Kartotum

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök
Huvudartikel: Palinor

Innevånarantal:

Befolkning:

Grundad: 138 e.O

'Kända platser:

Palinéon

Palinors huvudstad ligger för fötterna på Palinéon, Ordens huvudsäte och palatskomplex. I sin helhet är Palinéon ett svårförsvarat gytter av ålderdomliga befästningar, branta fasader och dolda innergårdar. Även om palatset är synnerligen imponerande, som en bastion av sten över ordens innersta hemligheter, är de många befästningsbyggnaderna meningslösa annat än som tilflykt i händelse av revolt i huvudstaden.

Huvudtemplet

S:t Palin Majorem

En mäktig byggnad, uppförd runt ett enkelt kapell som sägs vara stadens första byggnad. Påföljande generationer av ordensmästare och mecenater har byggt vidare med tinnar och torn, praktfasader och nya kor och hallar. Fasaden täcks av gargoyler, fresker och dödskalleinsignier.

Konventen

  • Khartotums Konvent av S:t Palins Orden

Ett av S:t Palins Ordens munkkonvent. Munkarna är fridsamma och ickestridande missionsbröder, men helt indoktrinerade i den Palinoriska läran. Khartotums Konvent ingår i den reguljära hierarkien, där varje trakt i Palinor har ett större eller mindre munkkonvent för de som känner sig kallade. Munkarna understöder statsadministration med klerikala och administrativa uppgifter. Konventet ligger i anslutning till Mästerkonventet, och består av ett utbrett samelsurium av kurior, hallar och atrier.

  • Mästerkonventet av S:t Palins Orden

St:Palins Ordens munkväsendes styrande konvent, hierarkiskt överordnat de olika regionala konventen. Många åldrade, pensionerade styresmän liksom inflytelserika prelater bildar här en konservativ kader inom Palinors styrande klass. Mästerkonventet är en imposant flervåningsbyggnad med järngallerportar som ligger på samma muromgärdade område som Khartotums Konvent av S:t Palins Orden.

  • Fria Konventet av Solbröder

Vid Palinéons fot, men ändå i anslutning till de heliga byggnaderna ligger en ståtlig klosterbyggnad med väldiga sovsalar som står öppen för munkbröder av alla den Lysande Vägens ordnar. De som inte tillhör den Palinoriska läran inhyses här. När det nalkas till Soltåg är konventet fullt av pilgrimmar, men annars ofta ganska tomt och ödsligt.

Befästningarna

  • Leoniés Bastioner
  • Höga Sols Mur
  • Kevsurborg
  • Solborgen

Hjältarnas Hall

Det stora nekropolpalatset.

Stadsdelar

Själva staden Khartotum består av ett fåtal stora stadsdelar.

Marknaden

En av de få platser där Palinors hårt styrda nomader får mötas för att idka byteshandel. Tretton täckta trägallerier skyddar handelsmännen från väder och vind, och i mitten av detta gytter av stånd och bodar ligger Skatthuset, ett befäst torn med god uppsikt över handeln som ser till att Stormästaren får sin rättmätiga skattesats på all handel.

Vinterstaden

Mitt emot den livaktiga Marknaden. Tre mäktiga stammar som sedan generationer bebott området runt Kärnmassivet bosätter sig här för att undkomma det hårda vintervädret. På sommaren är området övergivet, och eftersom många av nomaderna bor i tält står bodar och hus tomma, liksom de typiska täckta brunn- och samlingsplatserna. Under dessa perioder hemsöks Vinterstaden av Khartotums hårt förföljda tjuvar och taskspelare: jagade och desperata brottslingar med allt att förlora. Den del av vinterstaden som ligger närmast Palinéon består av vackra trävillor, med utsökta sniderier. Här bor nargurstammarnas mäktigaste, det närmaste Palinor har av ett adelsskap utanför Palins Orden. Särskilt bor en grupp Gharîldyrkande schamaner här under ordens överinseende sedan generationer.

Bergstaden

Den tredje och största delen av staden ligger längs med den paradgata som leder upp till Palinéon och på rät vinkel från den en karavanled som går genom Marknaden. Eftersom denna stadsdel ligger på den bredaste och mest tydligt sluttande uppfarten mot Kärnmassivet och Palinéon kallas den Bergstaden, och är hem åt Khartotums vanlig befolkning. Ordensmedlemmar bor i de vackra trädgårdskvarteren runt Palinéon, vanliga medborgare bor släktvis i olika kvarter. Dessa stadsbor räknar både riddare av orden, narguriska barbarer och ditflyttade handelsmän och legoknektar bland sina förfäder.