Sardiska

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Sardiska (även kallad Ransardiska)

Språk tillhörande västnarguri. Talas i Ransard. Innehåller låneord från kejserlig jori, framförallt militära sådana.

Sardisk ordlista

alla - al

ben - pîn

berg - pirki

bita - pitana

blod - plût

bränna - prennana

bröst - prust

detta - theze

dricka - trîkana

du - tou

dö - touwana

döda - slachtana

eld - phuir

en - în

fett - phîdz

fisk - phisk

flyga - phlîyana

fot - phuodz

frö - saumo

full - phul

ge - kebhana

god - wauchi

grip - krîpha

grön - kruoni

gå - gâgana

hals - halz

hand - hât

hjärta - hezda

horn - kozen

hund - chût

huvud - hûbhit

hår - phachz

höra - hozana

inte - ni

jag - ih

jord - ard

kall - kalt

knä - kneo

komma - kwemana

kvinna - wip

ligga - liyana

liten - ludzil

lång - lanklich

mage - wâpa

man - man

moln - wolkan

mun - mût

måne - mauno

månvarv -monot

många - manak

namn - namo

natt - nacht

ny - niwi

regn - wasal

ren - ran

röd - rodz

sand - sâta

se - sechana

sitta - sidzana

sol - sunna

sova - slauphana

sten - stîn

stjärna - stezo

stor - brît

stå - stautana

svart - swart

säga - kwedhana

torr - thuzi

träd - pûm

tunga - zûga

två - zwen

vad - waz

varm - hîz

vatten - acha

veta - irkennana

vi - wîs

vit - wiz

väg - wik

äta - ezana

öga - ouya

öra - ouzo

några gripord:

ûrist - gripgrimma

harko - gripklo

chîdh - gripunge

uhalkana - skria (om gripar)

gakrakrîpha - avelsgrip

kwîthla - ung griphona

mûtra - griphona

phachz - griphanne

krîpha - grip

Grammatik

Vokaler: a, â, e, i, î, o, u, û

Dubbla vokaler: au, eo, ou, ui, uo varav förekommande i början av ord: au, ou

Konsonanter: b, bh, ch, d, dh, g, h, k, l, m, n, p, ph, r, s, t, th, w, y, z

Vanliga konsonantkombinationer: cht, chz, dz, kn, kr, kw, lk, lt, lz, nkl, nn, phl, pl, pr, rk, rt, sk, st, sw, tr, zd, zw varav förekommande i början av ord: br, kn, kr, kw, phl, pr, sl, st, tr, zw

Att märka: Verb slutar på –ana En adjektivändelse är –lich, som betyder ung. samma sak som –lig på svenska (t.ex. i hemlig eller farlig). Många substantiv (men inte alla) slutar på –z, -a eller –o.