Kaserna

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Kaserna var ett barbarfolket som kom nervandrande till Aidne norrifrån. Penter och Kaser kämpade om Faltraxnäs och Kaserna tvingas tillbaks norrut. Penterna tar tilfället i akt och utvidgar sitt område fram till Gridefloden. Barbarstammen Divrena ges ett stort område som buffert mot Penterna. Divrerna jorifieras snabbt

Vilka var kaserna?

1) de samma som kasenerna, ett sydnargurisk folk från Kasenu i Snoarskogarna

2) de samma som snoaranerna, ett aidnisk ursprungsfolk med hemvist i Snoarskogarna