Zygosunds bro

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Zygosunds bro ligger i Östermarken öster om Zorakin i gränslandet mellan Aidnebergen och Nostratiet på den väg som går mellan Fristaden och dvärgporten Methbôr. Grunden till bron ska enligt en inskription ha byggts år 79 e.O., men den nuvarande bron uppfördes av dvärgarna kring 520 e.O.

Historia

Måste redigeras...

ca 300-520 e.O.
Några pilgrimerna väljer att korsa floden vid den ursprungliga Zygosunds bro (Zygosundet). Andra korsar vid ett av de två vadställen som finns över floden längre söderut (Timrandels stenar och Halvevadet).
520 e.O.
När Zygosunds bro byggs ut till en befästning blir trakten säkrare och de flesta pilgrimer korsar floden vid Zygosunds bro.
536 e.O.
När Solorden etablerar kres-priorât Kalband med säte i en gammal borg öster om Zygfloden väljer många av pilgrimerna att korsa vid det närmaste vadstället - Timrandels stenar.
540 e.O.
Brända Jordens Klan härjar i hela Östermarken och belägrar både Zygosunds bro och borgen Kalband. Under en period är det enda säkra vadstället Halvevad längst söderut längs Zygfloden. (Många flyr över Halvevadet för att komma i säkerhet från svartfolken)
540-591 e.O.
Pilgrimarna börjar återigen korsa Zygefloden både vid Zygosund och Timrandels stenar. Under en period på 560-talet eO är vadstället bas för stråtrövaren Bornak och då väljer de flesta bron. Halvevadet undviks då trakten plågas av flera utbrott Röta (Jorisk röta - pestliknade sjukdom som särskillt förekommer i Nostratiet och Jorpagna).
591 e.O.
Hertig Salamora erövrar Fristaden och orsakar kalabalik i hela Östermarken. Dvärgarna som har stora varulager i Fristaden kräver att återfå dessa. Salamora vägrar och dvärgarna blir arga. De hinner dock inte ingripa innan Zorakins kung lugnar situationen. Följderna blir dock att dvärgarna under en period vägrar släppa över zorakier vid Zygosunds bro och detta kommer att gälla även för pilgrimer. Timrandels stenar blir återigen den enda platsen pilgrimerna korsar Zygefloden.
593 e.O. (årtalet ett förslag Fraxinus?)
Markgrevskapet Ostmark upprättas och dvärgarna får ersättning för sina förlorade varor (faktum är dock att de flesta varorna aldrig plundrades utan fortfarande finns i Fristaden, lagren är nämligen förseglade inifrån...). Pilgrimer och andra tillåts att korsa Zygosunds bro men de flesta väljer ändå Timrandels stenar då Solorden har påtagit sig att skydda resande längs denna delen av Via Aidne.
ca 600 e.O.
Dalkiska flodbåtar börjar färdas upp Zygefloden till Zygosunds bro. Pilgrimerna blir nu ännu färre vid bron då platsen får rykte på sig som ett tillhåll för caddister. Nästan alla pilgrimer korsar nu floden vid Timrandels stenar.