Magikernas Gille

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Magikernas Gille är en sammanslutning av magiker som utövar magi i jorisk tradition. Det verkar för att säkra sina medlemmars intressen och den goda magins roll i världen. Gillet är indelat geografiskt i kapitel och varje kapitel leds av ett kapitelöverhuvud. Medlemmarna tillhör ett kapitel och medlemskap avgörs med röstning. Varje kapitel har ett kapitelhus som samlingsplats, vanligen benämd Magikernas Hus. Ett av de äldsta och mest kända kapitelhusen ligger i staden Kandra.

Källa: Kandra, Sinkadus10Hur stora är de olika kapitlen? Stora som klassiska regioner (Aidne, Tolan, Cerlonia, osv), stora som länder (Kardien, Magilre, Berendien, osv) eller stora som mindre varierande enheter?

Är möjligtvis inte Klomellien (eller det kapitel där Klomellien ligger (Kapitel Drylo?)) medlem av Magikernas Gille och därför en plats där alla kan studera magi utan de stränga krav som annars måste uppfyllas (enligt gillet) för att utbildas vid en magikerakademi? [1]