Silverlind

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Silverlind är ett mycket sällsynt träd som anses vara heligt av älvfolken och en gåva från deras gudinna Tevatenu. Trädet har även magiska egenskaper och är eftertraktat av magiker och alkemister. Silverlinden är till sitt yttre likt vanliga lindar förutom dets bark som är grå och silverlik. Kända förekomster av silverlind är alvriket Goiana och det ena exemplar som växer i animistakademiet Santono i Torshem. Enligt gamla historier fanns inga silverlindar i Goianas skogar vid den tiden området var en del av Kardien utan började först växa när alverna upprättade sitt rike på början av 400-talet e.O. Häxmästaren sägs vara mycket intresserad av silverlind och ett återkommande ämne bland de lärde på lyceeplan i Pendon är om detta kan ha något sammanhang med Svarta Tornets återkommande angrepp på Goiana. Silverlindar växer troligen även i Landori och på Melukha. Månskensskogen i Barbia lär också ha fått sitt namn efter de silverlindar som växte där innan alverna lämnade skogen på 1200-talet f.O.