Heraldik

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Allmänt

Kort beskrivning av vad heraldik är och betyder. Fokus på Ereb men även nämna Akrogal och andra kontinenter. Kort även dvärgarnas (eventuella) heraldik.

Heraldik i Ereb

Västra Ereb

Västra Erebs heraldiska kultur sträcker sig över länderna Kardien, Magilre, Zorakin, Mereld, Berendien, Palinor, Jorpagna och Erebos. Även Ransard, Felicien och Caddo har starka band med denna tradition.

Övriga

Felicien: Vissa adelsmän har antagit heraldiska vapen, men de flesta föredrar de klassiska enklare familjemärkena.

Caddo: Använder sig till viss del av heraldiska vapen tex hos S:t Justinriddrana men annars är de fåtaliga.

Ransard: Vissa klanhövdingar har skaffat enkla vapen och fanor som liknar de heraldiska.

Heroldskollegium

De mer riddarbetonade länderna har en gemenskap i ett löst sammanhållet Häroldskollegium. Häroldrarna vandrar mellan länder och för med sig ny vapenrullar som flitigt kopieras för att föras vidare till andra kollegor.

Organisation

I vissa städer finns häroldshus där de vandrande häroldrarna kan stanna till och där de tunga luntorna med de adligas släktband förvaras. Häroldhusen försörjer sig på att dels måla och tillverka sköldar, kontrollera dessa så de inte liknar någon annans sköld inom nätverket, föra ut vapenrullar så att alla vet vilka som blivit dubbade, dels på att föra geneaologiska arkiv så att adelsmännen inte gifter sig för nära (ibland är det svårt att veta om det är en tremänning eller kusin på grund av alla släktband, inte heller får man ha för många släktband till den man gifter sig med).

Häroldrarn tar även upp fasta tjänster hos adelsmän och hov. De pengar de tjänar går ofta till närmaste häroldshus.

De vackra ämbetsdräkter häroldrarna bär kommer antingen från häroldshuset och visar då häroldshusets vapen (vilka är några av de vackraste vapen som framtagits) eller förses av anställaren och bär då oftast dennes vapen.

En härolder måste vara väl tränade i att kunna känna igen en sköld och veta vem som bär den. Han måste också veta hur många tornersegrar sköldens ägare har, hur många män han dödat i strid, hur många gods, borgar den äger, vilka ämbeten och anor sköldens bärare har. Det är sålunda en gedigen kunskap man måste besitta som härold. Språk är också en viktig kunskap. Vapenrullar skrivs ofta på kejserlig jori men flera andra språk ingår i kunnandet hos en god härold.

När man blir härolder tas man först upp som lärling antingen av ett häroldshus. Föräldrarna betalar en viss avgift för inskrivningen och pojken kan ta sin lärlingstid. Efter ett par år som lärling bedöms den unge pojken som färdig nog att lära sig den praktiska delen och sänds ut att lära av en äldre härolder. När man sänds åter är man färdig att ta sin examen. Efter examen får man sin första titel som PURSIVANT och kan anställas av enkla riddare eller vandra mellan de olika häroldshusen. Efter några år och med meriter i packningen kan man utses till full HÄROLDER och har då erkänts av sina likar som en mästare. Varje hus styrs av en VAPENKUNG. Vapenkungen är en härold som ansetts vara en av de främsta inom sitt yrke. Varje område har sin vapenkung och området behöver inte nödvändigtvis infalla med riket men det kan för den delen finnas flera områden i samma rike.

Vapenknase är en härold som inte tillhör häroldernas kollegium. Det kan röra sig om en självlärd person, en lärling som aldrig klarade pursivantprovet eller en härolder som brutit med kollegiet. Vapenknasar tolereras men man delar inte med sig av vapenrullor eller geneologiska register. Vapnknasarna anställs oftast av enklare riddare som oftast inte har råd att anställa till häroldshusens taxor. Vapenknasarna ställs oftast under häroldrars övervakning under torneringar eller krig.

Rikshäroldrar är inte vanliga häroldrar. Vissa länder har riskhäroldrar som ämbete. Ofta är rikshäroldrarna adelsmän med bred kunskap och är underställda kungen i riket. Rikshäroldrarna anställer ofta häroldrar och pursivanter från häroldshusen.

Vapenmålare är hantverkare som har till uppgift att måla vapen och se till att de hålls fräsha. Häroldshusen har en del anställda men merparten av dessa tillhör sitt eget hantverksskrå.

Häroldhusen anställer dessutom skrivare, kopiatörer och illuminatörer.

Länders heraldik

Kardien

Huvudartikel: Heraldik i Kardien

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=26768#p26768

Berendien

Huvudartikel: Heraldik i Berendien

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=30718#p30718

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=31605#p31605

Klomellien

Huvudartikel: Heraldik i Klomellien

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=26740#p26740

Magilre

Huvudartikel: Heraldik i Magilre

Jorpagna

Huvudartikel: Heraldik i Jorpagna

Zorakin

Huvudartikel: Heraldik i Zorakin

Trakorien

Marjura: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=21518#p21518

Vapen

Barbia (EA-boxen)

Berendien (EA-boxen)

Caddo (EA-boxen)

Cereval (EA-boxen)

Erebos (EA-boxen)

Felicien (EA-boxen)

Hynsolge (EA-boxen)

Jorduashur (EA-boxen)

Jorpagna (EA-boxen)

Kalklanden

Kardien (EA-boxen)

Klomellien (EA-boxen)

Krun (EA-boxen)

Magilre (EA-boxen)

Mereld (Forumet) http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=7255#p7255

Mirel (Forumet) http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=19#p19

Monturerna

Nidland (EA-boxen)

Palinor (Forumet) Karta: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?f=2&t=23 Diskussion: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=3325#p3325

Pandarealia

Ransard (EA-boxen)

Trakorien (EA-boxen)

Zorakin (EA-boxen)