S:t Palin

Från Ereb Altor
(Omdirigerad från Palin)
Hoppa till: navigering, sök

För hundratals år sedan predikade Palin (Palin Hjallbrand), en självutnämnd Odo lärjunge, att Etins vilja var att hans "Tros ljus skulle lysa över Altors mörkaste djup". Palins missionsorden reste långt och predikade för oförstående narguriska barbarer till fara för både liv och lem. Hans arv blev ordensstaten Palinor, men också staden PallinCaddo.

12 e.O.
Sjömannen Palin Hjallbrand omvänds av Odo, och rörd av dennes visdomsord bosätter han sig på en enslig klippa utanför Erebos kust.
15 e.O.
Palin anländer till den förfallna staden Ilémmo på Caddo, och börjar upprusta staden, vilken sedermera får hans namn - Pallin. Från detta säte predikar han.

Under en lång period reser Palin ut i världen och besöker bland annat nordvästra Ereb. Resorna beskrivs i "Palins Portolan" och det var denna som de palinister använde då de letad sig upp till dagens Palinor. På vägen hit hittade palinisterna den bönepemod som Palin använt och här kom staden Cormwak att bli grundad.

44 e.O.
Den vise mannen Palin är vid det här laget en välkänd helig man, och omges av en liten skara sanningssökare och troende. För att undvika bråk och tvister ditkerar Palin en uppsättning tumregler. Dessa enkla levnadsregler, vilka innehåller instruktioner om hur den veckoliga städningen skall utföras, och vilka dagar man får äta kött eller fisk, utgör grunden för den senare ordensregeln.
47 e.O.
Palin dör, men beordrar sina lärljungar att bege sig till "världens vrångaste, mörkaste och farligaste hörn på det att ni skall prövas till kropp och sinne, och att Odo's tros ljus skulle lysa över Altors mörkaste djup"