Lyceum

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Läroanstallt och studiekloster upprättade av Mandelorden.

Under Mörkertiden upprättades ett tjugotal lyceer runt om kring Kopparhavet men av dessa återstår bara Lyceet i Pendon och Lyceet i Mafor. Övriga lyceer lades ner eller blev förstörda och Mandelordens samlade all sin kunskap till de två kvarvarande. Av de övriga lyceerna är alla kända med namn men ett fåtal är inte lokaliserat geografiskt. På senare tid har nya lyceer upprättats.

Ursprungliga lyceer

  • Lyceet i Grivela (nerlagd)?
  • Lyceet i Cervallis/Lirvella/Drakonia (nerlagd/omgjord)?

Nya lyceer