Sabarun

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Huvudstad i bovariet Jamarund.


Notater

-Regeras av friherre Spiutspethz (och hans dotter/syster Aglinga) i bovariets huvudort Sabarun. Friherrens andra dotte/systerr Yglinga är gift med kungen av Hynsolge.

-Länsherrens vasaller är här inte så talrika som i södra Hynsolge men de har desto större områden att förvalta (vilket knappast är till någon fördel) De kallas "traviner" och regerar från stora gods där huvudnäringen är hästavel.

-Hynsolgerna i Jamarund bedriver i hemlighet egen avel av hästar som de sedan säljer till akrogalier i Cereval eller till berendiska karavanhandlare.

-Delar av staden ar dvärgbygd och ruiner från krunsk kejsartid finns i västra bykärnan. Under staden ligger ”katakomberna”, rester från dvärgarnas gruvor som numera används som lagerutrymmen och tillflyktsort. Delar fungerar även som ett slags primitivt kloaksystem. En förseglad dvärgport leder ner i Underjorden men är omöjlig att försera...

-Det tros att dvärgarna från Grynnerbergen engång hade gruvor här som stod i förbindelse med dvärgrikerna här. 375 fO tog sig dvärgarna genom dessa när de försökte invadera Cereval. Dvärgarna kom från riket Imiht-da-Khôn (allierad med Tarat-Khôn).

-Området norr om Sabarun benämns ”Dvärgastupan” efter alla de dvärgar som här förlorade livet under invasionsförsöket av Cereval.

-Innan Järnkriget 1539-1534 fO slogs dvärgarna i Sabarun (Barun-Meth) med de östnarguritalande hynerna som försökte erövra deras smedjor.

-När sedan dvärgarnas överkung (Targald Karskfot) gick i krig mot krunierna allierade dessa sig med hynerna kring Sabarun.

-Efter Kruns seger tilläts hynerna att bosätta sig i nordvästra Krun (dagens Hynsolge) och krunierna bygde en stad kring dvärgagruvorna.


Historia som rör Jamarund och staden Sabarun

Ca 1650 fO
Dvärgarna upptäcker rika järnforekomster ute på högslätten i Grynnerpasset. Ett gruvsamhälle och en port mot ovanjorden etableras; Barun-Meth.
Ca 1550 fO
Östnarguritalande stammar börjar dyka upp i området. Dvärgarna är mistanksamma mot detta folk men försöker eftervart att inleda handelsavtal. Det slutar med att människorna försöker erövra dvärggruvorna, dock utan att lyckas.
1539 fO
I söder utbryter Järnkriget mellan dvärgarna i Grynnerbergen och krunska kejsardömet. Dvärgarnas thar (överkung) svär i ungdomligt övermot att människorna skal drivas ut i Övervattnet (dvärgarnas något udda beteckning för ”havet”). En av barbarstammarna, hynerna, allierar sig med krunierna och driver tillbaka dvärgarna i Barun-Meth.
1534 fO
Krunierna segrar och dvärgarna tvingas som skadeersättning avslöja järnsmidets konst. Barun-Meth överges av dvärgarna och förseglas mot Överjorden. Flera hynska klaner bosätter sig kort tid senare ovan mark och kallar sig jamariner.
1080-1065 fO
Krunska kriget utbryter mellan hynerna och krunierna. De nordhynska klanerna får innledningsvis stå emot hårda attacker från krunierna som tar sig genom det breda Grynnerpasset. Deras stridsvagnar är mycket svåra motståndare för hynerna som huvudsakligen kämpar till fots. Snart får de dock hjalp från sina fränder i Barbia som på snabba hästar kan utmanövrera vagnarna. 1073 fO står ett för krunierna förödande slag (sydväst för dagens Sabarun) där de förlorar hundratals stridsvagnar och för hela resten av kriget initiativet i nordöst.
1065 fO
Kejsardömet Jorpagna utropas långt borta i väster av hynska krigare som med stöd från befolkningen i den forna krunska kolonin Jorpur besegrat krunierna. Endast ett fåtal krigare ur jamarinerstammen stannar dock kvar i den nya staden Grivela.
903 fO
Kejsardömet Jorpagna erövrar jamarinernas land tillsammans med resten av Hynsolge, och den gamla krunska gränsstaden (med dvärggruvan under) bli säte for ett mindre jorisk fort kallad Sabarunis. Detta lyder direkt under den för området viktigaste gränsstaden Tamoronia Thamborg lite längre söderut.
598-599 fO
Den Tredje Konfluxen. Sabarunis faller och två tredjedelar av jamarinerna äts upp av Köttbitarna. Staden överges.
375-352 fO
Dvärgar från riket Imiht-da-Khôn i Grynnerbergen tar sig upp från Underjorden i det gamla Barun-Meth och försoker etablera ett rike i Cer-bergen. Efter 23 år strider mot svartfolken här återvänder de och ger upp. Området kring staden blir känd som ”Dvärgastupan”.
50-100 eO
Svartfolksklaner bosätter sig i den gamla staden och härjar i hela norra Hynsolge som underlydande blodsalven Korumil Gormowac.
124 eO
Härföraren Fingal Gorrond krossar svartfolken och utropas till kung av Hynsolge. Jamarinernas land ges som län till en av Gorronds viktigaste kämpar; bovaren Agel Spiutspethz. Han tar sitt säte i ruinerna av det gamla Sabarunis som får namnet Sabarun.