Timora

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Tidigare kungarike i Kard som bildades 392 e.O. när riket Timolerien delades. Timora är numera en del av Ransard och ordensstaten Palinor. Det timoriska språket används fortfarande.Litet land som en gång ingick i riket Timolerien. Sedan 540 eO erövrat av Ransard. Lider tidigt i sin historia (410 eO) nederlag mot palinorer och dvärgar i Det tredje palinoriska soltåget. Inkräktarna drivs ut av ransarder. (Ransard stödjer fortfarande åtminstone Timora?)

392 e.O.
Timora grundas ur det uppsplittrade riket Timolerien. Kung blir Aralgor Tvetyde. Fred sluts med Alerien, det andra riket som uppstått ur Timoleriens splittring, med hjälp av ransardiska förhandlare. Kung av Timora blir Aralgor Tvetyde
401 e.O.
Östbelgoth blir en del av Timora. Den östbelgothiska kung Mabrog avrättas tillsamman med sina klanhövdingar.
410 e.O.
Östbelgoth förloras till Palinor när Timora besegras i det Tredje palinoriska soltåget. Östbelgoths inlämmas i Palinor. (Timora får hjälp av Ransard att behålla sin självständighet? Men tvingas knyta närmar band?)
410 e.O.
Palinorer och dvärgar invaderar landet och timorerna lider nederlag. Inkräktarna drivs efter vart ut av ransarder (over Herikols vad). (Tredje palinoriska soltåget)
Ca 450 e.O.
”Den erfarne äventyraren” påstår att det senast for etthundrasextio år sedan fanns dvärgar i Timora men som nu är borta (eller var det faktisk i Narim som sedan blivit rika på dvärgaguld? ...eller var detta dvärgar som stannst kvar efter invasionen 410 e.O.?)
540 e.O.
Timora invaderas av Ransard. (Varför?)
549 e.O.
Den ransardiske vortigern Joran Gyllene stupar i ett bakhåll. Kort tid efter utkämpas Slaget om Hæron där ransarderna segrar. Den nye vortigern Nerol Omric avslutar kriget.