Pergonitergardet

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Pergonitergardet är exarken i Ekeborgs egen militärstyrka, men även tots-kerîgasserna har tillgång till deras tjänster. Gardet består till största del av legosoldater från Jorpagna, och bland unga män tillhörande Lysande Vägen i Jorpagna ses det som en stor ära att bli utvald och få tjäna exarken som pergonit.

Pergonit.jpg

Pergonit

Namnet på gardet kommer från exark Pergon I som var den som grundade det. Pergon I insåg att exarken behövde en lojal vaktstyrka som var överlåten till att vakta och beskydda kyrkans högsta ämbetsmän dag och natt. Då Jorpagna länge varit känt för sina mycket lojala legosoldater och sin trohet mot Aidnes tolkning av läran blev de bästa bland de bästa anlitade att bli exarkens vakter. Det första gardet bestod till stor del av erfarna jorpagniska solfarare, som redan under det Andra soltåget visat trohet mot Pergon I.

Pergonitergardet ansvarar för fyra huvudområden: vakttjänst, paradtjänst, ordningstjänst och personskydd. De flesta håller till i Ekeborg, vid exarkens palats och kerîsariets rådsal. Det händer dock ofta att en grupp pergoniter eskorterar exarken eller någon tots-kerîgass från en plats till en annan. Inte minst kor-kerîgassen brukar pergoniterna flitigt vid sina många resor. Vid behov kan naturligtvis exarken och kerîsariet kalla in solriddare till att förstärka gardet, men det är inte alltför vanligt.

Pergoniterna ansvarar inte för att vaka över kerisgasser eller bontisâler. Dessa anställer sina egna vaktstyrkor vid behov. Det är bland annat detta tempelskatten går till i bontisâten och kerisâten.

Pergonitvakterna är rustade med långa fjällpansarvästar, rektangulära sköldar och både långspjut och svärd, medan vissa istället bär armborst. Standardrustningen består också av öppna hjälmar med kindskydd, och ringbrynja på armar och ben. Av tradition känns en pergonit också igen på sina tjocka och oklippta polisonger. Pergonitergardets vapen är en sol under vilken en skriftrulle med tre sigill ligger. Rullen föreställer Pergon I:s Stora Bann.

I dagsläget leds pergonitergardet av jorpagniern Morius Amulband, en lojal och metodisk man i femtioårsåldern. Det finns runt 500 pergonitvakter i gardet.


Pergoniternas vapen.jpg

Pergoniternas vapenDiskussion: [1]

Heraldisk vapen: [2]

Pergonitergardets vapen. Texten är kejserlig jori och lyder: "prû eksarkuz ak khirkaliz" (För Exark och Kyrka).

http://www.erebaltor.se/bilder/anders/skold2.jpg

Och som stämpel

(http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=12571#p12571)

Bild: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=12543#p12543