Mentalisternas Hus

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Magikerakademi i Pharynx i Zorakin.

Stora delar av denna mytomspunna stad lades i ruiner kort efter Lindskiarnerkriget avslutats sedan en grupp fanatiska människor brännt ner de hus och konstskatterna som Lindiskiarnarna lämnat efter sig. Kvar står endast två byggnader från den tiden. En mindre byggnaden som idag inrymmer hertigens privata kapell. Samt ett förhålladevis stort hus omgiven av ett par ädellövträd och med en vacker fontän intill ingången. Fontänen är trolig byggd av Lindiskiarnar ur ett enda stenblock. Stenarbetet visar prov på fantastisk deltaljrikedom. Huset har mycket högar glasfönster som tycks sträva mot himlen. Fönstren är dekorerade med rankmönster i grönfärgat glas och med blommönster i rött glas. Pelarna inne i huset reser sig som trädstammar uppåt och slår ut som grenverk när de når taket. Huset har ett par torn där torntaket formar underbara spetsiga spiraler. Utvändigt är huset byggt av sten som som formats till perfekta storlekar som sedan passats in med millimeterprecision. Vacker stenarbete finns även på utsidan med detaljrika rankmönster uthuggna i ytterväggarnas stenblock.

Detta hus fick således en grupp mentalister till låns av den zorakiske kungen mot att de försökte forska kring och ta reda på mer om Lindiskiarnarna och deras natur och härkomst. Sedan dess har Mentalisterna blivit kvar i huset. Man har sedan dess även lagt till en muromgärdad innergård med en grusad plan där enstaka mossbelupna stenar sticker upp här och var. En krum lönn välver sig över delar av gården. Platsen är en meditationsträdgård.

I Mentalisternas hus kan man utbilda sig i:

  • Magiskolan Mentalism
  • Magiskolan Symbolism
  • Kalligrafi
  • Meditation
  • Matematik
  • Botanik
  • Drogkunskap
  • Giftkunskap
  • Stridskonst