Zorakiska län

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök
Huvudartikel: Zorakin
Se även: Zorakiska län (Material för SL)

Kartan från Aidne-modulen: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=35328#p35328

Lista med platsnamn: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=37212#p37212

Senaste diskussion: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=37093#p37093

Om placering av officiella namn: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=35285#p35285

Namn från källorna som ännu inte placerats:

  • Riddar Mohran Achselson av Pendonien (EAS s.50)
  • Riddar Kristiern av Lindormsborg (EASL s.96)
  • Baron Alrik av Dûrland (EASL s.96)
  • Greve Brandenholts av Axelina (Aidne s. 31) (Axelina beläget i Likermark?)
  • Greve Osvald Trebene (Krilloan)

Karta

caption

Zorakiska län

Län

Dreverike

1. Porseryd (greve Torold Hand)

2. Trimaris (greve Merovald Klerke) (Dreve grevskapets namn enligt kartan i "Triangeldrama i Edelfara")

Pendonien

3. Pendon

Amtefjärd

4. Lanker (greve Sebestid Sporre) http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=35334&sid=0c2f4b7319637a1360300fb3fa69bfb6#p35334

5. Nordumbria

6. Hagland

7. Somersta

8. Framhundra

Likermark

Ett av grevskapen ändras till Axelina (officiellt namn): http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=37368#p37368

En av grevarna är Godrik Tjurhuvud

En av grevarna är Borodrik Hiort

9. Likerhus

10. Bergen

11. Marskerna

12. Baryd (Baril grevskapets namn enligt kartan i "Triangeldrama i Edelfara")

Pharynx

Skall ett av grevskapen heta Juneborg där ett slag mot svartfolken stod 604 e.O.? [1] (längst ner i inlägget)

13. Jostland - Grimau

14. Edelfara (greve Sebestid Natthök till Glimming) (Edelfara grevskapets namn enligt kartan i "Triangeldrama i Edelfara")

15. Ryng (greve Borodrik Sorthelm av Ryng) (Ryng grevskapets namn enligt kartan i "Triangeldrama i Edelfara")

16. Palantinen (grevskapet omfattar en halva av den pampiska halvön tillsammans med grevskap 21.)

17. Raxberg (regeras av kronprinsen - http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=35452#p35452)

Slättebo

18. Stirpeslätt (namnet ändrat till Stirpaz: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=39710#p39710)

19. Junemark (markgreve Berthold Axman [2], centralort: Vedehall [3])

20. Toril (Skogmark grevskapets namn enligt kartan i "Triangeldrama i Edelfara")

Inberg

21. Västmark (markgreve Dietmar Uwe) (grevskapet omfattar en halva av Pampiska halvön tillsammans med grevskap 16.)

22. Inmark (hertig Sonerik Hirsche)

23. Järnmark (markgreve Hartman Kraft ...eller http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=27792#p27792)

24. Vredsax (tillhörde tidigare hertigdömet Indarrike)

25. Nyhus (tillhörde tidigare hertigdömet Indarrike)

Indarrike

Namnen Granemark och Sunnavi finns i äventyrsuppslaget Pilregn över Gredelmark

26. Linum

27. (Förslag: Pamperkull)

28. Tvedal

29. Vidderna?

30. Indarsol

31. Västra Skuggan

32. Sydsolingen

33. Vesterike

34. Nordsolingen

35. Kilveden

Yttersol

36. Grauland

37. (Förslag: Ankebryt)

37b. Malmmaris

38. (Förslag: Pilevall)

39. Hixland

40. Tausand

41. Oldingen

42. Angelmark (markgreve Martel Hammar)

43. Allsax

44. Hertland

45. Swartsdal

Salamora

Ett av grevskapen innehas av familjen Gyllenpil: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=32847&sid=e4e85c2b9f61ecac8271b37993c78eb1#p32847

46. Älvdalarna

47. Nordmark

48. Sanguin-Seland (inom detta stora grevskap ligger nordbergaalvernas territorium samt baroniet Eskilsdal med sjön Anja[4])

49. Chrymil

50. Krakehus alt. Kra (Fristad som regeres av en borggreve direkt underställd kungen - http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=35405#35405)

Gredelmark

Ett av grevskapen innehas av familjen O`Bardisee (http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=27761#p27761)

Annat av grevskapen innehas av riksamiralen greve Krind O`Ulvakus

51. Moortal

52. Luttringen

53. Lugilien

54. Luxhaven

Östermarken

55. Fristaden (numera fristad och direkt underställd kungen, regeras av borggreve Havelock Girloffsson Gyllenhelm)

56. Ostmark (markgreve Arviden Grijp)