Syrfronak DiRakhe

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Syrfronak är som storamiral av Felicien sannolikt Kopparhavets skickligaste och mest framgångsrike befälhavare. Han besitter både strategisk briljans och har erfarit de flesta typer av sjöslag. Att han också för befäl över Kopparhavets mäktigaste flotta och är överståthållare över externa Felicien gör honom oerhört mäktig. Även om ingen av Kopparhavets övriga amiraler någonsin skulle erkänna det öppet, fruktar de honom så till den milda grad att de kallsvettas när de tänker på vad han kan tänkas göra. Även kung Kuthegils bröder prins Asdrilon och prins Magon fruktar honom och skulle helst se att han pensionerade sig på sin ö Inkador i Gerdikkarkipelagen. Kungen själv litar dock fullständigt på sin storamiral som han betraktar som en nära vän. Vad storamiralen tycker om kungen utöver att han uppskattar deras brädspelsmiddagar och en öppet visad lojalitet vet ingen.

Att Syrfronak inte saknar ambitioner utanför sitt arbete är dock riktigt. Han använder exempelvis sin privata förmögenhet till att finansiera feliciska legotrupper som han hyr ut till rojalistsidan i Hynsolge, stridslystna kustlän i Jorpagna och sedan något år även till hertigen av Indarrike. Storamiralen är nämligen gift med den zorakiska hertigens fjärde dotter Irlinda Nattskugga. Svärfadern har hederstitulerat Syrfronak "Storgreve av Koalint" och gjort honom medlem – Riddare - av hans hemliga sällskap Rammarnas Orden. På zorakinska kallas han Syr Fronk Drakhe. (Medlemmarnas förhoppning är att Syrfronak ska hjälpa dem att ta kontroll över hela spannmålskedjan i området. Storamiralen skakar på huvudet åt deras planer, men är upp över öronen förälskad i sin hustru och kaos på Indar kan enbart vara till Feliciens fördel även om svärfar misslyckas.)

Det var även storamiralens idé att nyttja kaparbrev för att försvaga och provocera Feliciens motståndare. Även om han föraktar kaparna och hatar de piratdrägg som numera kapar för riket, så gjorde han sin egen förmögenhet på att köpa och sälja kaparlaster redan innan det blev officiell politik. Kaparlasterna beskattas även av flottan och därur tar amiralen en andel.

Amiralen är 59 år och en livstid till havs har fårat hans ansikte, salta vindar blekt hans hår vitt och havssolen gett honom en mörkdjup solbrun leverfläckstäckt hud. Han har en bister uppsyn och ses enbart le eller skratta i sin hustrus eller kungs sällskap. Trots att han är fruktad för sin skeppsdisciplin och hårda straff är han också respekterad och beundrad av de män han skickar i strid. Vid hans sida till havs finns alltid hans stridsbroder Deminos Maghale - tidigare överste vid Havsjägarkåren. Syrfronak har tre svagheter: sin fru, konservatism och rigorösa matrutiner. Med rätt kunskap om dessa skulle hans fiender eventuellt kunna rubba honom.