sedvanan?
by SrednaS
2014-05-23 16:30
Forum: Länder & Platser
Topic: Hynsolge
Replies: 422
Views: 199591

Re: Hynsolge

Definitivt, enda invändningen är i så fall att Agila omnämns som poet, inte teolog. Men visst kan han ha författat en hel drös med dikter om hur Angusia ser på de som säger sig företräda henne. Första tankar kring de olika gudarnas offer: Anyak: Något brännbart, med tanke på hans kult. Angusia: Osäk...
by SrednaS
2014-05-23 15:48
Forum: Länder & Platser
Topic: Hynsolge
Replies: 422
Views: 199591

Re: Hynsolge

Jepp. Jag börjar dock fundera på någon sorts reformrörelse som ämnar rädda Angusia från sin kult. Typ med en Altorisk Amos som i svavelosande attacker på prästerskapet och adeln menar att de på grund av deras ondska och korruption aldrig kommer att tillåtas träda genom portarna in i dödsriket. En gr...
by SrednaS
2014-05-23 13:27
Forum: Länder & Platser
Topic: Hynsolge
Replies: 422
Views: 199591

Re: Hynsolge

Jo, jag är inne på samma spår angående Fingal och Parbagerna. Fingal fick ju hjälp av "solguden" i kampen mot Gormowac svartfolken, vilket kan tolkas som att han godkänts av Parbagerna. En möjlighet är att Fingal hittills är unik i att upptas som ny gud, och står lite vid sidan om eftersom...
by SrednaS
2014-05-22 09:16
Forum: Länder & Platser
Topic: Hynsolge
Replies: 422
Views: 199591

Re: Hynsolge

Bara det du nämner leder genast in på nästa enorma fråga, hur ser Parbagerna och Fingalkulten på varandra? Vad innebär "rätt tro" i en värld där det förefaller som att flera olika gudar och gudafamiljer existerar? Tror nästan att jag får börja med religionen. Och hur såg de tidigare religi...
by SrednaS
2014-05-22 08:08
Forum: Länder & Platser
Topic: Hynsolge
Replies: 422
Views: 199591

Re: Hynsolge

Strålande att du tar dig an denna bit i Erebs historia! :D Det säger du ja :wink: När det gäller Parbagerna, tror jag att en viss spridning av religionen ska ha förekommit i Lasutyp redan innan 139 eO. Om religionen tvingats på folket, gällde detta då även för de tre mer "folkliga" medlem...
by SrednaS
2014-05-21 21:53
Forum: Länder & Platser
Topic: Hynsolge
Replies: 422
Views: 199591

Re: Hynsolge

Jopp, enligt EASL så var det de landsflyktiga adelsmännen som myntade namnet Nidland som en förolämpning. Några relevanta saker som vi vet om Nidland tack vare EASL: 1. "Hynsolgisk religion" som omfattade flera gudar förekom innan Vicotnik dök upp. Den religion har anor som går tillbaks ti...
by SrednaS
2014-05-21 21:36
Forum: Länder & Platser
Topic: Hynsolge
Replies: 422
Views: 199591

Re: Hynsolge

Okej, då försöker jag mig på en historieskrivning, men håller mig i så stor grad som möjligt till enbart Hynsolge och Lasutyp :D Det känns lite underligt att det i EASL verkar som att Lasutyp inte alls påverkades av allt som skedde i Hynsolge mellan 139 och 468 eO, i synnerhet den pågående konflikte...
by SrednaS
2014-05-21 20:47
Forum: Länder & Platser
Topic: Hynsolge
Replies: 422
Views: 199591

Re: Hynsolge

Skitbra, nu har jag bättre koll på hur situationen ser ut, tack så mycket. Kan en möjlig kompromiss vara att ett kulturellt utbyte pågick mellan hynsolgierna och lasutyperna, centrerad kring Parbagerna, som först fick sig en knäck i och med problemen i Lasutyp och sedan bröts av helt iom Vicotniks u...