Kruxhelm Armstarke

Från Ereb Altor
(Omdirigerad från Kruxhelm)
Hoppa till: navigering, sök
Huvudartikel: Zorakins regentlängd

Kung av Zorakin

  • Födelse: 74 e.O.
  • Trontillträde: 110 e.O.
  • Död: 138/148 e.O.

Namn: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=27127#27127

För en man med ett så färgstarkt namn så var Kruxhelm Armstarke av familjen Korp osedvanligt inkompetent. Han får sitt namn för sin förkärlek att visa sin stora armstyrka genom att exempelvis vrida järnstänger, knyckla ihop tennbägare med ena handen etc. Han anses allmänt av de flesta historiker ha varit en av Zorakins sämsta kungar, endast snuvad på denna tvivelaktiga titel av Karolu XIII Landsplåga. Vissa historiker menar dock att Landsplåga rent av var en bättre kung än Kruxhelm. Karolu XIII:s utgångsläge när han besteg tronen var nämligen usel (mitt under brinnande krig med Felicien) och hans ansatser och politik var att försöka återställa rikets makt och finanser. Armstarke å sin sida besteg tronen i ett läge när Zorakin blomstrade och landet var i fred och hans regeringsperiod och beslut ledde till Zorakins första stora recenssion. På grund av sin personliga fejd med Hertig Miskrun av Pharynx vägrade Kruxhelm att komma till dennes hjälp när svartfolken föll in i Pharynx. Resten tillhör legenderna. Hårt ansatt, kraftigt underbemannad och desperat försöker hertig Miskrun bränna ihjäl svartfolken med brinnande olja när de försöker passer Blotferpasset med båtar. Taktiken lyckas delvis. Stora mängder svartfok bränns ihjäl eller drunknar men oljan sprider sig med strömmen och antänder stora delar av södra Pharynx och Likermark. I den efterföljande katastrofen dör många människor och boskap. Fält föröds. Kung Kruxhelm anklagar Miskrun för det hela och vägrar än mer envetet komma med armèns hjälp. Detta kommer han att ångra bittert. De kvarvarande delen av svartfolkens huvudstyrka lyckas ta sig över till Josteflodens västra stranden och drar sedan fram, skövlande och brännande allt som kommer i deras väg och som inte den brinnande olja redan har förintat tills de kommer till Torilskogen där de söker skydd. Torilskogens virke och malmfyndigheter var familjen Korps källa till rikedom. Sedan svartfolken kom dit sägs det att den en gång vackra och ljusa Torilskogen mörknade och bli ogästvänlig och farlig. Sant är att svartfolken gör Torilskogen osäker och det är förenat med livsfara att fälla träd och bryta malm för långt in i skogen. Hertig Miskrun själv tappar besinningen och störtar efter svartfolken in i skogen. Ingen hör av dem efter det. Kruxhelm försöker upprepade gånger under resten av sin regeringstid driva ut svartfolken ur Torilskogen utan andra resultat än mången god riddares död. Sedan detta har Hertigarna av Likermarks rikedom och makt skrumpnat ihop alltmer. Tre år efter svartfolksinvasionen och den Stora Branden inträffar en händelse som än mer belyser Kruxhelms inkompetens. I ett av sina försök att driva ut svartfolken ur Torilskogen kommenderar kung Kruxhelm huvuddelen av Pendons stadsvakt och Palatsvakten dit. Detta lockar en grupp om 300 Morelvidynska pirater att försöka angripa staden. Genom list lyckas piraterna ta sig in i Pendon. Det finns i princip inga trupper i staden utom ett av stadens vaktkompanier (120 man). Detta kompani stadvakt som är kvar huggs ner när de försöker förvara staden. Endast ett fåtal av dessa soldater överlever. Piraterna plundrar, härjar och super sig berusade i tre dagar tills stadbefolkningen får nog och själva driver ut dem i havet. Pendons befolkning är INTE glada på Kruxhelm och han undvek hädanefter under de kvarvarande 18 åren av sin regeringstid att vistas i Pendons och dess slott på grund av den dåliga och hätska stämningen som obrutet rådde bland stadens borgare mot kungen. När han dör är stadfinanserna usla. Grindanus riddare är fullt upptagna att jaga grupper av svartfolk som plundrar landsbygden. Och man försöker förtvivlat återöppna riksvägen mellan Drällinge och Pharynx och göra den säker att resa på igen. Liksom man försöker återöppna riksvägen mellan Drällinge och Pharynx och göra den säker att resa på igen. Man försöker också återuppbygga landsbygden i södra Pharynx och norra Likermark efter bränderna. Hertigfamiljen Korp finns kvar i dag men blott som en skugga av sitt fornstora jag. De är på sin höjd lika mäktig som en medelmåttig baron. De har endast kvar på hertigtiteln på grund av att grevefamiljen Tjurhuvud är allierade med dem och vill ha dem kvar. (http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=21881#21881)