Narim

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Tidigare ett självständigt rike i Kard. Sedan 515 e.O. är Narim införlivat med Ransard under namnet Gauland. Narim var tidigare en av ordensstaten Palinors viktigaste handelskontakter men all kontakt är nu bruten. Narimerna är kända för sin skicklighet med en viss typ av kastyxa kallad narimca.

Landsfakta

Invånarantal:
Befolkning:
Huvudstad:
Statsöverhuvud:
Styrelseform:
Exportvaror:
Importvaror:
Välstånd:
Armé:
Religion:
Övrigt:

Historia

ca 550 f.O.
Narimerna skiljer sig ut från sarderna då de flyttar österut och bosätter sig Kardbergen.
64 e.O.
Klaner från östra Belgoth korsar Kardbergen genom södra Narim och bosätter sig ute på slättlandet Barghan.
105 e.O.
De första palinisterna kommer till vad som senare blir landet Palinor söder om Narim. Handelskontakter etableras.


474 e.O.
Efter en ovanligt snörik vinter drabbas Narim av stora översvämningar under våren.
508 e.O.
Den narimska kungadottern gifter sig med vortiger Argald Griptämjare av Ransard.
512-513 e.O.
Under Vargavintern härjar svartfolkens vargar i hela Kard. Narim får hjälp av ransarderna med förnödenheter.
515 e.O.
Införlivat med Ransard efter ett beslut av narimska kungen. (Betyder detta att den narimska kungen fortfarande har kvar sitt ämbete men underordnar sig vortigern?)
565-572 e.O.
Svartfolken i Röda Månen gör flera rader mot Narims städer och lyckas undvika de ransardiska trupperna i landet. De undkommer med rikt byte. (Vad består detta byte av och varifrån kommer det? (dvärgaguld?))
599 e.O.
Alerien anfaller Narim.

Geografi

Djurliv och växtliv

...en omrfattande pälshandel helt rätt. Kanske det är så att den narimska bävern ger ett utomordentligt fint skinn och många av de stora travar med pälsvärk som förs ner till Tillarud är från denna stora svartstripiga bäver? Den intensiva jakten har dock fått mycket förödande konsekvenser för en av Kuldkres västliga gruvkomplex och bidragit till dvärgrikets nergång. När bergsströmmarna på försommaren är som störst hjälper de många bäverfördämningarna till att binda upp mycket av vattnet som når fjällsjöarna i Kardbergens dalar. Dessa sjöar har gärna smala utlopp och svämmar lätt över om inte vattnet hejdas. Vintern 473-474 eO var ovanligt snörik och vårfloden efter blev större än någonsin. Klanerna kring sjön Emvide hadde varit särskilt framgångsrika under jakten och bäverbeståndet var lite och dammarna dårligt underhållna. Följderna blev att vattnet i Emvide steg raskt och bredde ut sig i flera sidodalar. I en av dessa gick dvärgarnas gruvor nästan i dagen och plötsligt var katastrofen ett faktum; taket brast och komplexet översvämmades, enorma värden och hundratals dvärgar förlorades. Dvärgarna i Kard gillar inte bäver!

Narimsk jättebäver

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=14729#14729

Samhälle

Narims sju klaner

  • Klan Op Lardereg
  • Klan Op Relmarath
  • Klan Op Nogerard
  • Klan Op Eelnar
  • Klan Op Aran
  • Klan Op Elorog
  • Klan Op Narlath

Kontakter med omvärlden

Om Narims betydelse för Palinor: [1]


Hade Narim tidigare mycket goda kontakter med olika stenfolk uppe i Kardbergen?

Styre

Ursprungligt

...

Ransk överhöghet

Klanen Hogh

Den klan som sedan 508 e.O. fick som lott att sköta Gauland (eller Narim som det lokala folket envisas med att kalla bergstrakten). Detta har alldrig varit en lätt uppgift då Gauland behöll en stor grad av självstyre när det införlivades med Ransard. Kungamakten innebar vissa oförutsädda förpliktelser som vortigern av Ransard eller hans kort tid därefter avlivade rådare inte var medvetna om. Den narimska kungen bar en krona som enligt huggna runavtal med Aesir måste föras mellan landets sju klanmarker under ett årlopp och vid speciella heliga platser användas i heliga ritualer vigda åt Aesir. Detta var självklart inte vortigern beredd att göra utan gav Hoghklanen i uppgift att utföra flytten av själva kronan runt i landet. En gång om året brukar dock vortigen besöka Gauland och själv bära kronan vid en av de heliga riterna. En liten grupp speciellt utvalda hoghkrigare bevakar kronan på sin ständiga förflyttning. Den övriga klanen försökte först bosätta Gauland men då den inte var talrik nog att kontrollera alla dalar och färdselsvägar i det bergiga landet övergick den till att endast bevaka de gränspass som leder ut mot omvärlden och därifrån ta ut skatter på de handelsvaror som förs ut och in i landet. Gauland är också svårt plågad av svartfolk och då är det mycket praktisk att låta gaulänningarna kasta sina narimcor (kastyxor) mot dessa istället för sina ranska härskare. Hoghklanen leds av Obrald Hogh, en ärrad man som överlevd fler en sextio vintrar och tallösa kamphandlingar.

Religion

Huvudartikel: Æsír

Har narimerna ett starkare band till Vænír än i övriga Ransard (eller gäller detta i Timora?)?