Mireliska - grammatik

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök


Fonetik

Vokaler

a, e, o

Konsonanter

b, c, p, ph, d, t, th, f, g, k, kh, h, j, jh, l, n, q, r, s, sh, x, w

Grammatik

Mireliska är ett isolerande språk, dvs. det saknar helt ändelser. Ordföljden blir därför väldigt viktig.

Plural

För att uttrycka plural anger man antingen hur många det är man pratar om (vanligen om det är mellan 1 och 3 saker), t.ex. ashto wof, ”tre hundar”. Om man pratar om fler än 3 saker använder man ofta ordet alan, ”många, fler än tio” eller feral, ”flera (men färre än tio)”, t.ex. alan wof, ”många hundar”, feral wof, ”flera hundar”.

Genitiv

För att uttrycka ägande sätter man subjektet efter huvudordet. (Först det som ägs och sedan ägaren.) T.ex. sete pob ”tyrannens tron”. Sätter man detta i plural blir det: feral sete pob ”tyrannernas tronar”, sete feral pob betyder ”tyrannernas tron”. Observera att det här är viktigt att placera pluralmarkören rätt.

Upprepade handlingar

För att uttrycka upprepad eller vanemässig handling sätter man samman ordet lexo ”igen” med ett efterföljande verb. T.ex. gep lexo-egxo ”kråkan brukar flyga”.

Tempus

För att uttrycka tempus måste man ange när något hände. Ord som används till detta är: sakph ”för länge sedan”, lefqolx ”imorgon”, lefqeljh ”igår”, gasjh ”tidigare idag”. Dessa ord sätts alltid omedelbart före verbet. Ofta anges emellertid inte när något hände utan detta är något som åhöraren får gissa med ledning av kontexten.

Adjektiv och adverb

Adjektiv och adverb sätts alltid före ordet de beskriver.

Pronomen

På mireliska finns fyra personliga pronomen, ett för varje person. Observera att det inte finns pluralformer av dessa. ”Vi” måste alltså uttryckas med valfri pluralmarkör + ekh, t.ex. feqe ekh ”vi två” eller feral ekh ”vi (färre än tio pers.)”. Tredje person är den person som omtalas och är närvarande medan fjärde person är någon som omtalas men som inte är närvarande.

1:sta person – ekh

2:dra person – thwo

3:dje person – redl

4:de person – tekk

Observera att man inte skiljer mellan ”han” och ”hon”.

Sammansatta ord

På mireliska sätter man sällan samman ord som vi gör på svenska. Oftast sätter man helt enkelt orden efter varandra. T.ex. foth gafo ”fängelse” (brottsling-bur). Observeras bör att leden i svenska sammansättningar normalt blir omkastade på mireliska. T.ex. betyder retra terl ”drakryttare” men skulle ordagrant översättas med ”ryttare drake”.

Ordföljd

Den vanliga ordföljden är subjekt-verb-objekt.

Räkneord

1 – se

2 – feqe

3 – ashto

4 – jakh

5 – bakhe

6 – koqo

7 – pohe

8 – doss

9 – fota

10 – seqa

Ordlista