Sivoa

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Sivoa ädelskogar i Morginnerskogens västra ände gränsar mot Morëlvidyns sydvästra gräns och var en gång ett mäktigt alvrike som utgjorde hela nordvästra Samkarna. Riket har tappat i styrka, men befolkas ännu av skogsalver i de ädelträskogar som utgör Sivoas hjärta. Morelvidynerna hyser sedan flera hundra år en vidskeplig fruktan för Sivoa, och låter alverna vara ifred. Från skogarna går en svårfunnen led ner till havet och den gömda gråalvshamnen Amon Taris. Sivoas djungler befolkas inte bara av älvfolk utan också av en ursprungsbefolkning som är släkt med både alver och människor kallade sivoer. Sivoerna lever av jakt och viss handel i ädelträvaror med morelvidynerna. Men alverna döljer något...