Platsnamn i Zorakin

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Namn på officiella och nyskapade städer och platser i Zorakin.

...redigering pågår... /Admin. ...


Platser

Drydoskogen (skog på södra Grindanu)

Amteveden (skog på södra Grindanu)

Drällebukten (bukten utanför Drällinge)

Umbäranderna (två öar utanför sydöstra Grindanu, Lilla Umbärandet och Stora Umbärandet)

Dimöarna (ögrupp utanför södra Grindanu, de fyra största heter Dimö (bebodd), Drakön (känd för sina många grottor vid havsnivå), Lyckträffen, Städet (Hammaren är ett knappt synligt hammarformat skär strax utanför Städet, många skepp har gått på grund på hammaren)

Saltholmarna (öar utanför Hafsort (varför de heter så vet man inte riktigt))

Bore (ö utanför sydvästra Grindanu))

Harkens bukt (bukten utanför staden Pharynx)

Pampiska sjöarna (sjöar på Pampiska halvön)

Glimmaren (sjö i Aidnebergen norr om Nordbergaskogen))

Sortvattnet (sjö mellan Nordbergaskogen och Aidnebergen)

Djupingen (sjö i utkanten av västra Nordbergaskogen)

Mumlarens källa (sjö i utkanten av västra Nordbergaskogen)

Svansjön (sjö i östra Nordbergaskogen)

Stora Skuggan (skog på Indar norr om Indarsol))

Snakerskogen (skog på Indar)

Ytterveden (två skogar på Indar, Norra Ytterveden och Södra Ytterveden)

Tokens lund (skog på Indar)

Svämskogen (skog på Indar öster om Hixani, kallas även "Sirenernas fägnad")

Brusan (flod på Indar som mynnar i Solaån)

Solafloden (mindre flod på Indar som mynnar i Solaån)

Golwynderan (mindre flod på Indar som mynnar i Solafloden)

Lymmeln (sjö på Indar, känd för sin opålitlighet - många båtar har kapsejsat på denna sjö. Vissa menar att det Undiner, vattenelementarer, som välter båtarna)

Angelsjöarna (sjöar på Indar, Stora Angelsjön och Lilla Angelsjön (utgör gräns mot markgrevskapet Angelmark))

Lyran (sjö på Indar)

Bolmaren (sjö nedanför Aidnebergei i Salamora, känd för den rökplym som då och då kan ses stiga upp i mitten av sjön. Lärde spekulerar i orsaken. Magiker som bor i botten av sjön? Vulkanisk aktivitet? Någon har föreslagit att det ska röra sig om myggor som svärmar över sjön men de flesta förkastar denna teori)

Uaul Grond (skog i Östermarken i östligaste Zorakin)

Pärlfladen (viken utanför Fristaden)

Syllevik (viken utanför Chrymil och Kra)

"Vidaröarna" (ögrupp i Dakkilobukten utanför östra Zorakin där Vidarhamn ligger)

Väderön (ö utanför östra Indar)

Alba (ö utanför östra Indar, fått sitt namn efter öns kritvita klippor)

Grindanubergen - bergsområde på Grindanu inne i Torilskogen


Zygofloden - flod i Östermarken som delvis utgör markgrevskapet Ostmarks gräns

Zygosunds bro - bro över Zygofloden norr om Fristaden

Timrandels stenar - vadställe över Zygofloden

Halvevadet - vadställe över Zygofloden

Gråpasset - bergspass över Aidnebergen mellan Ickevad i Zorakin och Dagavall i Kasenu.

