Handslagsorden

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök


Orden för Zorakiske och Kardiske Riddersmäns Förbrödrande

Typ Kardisk-Zorakisk vänskapsorden. Sällskapsorden som inte utesluter medlemskap i andra ordnar eller lojaliteter till en länsherre.

Säte Pendon och Ekeborg

Storlek 250 zorakiska och 150 kardiska riddare.

Tillträdeskrav Den som upptas som medlem skall vara dubbad riddare samt bli rekomenderad av en ordensmedlem.

Rikedomar Orden är inte särskilt rik, men klarar av sina begränsade åtaganden utan problem. Den äger två ordenshus och har tillräckliga tillgångar för att underhålla dem, logera medlemmar och anordna några storslagna fester per år. Orden lever uteslutande på bidrag och arv.

Makt Ordens makt ligger i att föregå med exempel och komma till grannlandets hjälp i tider av fara. Många av medlemmarna har framskjutande positioner vid hoven.

Organisation Handslagsorden består av två celler där Stormästarna i Ekeborg och Zorakin separat ansvarar för ekonomi, ordenshus och medlemsrullar.

Nuvarande Stormästare: I Kardien: Riddar Derolus Stålskalle, 52 år. Ärrad veteran som på grund av omfattande skador inte kan rida i fält längre.

I Zorakin: Mannar av Likermark, 39 år. Son till hertigen av Likemark. Har vigt sitt liv till orden.

Syfte Ordens syfte är att kardiska och zorakiska riddersmän skall ”hijälpe warandre i nhåd och dhåd ok stå som ein mot whilken fviende thet wara mhåånde”. Detta har man också gjort vid ett flertal tillfällen, men på senare tid har orden alltmer utvecklats till en klubb för inbördes beundran och fylleslag.

Grundades 456 eO i Pharynx under en blöt fest.

Heraldik Vapenskölden föreställer två nävar som tar i hand på en delad botten (rött/blått).