Gyllene Boken

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Den Gyllene Boken är Lysande Vägens heliga skrift. Den är indelad i fem delar:

  • Begynnelsens krönikor - Avhandlar hur Etin skapade världarna, hur Hemaquiels skugga förledde alla tänkande varelser och hur andra andeväsen uppträtt som gudar för att få folks dyrkan. Begynnelsens krönikor är nedskrivna av S:t Munde, men grundar sig på Odos undervisning. Krönikorna är skrivna i berättande form. Den Gyllene Boken börjar så här: "Den gudomlige Odo sade; Ur intet skapade Etin det himmelska ljuset med fast hand. Ljuset fyllde tomheten och tomheten strålade med Etins kraft och härlighet. Och Etin svävade i tomheten och han såg tomhetens oändlighet. Och han önskade att tomheten icke vore tom och Hans tankar blev form och tid. Och Etin betänkte formen och tiden och deras varande och han såg att de var goda."
  • Den Lysande Vägen - Den andra avdelningen handlar om själva läran som Odo undervisade. Den är indelad i predikningar och anekdoter. Det är här man kan läsa om de sex buden och om hur man som vandrare på den Lysande Vägen skall förhålla sig till medmänniskor, konung och överhet. En stor del av undervisningen handlar också om hur man skall fördriva Hemaquiels mörka skugga ur sin själ och uppnå upplysning.
  • Odos liv - Denna avdelning är också nedskriven av S:t Munde och berättar om Odos liv, allt ifrån hans födelse i Arno till hans återförening med världssjälen.
  • Odos brev - Detta är den enda del av den Gyllene Boken som är nedskriven av Odo själv. Den innehåller brev och korrespondens med personer och folk som var nyfikna på den lära som Odo undervisade. Bl.a. finner man här Odos brev till ereboserna, Odos brev till S:t Vendlock Vandraren och Odos uppmaning till hertig Inegrid.
  • Odos epifania - Den sista delen av den Gyllene Boken avhandlar Odos resa genom mörkrets och ljusets rike under de fyra dagar han var död. Här står att läsa om bl.a. mörkerrikets plågor, solserafer och ljusandar, samt människans öde efter döden. Kallas också "Odos löfte".


Den Gyllene Boken översätts av tradition inte från dess originalspråk, dalkiska. Varje riark och solmunk inom den Lysande Vägen lär sig därför dalkiska hjälpligt för att kunna undervisa ur skrifterna. Det är svårt och dyrt att göra kopior av den Gyllene Boken och varje lokal församling har inte tillgång till avskrifter av hela boken.

Lyssna till bön ur Gyllene Boken: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=3846#p3846