Eskilsdal - dal och baroni i östra Salamora (i grevskap 48)

Anja - sjö i baroniet Eskilsdal i östra Salamora

Birfraxpasset - bergspass över Aidnebergen i Östermarken [1]

Kvarken - stor sjö i Slättebo

Blotferpasset - bergspass över Aidnebergen norr om Pharynx

Svartanksöarna - ögrupp i Stirpazviken

Virpelskogen - skog i södra Dreverike


Städer och samhällen

A. Stad

B. Mindre stad

C. Köping

D. Stor by

(++) Stadsmur och borg

(+) Utan stadsmur men med borg

Residensstäder

[2]

A. Tofia - huvudstad i hertigdömet Slättebo

B. Mannemo - huvudstad i hertigdömet Dreverike

A. Framhundra - huvudstad i hertigdömet Amtefjärd

A. Pendon - Zorakins huvudstad

A. Drällinge - huvudstad i hertigdömet Likermark

A. Pharynx - huvudstad i hertigdömet Pharynx

A. Greveryd - huvudstad i hertigdömet Inberg

A. Indarsol - huvudstad i hertigdömet Indarrike

A. Hixani - huvudstad i hertigdömet Yttersol

A. Chrymil - huvudstad i hertigdömet Salamora

A. Luksilo - huvudstad i hertigdömet Gredelmark

Övriga städer

B. Chrysoleimon - Alvstad i Nordbergaskogen. Den sista av tidigare fyra alvstäder i Nordbergaskogen. Legender placerar de tre andra städerna i anslutning till Svansjön, Mumlarens källa och invid Anja eller Bolmaren. (++stadsmur men ej borg))

C. Stengrå - köping som gränsar intill Torilskogens sydspets öster om Pendon. I äventyret som staden förekommer i så finns det ett angränsande litet samhälle med svartalfer som bryter silver och handlar med människorna i staden.

A. Wilmsby - stad i östra Amtefjärd, invid Amteveden (++)

B. Sissingholm - liten stad mellan Stengrå och Framhundra (++)

C. Faringdon - köping i Amtefjärd (ändrad) (+)

D. Hallsten - stor by med borg i Dreverike (+)

B. Baril - liten stad i grevskapet Baryd i hertigdömet Likermark. Ligger ungefär där Jostefloden rinner in i Grimaniträsk. (++) (Baril är namnet på grevskapet enligt Triangeldrama i Edelfara)

B. Ryngil - liten stad i grevskapet Ryng i hertigdömet Pharynx. Söder om staden Pharynx. Norr om staden Baril. (+)

C. Drylehamn - köping/liten stad i hertigdömet Amtefjärd. Ligger längst upp i den djupa viken söder om Drydoskogen. (++)

A. Bardisee - stad i hertigdömet Yttersol. Ligger i min tanke ungefär där du placerat Moorburg, Spelknepe. Den sjön heter för övrigt Bardsjön. (++)

C. Moorburg - i grevskapet Moortal i hertigdömet Gredelmark, ungefär mitt emellan staden Luksilo och där Moorburg är placerat just nu. (++)

A. Nansee - stad i hertigdömet Gredelmark – ligger i böjen på Niggefora strax nordväst om Luksilo. Staden är lite närmare Luksilo än Chrymil. Fårskötsel, tygindustri, järnmalmsgruvor. Tillverkar de mycket populära Gredelmantlarna. Slitstarka mantlar av mycket hög kvalitet. Tillverkar även mycket välgjorda gambesoner (vadderade tygtunikor - rustning). En av få framstående tygtillverkningar i Zorakin. Järnmalmen skeppas med floden till Luksilos vapen och rustningssmeder. (++)

B. Merlon – mindre stad och län i Gredelmark, rakt öster om Luksilo. (++)

B. Rochmil - mindre stad och län i Gredelmark. Mellan Luksilo och Kra (närmare Luksilo). Marmorbrott, Vinodlingar, Fårskötsel. (++)

A. Sordon - stad och län i Gredelmark, mellan Luksilo och Moorburg. Stenkolsgruvor. Vinodlingar. Fårskötsel. (++)

A. Brusabro - stad med viktig industri. Ligger intill floden Brusan i Indarrike. Många sågverk drivna av vattenkraft finns här. Och en sägenomspunen bro där ett troll och ett par getter figurerar. (++)

