Hixani

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Huvudort i hertigdömet Yttersol.


Hixani grundad med erebosisk stöd en tid efter Indarsol som grundats med dalkernas stöd ca 150 f.O.: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=13692#p13692

Exil-morëlvidyner: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=15123#p15123

Kres-bontisât Morëlvidyn: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=15148#p15148

Handel: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=30400#p30400

Heraldisk vapen: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=33108#p33108

Geografin kring staden:

Grovt kan man säga att hertigdömet består av en sydvästlig del runt Hixani och en nordöstlig del gränsande till Gredelmark. Hertigdömet består i sydväst huvudsakligen av ett varmt, torrt, småkulligt och glest beskogat ängslandskap där stenek, ängsek, ätlig kastanj och pinjetall dominerar trädflora. Undantaget i de centrala delarna av södra Yttersol där Solåns många armar skänker vatten och bördighet och landskapet blir mer grönskande, vackert och mer beskogat. Lindar, sumplönn, locust och kärrek tillförs till trädfloran. Stora odlingsterasser med allehanda spannmål och grönsaker samt lundar med fruktträd återfinns runt byarna. Längst i syd vid havet har deltabildningen från en av Solåns armar bildat en massa öar med mycket hög bördighet. Här ligger kanalstaden Hixani på 7 öar och med en mindre del på fastland. (från beskrivningen av hertigdömet Yttersol)