Konflux

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Konfluxerna

Skaparnas ”inflationsvapen” att användas mot en skapelse som annars håller på att överhettas. Säkerhetsventiler som skall rädda Altor när det lutar åt fel håll. Konfluxklockorna som utgörs av himlasfärens stjärnors vandring styr även gudarna som dock försöker att använda konfluxerna till sina fördelar. Den som kan få en av de sina att ”kontrollera” konfluxen, dvs hamna närmast dess centrum och uppfyllas av den kraft som det genererar, har stora möjligheter att förändra Altor åt det håll han vill. Att hålla i minnet är att konfluxernas öga må ligga på en specifik punkt men dess efekter tycks likt vågor kunna sprida sig runt Altor.

Första Konfluxen (ca 10 000 år sedan)

Död och återuppståndelse för hela Altor. Skaparna såg att vad de skapat var högfärdigt, skadligt och att det började utmana Skaparna. Altor renades från allt levande och andra skapande gudar gavs möjligheten att uppfylla den nya världen. Nya varelser tog sina första stapplande steg.

Andra Konfluxen (ca 1400 f.O.)?

Denna konflux inträffade sannolikt i Valgussjön nära gränsen till det östra halvklotet. Ett högstående och fredsälskandefolk hade gjort något för att förnärma gudarna. Deras ö invaderades av ödlebestar som steg upp ur havet och fullständigt utplånade öfolket. Konfluxen hade också andra effekter längre bort. På sydklotet försvagades eldens herrar som hittills dominerat Altor av att de ödlefolk som tillbad dem krigade inbördes. En del myter säger att ödlebestarna kom från sydligaste Samkarna på västra halvklotet. Denna försvagning innebar att Isherrarna i norr fick större makt, Altor blev kallare och på norra halvklotet bredde istäcke och Tundra ut sig.

Tredje Konfluxen (ca 600 f.O.)

Den Tredje Konfluxen drabbade i huvudsak det västra halvklotet. Två mäktiga imperier drabbades, Erebs Imperium Jorpagnum (mer står att läsa i Historien), och Yndar i Akrogal. På Yndar tycks gudarna mer handgripligen ingripit med konfluxens kraft medan i väster Jorpagna drabbades av att Tupagon, insektsdemonen, lyckades kontrollera konfluxen. Kontinenterna Samkarna, Akrogal och Ereb var skakade i grunden och det tog ett millennium innan kontinenternas folk hade återhämtat sig. Eldsalamandrarna återfår något av sin kraft från konfluxen.

Fjärde Konfluxen (ca år 0)?

Den Fjärde konfluxen har gått de flesta förbi då den till skillnad från de tidigare tycks ha gått i fridens tecken. Dess centrum antas ha legat ute i Västerhavet. En effekt som de lärde antar konfluxen fick var hur snabbt Odos lära om Etin spred sig över Ereb. Sydpolen kunde återställa balansen mot Tundrans Isherrar, men Istäcket ligger där det ligger.

Femte Konfluxen (ca 615 e.O.?)

Den Femte Konfluxen förutspås inträffa i Västerhavet utanför Ereb någon gång mellan 610-620 e.O. Erebs lärde försöker fastställa dess exakta plats för att kunna varna folk och ge sina ledare möjlighet att ta kontrollen.

Ytterligare Konfluxer?

Sjätte och Sjunde konfluxerna har man anat i stjärnorna, men inget är naturligtvis säkert.

Den Sjunde Konfluxen förutspås vara Skaparnas omstart, Ragnarök, den slutliga återställaren. En enormt kraftig konflux i magnitud med den första. Definitivt slutet för de varelser som styr Altor idag, kanske hela världens undergång.