C. Rawtenhall - köping med borg i markgrevskapet Angelmark (halvön norr om Ytterveden) (+)

C. Torne - köping mellan Tokens lund och Lymmeln i södra Yttersol (+)

A. Haxby - stad mellan Svämskogen och Tausabine i Yttersol (++)

D. Helmsten - stor by med borg vid stranden mot sjön Lymmeln (+)

C. Grimby - köping med borg nordöst om Baros i Indarrike (+)

B. Haslingen - liten stad i markgrevskapet Angelmark i yttersol (++)

C. Hykshamn - köping och fiskehamn i Angelmark (Yttersol). (++)

C. Vetterby - köping och fiskesamhälle söder om Baros i Yttersol . Väster om Solån. (++ liten stadsmur men ingen borg)

D. Slöringe - stor by med borg mellan Brusabro och Baros i Indarrike (+)

D. Eskilsby - (eller Eriksby?) där Bardisee nu är placerad i kartan (se Bardisees placering nedan). By/köping i Salamora i äventyret vid sjön Anja. (+)

B. Bockelton - liten stad nordöst om Vetterby i södra Indarrike (++ stadsmur men ingen borg)

B. Traxim -liten stad strax öster om Stora Skuggan i Indarike. (++)

D. Tokehus - stor by med borg norr om Tokens lund i Indarrike (+)

C. Grevholm - köping med borg i södra Indarrike (+)

C. Dinedor - köping söder om Svansjön i kanten på Nordbergaskogen i Salamora ( OBS: rättelse)

A. Bryggehus - hamn- och handelsstad vid Granströmmens mynning i Yttersol (++)

B. Durness - liten stad där Solån delar sig, söder om Indarsol i Indarrike (++)

A. Roholm - stad sydöst om Juneborg och sydväst om Pharynx invid floden Joste (++)

D. Mörkeborg - by i sydvästra Pharynx inne i Torilskogen men nära skogsbrynet (+) (Felplacerad på kartan enligt Triangeldrama i Edelfara)

D. Kaskeby - by i sydvästra Pharynx inne i Torilskogen men nära skogsbrynet (+) (Felplacerad på kartan enligt Triangeldrama i Edelfara)

D. Akershus - by i sydvästra Pharynx inne i Torilskogen men nära skogsbrynet (+) (Felplacerad på kartan enligt Triangeldrama i Edelfara)

C. Glimming - köping i sydvästra Pharynx precis utanför Torilskogen (Felplacerad på kartan enligt Triangeldrama i Edelfara) (+)

C. Sortmund - köping i sydvästra Pharynx precis utanför Torilskogen (++)

C. Ragnvaldsberg (stad mellan Raxberg och Pharynx) (++) (ändra C till B, eller stad till köping?)

B. Snakehall - liten stad i Pharynx (++)

C. Hammar - köping i Pharynx (+)

B. Flodhus - liten stad i Phrynx med borg på ö mitt i Jostefloden. Norr om Roholm. (+)

B. Ringelsta - liten stad i Pharynx öster om staden Pharynx (++)

C. Ekeholm ( köping i östra Slättebo när gränsen till Pharynx) (++ stadsmur men ingen borg)

B. Dreve - lite stad i mellersta Dreverike nära Torilskogen (++)

C. Krixby - köping med borg i Dreverike (+)

B. Ulme - stad och garnisonsort i södra Dreverike (++)

A. Kungsberg - stad och garnisonsort i Dreverike mellan Mannemo och Gröneborg (++)

B. Hall - liten stad och garnisonsort i södra Amtefjärd (++)

B. Bardon - liten stad i norra Yttersol. Känd för kolgruvor (++ stadsmur men ingen borg)

C. Ipsby- köping i norra Yttersol (++stadsmur men ingen borg)

C. Garby - köping i Yttersol (+)

B. Thespia - liten stad i Yttersol, söder om Bardon (++)

B. Wulffingen - liten stad i norra Yttersol (++)

D. Gransäng - stor by med borg i norra Indarrike (+)

C. Kyringe - köping med borg i västra Indarrike (+)

D. Asinkors - stor by i Gredelmark, strax norr om Luksilo

C. S:t Willem - kloster och köping i Likermark. Munkarna kan ge träning i stridskonst, strid med trästav och strid med stridshammare och sköld. Men också Teologi, Matematik, Historia och Klassisk Jori. OM man lyckas övertala dem att utbilda en utomstående. (+)

C. Nimby - köping i Likermark. Känd för sin konservativa befolkning och sina svårigheter att utvecklas då ortsbefolkningen ligger i konstant och blodtörstig fejd med varandra om nybyggnationer och nyetableringar.

