Tanurek

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök
Huvudartikel: Handelsalliansen

Provinsfakta

Invånare: 100 000
Huvudsäte: Zlapati (4000)
Huvudnäring: Spannmål, fiske, boskap, timmer


Tanurek nere i söder har fortfarande inte riktigt fogat sig efter den nya kulturen i Alliansens huvudprovinser. Många av ätterna i Tanurek härstammar från den gamla furstetiden och lever ett ganska slutet liv tillsammans där man fortfarande respekterar de forntida traditionerna. Trots att slaveriet existerar och är utbrett i provinsen finns det ett stort antal fria bönder kvar som organiserar sig likt furstesläkterna i klaner och följer de gamla sederna gällande ärvd överhet och födelserätt.

Provinsen är fuktig och regnig då Gandakamassivet fångar upp molnbyar och kastar dem i nordvästlig riktning över Takloobiöknen. Innan molnen når Takloobi har dock molnen regnat av sig över Tanurek och Ritharaskogen. Marken är utmärkt till småskaligt jordbruk och boskapsskötsel - vilket också är huvudnäringen i provinsen. I Ritharaskogen ligger även flertalet mindre timmerbyar som använder Rakamafloden för att frakta ut det fällda timret till en mindre hamn, Sartoga, vid flodens utlopp.

Zlapati

Zlapati har många kvarter med lägre hus byggda i trä och sten. Att resa genom Kadár och Marukand för att sedan anlägga vid Zlapati känns som att färdas mellan två kontinenter. Istället för spiror och palats stöter äventyraren i Zlapati på rader av gråa stenhus med halmtak, träborgar, låga tempelbyggnader och jordgator.

Ätten Rathor, från gammal furstetid, byggde strax innan 200-talet e.O. den stora runda Zlapatiborgen som fortfarande kastar sin skugga över staden idag, från en liten naturlig ö ute i Zlapativiken. Rathor har accepterat senaten och förser Alliansen med ett 60-tal skepp och ett trehundratal ryttare, men den allmänna uppfattningen bland Zlapatis överklass är tydligt att "det var bättre förr". Man kan säga att en slags uppgivenhet vilar över de gamla träborgarna och långhusen - många bidar sin tid och väntar på en ny gyllene ålder, att en "Furstarnas era" skall återvända.


Viktiga personer i Zlapati och Tanurek

Förutom Valis Rathor, den skäggprydde ledaren över Rathorätten, finns det ett par andra maktens män och kvinnor i Tanurek; bl.a. "furstinnan" Adana Birek, med sitt hov av stridskarlar och stridskvinnor ute på landsbygden, Magor Vendal, boskapsbaronen, och Telsior Dama, en trollkarl och alkemist som driver en skola i Zlapati, där hans noviser får studera olika arkana konster.

Birek

Birek är en stor by med över 1000 invånare, samlade kring Birekättens krigarskola och de utmärkande "Birekhusen" mitt i bosättningen. Tre massiva stentorn, byggda på gammalt sätt med läderklädda tak, inrymmer salar och hallar nog tillräckliga för en forntida tronhövding. Härifrån flödar fortfarande fursteätten Bireks inflytande ut över Tanurek. Birek anses vara den sista fursteätten som fortfarande har en reell makt i Handelsalliansen. Den vältränade hirden uppgår till ett trehundratal ryttare och skolan har sällan under två hundra elever.

Dimbylskogen

Dimbylskogen, döpt efter den fruktade men numera väldigt sällsynta dimbylvargen, ligger längst med Gandakamassivets norra fotkullar. Skogen används som jaktmarker åt Bireks krigare men är annars nästan helt obebodd förutom av eremiter och enstaka rövare.