Sombatze

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Landsfakta

Invånarantal:
Befolkning:
Huvudstad:
Statsöverhuvud:
Styrelseform:
Exportvaror:
Importvaror:
Välstånd:
Armé:
Religion:
Övrigt:


Historia

Från Akrogals historia:

Staden Gawla, i det blivande Sombatze, hade lyckats bli det dominerande kulurcentrat bland flera små statstater under 4800-talet f.O. Trotts att man använder sig av stenverktyg har man mycket skickliga hantverkare, statsplaner och båtbyggare. Många av de större städerna har uppfört både palats och de stora ziqquraten som fortfarande finns i Furgia. Under 4100-talet f.O. försvagas dock riket men istället för att falla tas dess roll över av statstaten Faori och dess kung Palofar.

Geografi

Klimat

Platser

Flora & Fauna

Städer

Stad

[1]

Sar-sem

Sar-sem är är en militär stad vars huvudsakliga uppgift är att försvara Sombatzes gräns mot Efaro. Här ligger också Sombatzes stora golwyndaflotta för ankar. Majsfält och söckerlönnsalléer omger staden. Vägen mot Kahr Vosekhe (Kwoske) i Efaro går härifrån och det finns många handelshus med kontor i staden och kontakter västerut. En stor koloni brunankor lever i Sar-sem.

Kon-nok-nor

Kon-nok-nor är Sombatzes religiösa centrum. Staden ligger öster om Heliga Bergens utstickande halvö i sötvattenshavet och har sedan Golwyndakulturens glansdagar varit ett mål för pilgrimer. Alla de stora kulterna har stora tempelkomplex i staden och Klepsydret i Kon-nok-nor är Altors största vattenur.

Sa-Enki

Sombatzes huvudstad och största stad. Här har Stormogulen sina tolv palats och här samlas Regnrådet under monsunen för sina överläggningar. Vattenplantagerna söder om Sa-Enki breder ut sig över ett enormt område och förser stora delar av Sombatze med grödor av alla tänkbara sorter. Exporten över Golwyndahavet är också mycket omfattande.

Pal-nok-sa

Pal-nok-sa är palofariternas, de blekhyades, stad. Här lever de fritt från de stränga levnadsregler som tradition och prästerskap pålagt spillran av hjälten Palofars ättlingar i det övriga sombatziska samhället. Pal-nok-sa består av en yttre del där vanliga sombatzier lever och en inre där palofariterna skyddas. Många godsägare har hus i staden då det anses mycket fint att leva nära palofariter.

Wogwa

Wogwa är utskeppningshamn för ädelträ och annat timmer som huggs i Sombatzes enorma regnskogar. Här finns stora skeppsvarv och staden är helt och hållet byggt i trä. Skogsjättar och djungelfolk arbetar i staden. Strax söder om Wogwa finns ett vätterike som helt sedan Bronsets Ålder haft kontakt, av växlande slag, med sombatzierna.

Nok Byno

Nok Byno är ett lärdomscentrum i östra Soluna. Kunskap från Golwyndakulturens finns här samlat, inte i stora Bibliotek som i Ereb utan i många små som ägs och finansieras av Sombatzes godsägare. I Nok Byno skolas många av det stormoguliska rikets otaliga administratorer och de skickligaste diplomaterna har alla skolats här. Många sombatzinska lärde är besatta av kunskap från det sjunkna Irendor och Irendiska upptäckargillet är kanske de som vet mest om vad som döljer sig ute bland öarna i Valgussjön.

Gulom-nok

Gulom-nok är södra Sombatzes största handelsstad. Härifrån går karavanleder genom jungeln mot Thelgul och Pokti i västra Soluna. Även en stor flottbas finns för att skydda kusten mot pirater och onämnbara faror från Irendor. Sjöhandeln med Nem Nen i Traxilme är omfattande. Det lite torrare klimatet har gett Gulom-nok en lite annorlunda vegetasjon och staden är känd för sina vackra trillingblommor som smyckar träd och husfasader i vackra färger. Staden är också känd för det mycket exklusiva nattsilket som produseras här.

Övriga städer

Nohmbor, stad i Sombatzes inre där handelsvaror fraktas med elefantdjur...[2]

Befolkning

Samhälle

Sociala stånd

Styre

Stormogulen

Regnrådet

Utrikespolitik

Militärmakt

Religion

Kultur

Trädgårdar

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=42260#p42260