B. Klyfvehus - liten stad med borg i sydvästra Likermark (+)

B. Grå hallar - liten stad i västra Inberg på gränsen till Nordbergaskogen (++)

D. Drakröjet - stor by i Inberg

C. Ellmunsberg - köping med borg i Inberg (+)

B. Magdeberg - lite stad i östra Inberg. Strax väster om Brusabro (++)

C. Oreberg - köping med borg i västra Salamora med gruvor och järnbruk (+)

A. Solingen - stad med järngruvor och vapensmedjor i södra Salamora invid Solaån (++)

B. Vedehall - köping med borg i nordöstra Slättebo (i Junemark) (++borg med träpalissad/jordvall) (ändra B till C, eller köping till mindre stad?)

B. Knepeholm - liten stad i södra Slättebo (söder om Tofie) (+)

C. Viteborg - köping och borg på ön Alba (++)


A. Baros (stad) ((västra Indarrike)

B. Jonkope (mindre stad) (norra Amtefjärd)

B. Hafsort (köping) (Dreverike) (Ändra B till C om det är en köping)

B. Lynningen (mindre stad) (Inberg)

B. Gröneborg (mindre stad) (norra Dreverike)

B. Juneborg (mindre stad) (Pharynx)

C. Anhalt (köping med borg) (östra Inberg)

B. Klerkeborg (liten stad tror jag) (Dreverike)

B. Östravik (liten hamnstad) (Inberg)

D. Kvistehål (stor by med borg nära södra Ytterveden) (Yttersol)


Fristaden

Kra

Pharynx lås - borg som bevakar Blotferpasset?

Haak - gruvort i norra Slättebo

Stirpazklyfte - liten stad/köping invid Stirpazfloden och huvudsäte för ett av Solordens priorât

Raxberg - huvudsäte för Lindewormarna i Pharynx

Ickevad - fäste på sydsidan av Aidnebergen där Gråpasset leder norrut mot Dagavall och Snoarskogarna. Ickevad ligger i nordöstra delen av hertigdömet Inberg där (västra) Ickeälv har sin början.

Dagavall - gränsfäste och handelsutpost på nordsidan av Aidnebergen. Norrut från Dagavall går en handelsled genom Snoarskogarna längs Daga älv och floden Drevdaga mot Gryppas vik.

June - by i grevskapet Edelfara i hertigdömet Pharynx (enligt "Triangeldrama i Edelfara"), möjligtvis att förväxla med staden Juneborg på kartan?

Hallsten - plats (stad/köping/by) på västkusten av Dreverike (saknar beskrivning men syns på kartan)

Större halvlängdsmänsamhällen

C. Arlinge - köping i södra Dreverik - Tillverkar den utmärkta ölen Arlinge Bitter. Hård konkurrent till Hummelsta när det gäller öltillverkning.

C. Hummelsta - köping i norra Amtefjärd. Ett av Grindanus bästa öl kommer Zorakins bästa öl kommer härifrån. (Jordvall omgärdar samhället)

C. Mucks kullar - köping i Yttersol. Odlar och säljer mycket fin tabak. Ortens vita viner är också mycket trevliga.

D. Sniggs källa - stor by i Dreverike.

D. Dunsden - stor by i östra Salamora, nära Chrymil.

Svartfolkssamhällen

Kommer inte ihåg om Svartalfbyn (eller vättebyn) utanför Stengrå hade något namn. Om inte så döps det till:

D. Brelg - vättarna här har hittat en liten silveråder som de bryter och handlar varor för. (mycket otrevlig, extremt taggig och snudd på ogenomtränglig häck omger samhället med utsprida vakttorn)

D. Sorgyk - vätteby i Dreverike, i kanten på Torilskogen, som specialiserat sig på att bryta stenkol. Viss mindre järnbrytning pågår också. I utebyte mot stenkolen byter de bland annat till sig spannmål, ostar och grova ylletyger från människorna. Människorna säljer stenkolen vidare till smederna i Pendon och gör en god förtjänst.