Kra

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

-stad i östra Zorakin

-Animisternas Orden

-kunglig fristad/garnisonsstad

-säte för Solordens östflotta

-härifrån avseglade 174 eO den första koloniexpeditionen mot östra Kopparhavet och som grundade Hakkai

Om någon skulle angripa Kra... [1]

Kra

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=32929#p32929

Befolkning: Ca 18000 invånare


Grov befolkningsstatistik:

100 riddare och svenner

320 stadsvakten

120 solriddare och väpnare

500 marinsoldater (i tjänstgöring)

500 sjömän (i tjänstgöring)

1500 varvsarbetare

1200 hamnarbetare och övriga grovarbetare

120 hantverkarmästare, 480 gesäller

400 tjänstefolk (män, kvinnor, barn)

60 köpmansfamiljer

200 fiskare


Historia

117 fO. Animisternas hus grundas

34 eO. Kra grundläggs för att bli hemmahamn åt den zorakiska flottan på platsen för ett luksiliskt fiskeläge.

42 eO. Borgen Krakehus färdigställs.

153 eO. Fyren på Faros byggs.

174 eO. Den första zorakiska kolonisationsexpeditionen lämnar Kra och grundar en koloni på ett antal öar sydväst om Felicien. Staden Hakkai grundas.

191 eO. Stadens första ringmur byggs.

370 eO. Sjökriget mellan Zorakin och Felicien börjar. Kra och skeppsvarvet expanderar snabbt.

392 eO. Nästan hela den Zorakiska flotta går under vid Selime.

393 eO. Felicierna försöker inta Kra genom överrasking. Angreppet slås tillbaka. Några av borggrevens riddare och 1000 varvsarbetare driver bort ett kompani Felicier som försöker bränna ner varvet.

394 eO. Fred mellan Zorakin och Felicien

511 eO. Staden ringmur byggs ut. Staden växer.

610 eO. Staden varvsindustri når en ny guldålder i samband med feliciska kaparkriget. Skepp produceras på löpande band och man har svårt att hinna med beställningarna från Erebos.


Viktiga byggnader

Krakehus

Solordens borg

Animisternas hus

Farosfyren

Kungliga skeppsvarvet

Tullhuset

Rådhuset

Amiralitetet


Stadsbeskrivning

Staden Kra är uppbyggd kring tre bukter. En större på norra sidan om halvön Faros där fyren står. Och två mindre bukter på södra sidan om halvön Faros. Norr om Faroshalvön och Store hamn (även kallad Krakebukten) ligger den långsmala och befästa Varvsön med sina stora skeppsvarv. Ön vinklar sig utåt mot havet och mot Faros halvön och ger således även skydd åt Store hamn norrifrån. De färdiga båtarna sjösätts i Store hamn och i kanalen mellan Varvsö och fastlandsdelen av staden Kra. Dagens ringmur är förhållandevis nybyggd och formar en nästan perfekt formad halv oktagon. Ringmuren omsluter hela buktsystemet och idag även Animisternas hus. Animisternas hus ligger rakt västerut från Faroshalvön och dessa tillsammans bildar en västöstlig linje i stadens arkitektur. Parken runt akademin formar ett avhugget V som är som bredast mot ringmuren västligaste spets. Där reser sig ett stort kärntorn upp.

Kungsborgen heter Krakehus och ligger i den norra spetsen av ringmuren där den vätter ut mot havet och mot Varvsös nordspets. Där övervakar borgen med två stora Katapulttorn Varvsön och Store hamns inlopp. Lillehamn och Solhamn i södra delen av staden skyddas från sydliga vindar av ytterligare en halvö. På den halvön och mot ringmurens sydligaste spets mot havet ligger Solordens borg. Borgen är också säteshus för Solordens priorat i Kra.

Arkitektoniskt bildar således Krakehus och Solriddarnas borg en nord sydlig gradient medan Faroshalvön med sin fyren och parken runt Animisternas hus med Västantornet i ringmuren en östvästlig gradient.

Stadens övriga bebyggelse är förhållandevis enkelt konstruerat. Vid Lillhamn ser man gott om sjöbodar byggda i liggande knuttimmer. Husen i staden är förhållandevis enkla tegel- och korsvirkeshus. Stadens befolkning uppvisar en stark inriktning mot enklare folk. Oftas grovarbetare, varvsarbetare och soldater. De vördade animisterna sticker således ut avsevärt när de kommer gående genom stadens gator. De är dock väl sedda bland det fattigare folket då de ofta besöker de fattiga områdena och praktiserar helande och läkekonst hos dessa.


Tillverkning/export

Skepp Tågvirke Segelduk

Staden är uppbyggd för att bygga och underhålla Zorakins marina styrkor. Eftersom kungen bromsat investeringarna där och nöjt sig med ca 30-36 skepp för att hålla pirater i schack har varvet gått över att tillverka civila skepp. Detta har varit ett lyckokast.

Sedan Felicien påbörjat sitt intensivt kaparkrig mot Erebos (och i viss mån Caddo) har behovet av nytt tonage (nya skepp) ökat dramatiskt. För att ersätta sänkta och kapade skepp samt bygga eskortfartyg har Ereboserna lagt stora beställningar på koggar, karacker och galärer till varvet i Kra. Från att ha legat på en tillverkning på 12 skepp om året har Kras varv ökat tillverkningstakten till 18 skepp. Man skissar nu på möjligheter att öka produktionen till 24 skepp om året. För kungen innebär det feliciska kaparkriget välbehövligt guld till kungliga skattkammaren då det är kungamakten som äger varvet. Varvet går för närvarande med god vinst efter alla omkostnader är betalda. Från att ha varit en stad som kostat pengar har Kras skeppsvarv gjort staden till en av Zorakins mest inkomstbringande städer.

I Chrymil har förövrigt hertigen av Salamora sett och lärt hur man gör pengar. Han håller nu på att utveckla sin egen varvsindustri för att få del av kakan. Hertigen av Luksilo har alltid haft en viss varvsindustri för att tillverka skepp åt sitt eget handelsföretag. Även han gör idag vinst av sälja skepp till Ereboserna. För Felicierna är det här ett problem. Varvsindustrin i Kra, Luksilo och Chrymil håller liv i Ereboserna och stärker dem. Sett ur strategisk synvinkel är den Zorkiska varvsindustrin ett hot mot de Feliciska intressena.