Ka-Arch

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Stadsstat i sydvästra Kalsalsjön med margylisk bakgrund. Bedriver piratverksamhet i Kalsalsjön och är en stor plåga för särskilt Handelsalliansen.

[1] [2]

Ka-Arch är en provins i östra delarna av Främre Kamsun. Klimatet är bördigt i norr tack vare regnvatten från Gandakamassivet; här odlar herremän vin, fikon och oliver med hjälp av slavar och livegna bönder. Söderut dominerar gräsbevuxet stenlandskap och fattiga jordmåner - enda undantaget är runt oasen Er-Habal där även provinsens största stad, Ka-Arch, ligger. Er-Habal, Ökenjuvelen, är ett mycket bördigt område med stora underjordiska färskvattenkällor och ett utbrett terrassodlingssystem som tillgodoser Ka-Archs befolkning med vin och frukter.

I Ka-Arch finns en utbredd dyrkan av det Margyliska Imperiet och lämningar från detta i alla dess former. Det är känt att ädlingar från Ka-Arch har betalat mängder med silver och vackra slavar för reliker, statyer och skriftrullar från Margylernas högkultur. Mycket av denna kult kring Margylerna finner man i Ka-Archs historia; staden var för över 1500 år sedan en välbefäst och strategisk punkt för Margylerimperiet och efter Slempukernas marsch på 600-talet f.O. återuppstod en kortvarig Margylisk stadsstat omkring oasen Er-Habal. Stadsstaten existerade endast ett par generationer innan Kamsunska nomader intog palatset och brände ner stora delar av stadsbebyggelsen omkring år 380 f.O. Folket som överlevde stadens fall fortsatte dock att kalla sig Margyler och värnade om sitt språk och kulturarv, vilket man fortfarande tydligt kan lägga märke till i området. Bland annat tillämpas mycket grymma straff för brott, slavar behandlas i regel väldigt illa och det existerar en mansdominerad styrkekultur som gör livet extra hårt för kvinnor, svaga personer och sjuklingar. Det Margyliska blodet och språket har dock blandats upp med omkringliggande folkslag.

Ashee

Ashee ligger vid kusten till Kalsalsjön och är ett känt tillhåll för pirater, kapare och smugglare. Under de senaste 200 åren har Ashee varit ett huvudbry för omkringliggande stater som är starkt kritiska till att i princip vem som helst kan lägga till i hamnen och sälja sitt stöldgods vidare. Trots blockader och hot om militära inventioner har piraterna lyckats hitta vägar förbi eller i vissa fall brutit igenom ansamlande fiendeskepp. I dagens rykande konflikter mellan staterna i norr och öster har Ashee dessutom gått in i en ny "guldera". Slavskepp och plundringsgods anländer nästan dagligen till staden som på kort tid gjort många kapare och banditer förmögna.

Infarten till hamnen är det mest tydliga spåret från margylerna i hela Ka-Arch: fyra demoniska statyer, cirka 20 meter höga och slagna ur svart vulkansten, vaktar den inre bassängen och sägs ha räddat staden vid flera tillfällen just för sitt avskräckande syfte. Vad som i själva verket är välfungerande system med kättingar och vattenfällor har av stadens fiender tillsvurits statyernas demoniska krafter.

Själva staden med sina 2500 invånare är förhållandevis liten i jämförelse med sin jättelika hamn. Cirka 50 % av befolkningen utgör utomprovinsala folkslag och tillskriver ingen tillhörighet med det margyliska släktet. Huvuddelen av hantverkarna i Ashee arbetar med skeppsbygge eller som smeder. Övriga invånare sysslar antingen med vin- och fruktodling, handel eller mer diffusa och obskyra arbeten.

Slavmarknaden

Slavmarknaden i Ashee är som ett slakthus för boskap. Vissa marknadsdagar kan det vara uppåt 1500 slavar på plats som står eller sitter i trånga inhägnader, blodiga och sjuka efter hårda veckor eller månader på ett slavskepp eller ute på karavanlederna. Unga kvinnor och starka ynglingar bedöms öppet för sin fysiska attraktion eller muskelstyrka och byter ägare som ett par ägg över handelsståndet längre ner vid basaren i Råttstaden.

Ka-Amar

Ka-Amar är en annan intressant lämning från margylerna. Ka-Amar är en trettio meter hög monolit av basaltsten med oläsliga tecken och grymma inristningar från vad som tros vara forntida krigståg i området. Den dominerar skeppartorget nere vid hamnen och kan ses från hela staden.

Råttstaden

Råttstaden är en ökänd stadsdel i Ashee och utgör cirka en tredjedel av stadens yta. Stadsdelens hus klänger sig fast på en gigantisk rund kulle som tycks vara genomborrad av små luftgångar och ofärdiga tunnlar (därav namnet Råttstaden - då otaliga råttor finner sin tillflykt inne i kullen). Många husbyggare har stött på större tunnelsystem när de försökt gräva ut källargångar och den allmänna uppfattningen idag är att kullen en gång i tiden var en begravningsplats åt stadens invånare. Vissa av dessa uråldriga tunnelsystem har bundits samman under senare tid och bildar "råttkatakomberna" - ett ännu mera ökänt ställe dit endast de mest desperata söker sig.

Råttstadens yta domineras av små handels- och hantverksbostäder i varierande skick. Den omtalade basaren sträcker sig över ett antal kvarter och är en uppsamlingsplats för allt piratgods som inte är rena ädelmetaller eller juveler. Här kan en köpman hitta tyger, matransoner, drycker, gudastatyer från fjärran länder, skriftrullar och en allsköns massa annat bråte.

Längst upp på kullens topp finns en förtäckt brunnsöppning som kallas för "Sathmogs öga" av lokalbefolkningen. Många rykten går om det tillsynes ändlösa hålet - en väg till Inferno, en dimensionsportal eller bara ett väldigt, väldigt djupt hål. Vid vissa specifika lagbrott slänger stadsrådet ner brottslingar i "Sathmogs öga". Öppnandet av gallret som täcker hålet brukar då vara kulmen på ett par dagars festande bland Råttstadens invånare. "Sathmogs öde" drabbar bland annat dem som olovligen stulit margylska artefakter från en annan berättigad ägare. Man blir även nedkastad om man sett till att starta en brand i staden eller på något annat sätt förstört eller skadat heliga eller uråldriga lämningar från Margylimperiet.