Fristaden

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök
Huvudartikel: Zorakin

Stad i Nostratiet grundad 511 e.O. av livegna, tjuvar och lycksökare från Zorakin. Dessa hade av kung Ragnvald den Sköne gets ett fribrev och tillåtelse att lämna Zorakin oavsett tidigare gärningar. Fristaden blev eftervart ett centrum för handel och speciellt mellan Caddo och dvärgarna i Aidnebergen. Detta fick ett brått slut när den egensinniga hertigen av Salamora intog staden 591 e.O. Kungen återinför viss ordning 593 e.O. Sedan 599 e.O. är Fristaden införlivat med Zorakin som vanlig kunglig fristad under en borggreve och landområdet runt har organiserats som markgrevskapet Ostmark. Fristaden har även helt sedan grundandet varit nära knuten till de många stråtrövare som hemsöker Nostratiet. Stadens fria lagar utgör nämlig en utmärkt avsättningsmarknad för tjuvgods.

Historia

511 e.O.
Grundas av zorakiska egendomslösa som fått ett unikt fribrev av kung Ragnvald den Sköne.
520 e.O.
Zygosunds bro byggs norr om Fristaden för att bli ett stödjepunkt för handeln med dvärgarna i Aidnebergen.
522 e.O.
Fristaden inleder samarbete med dvärgarna om bevakning av vägen över Zygosund.
532 e.O.
Solorden etablerar ett kres-priorât med säte i den gamla joriska borgen Kalband nordöst om Fristaden.
540 e.O.
Brända Jordens klan attackerar och belägrar Zygosunds bro.
541 e.O.
Brända jorden attackerar Kalband.
591 e.O.
Intas av hertig Wilfred Grijp av Salamora. Handeln med dvärgarna avbryts.
592 e.O.
Handelsplatsen Ereno etableras av Caddo nordöst om Fristaden. Dvärgarna återupptar sin handel med dalkerna här.
593 e.O.
Kungen återinför viss ordning och gör landområdet runt Fristaden till markgrevskapet Ostmark.
599 e.O.
Fristaden skiljs av kung Valien VII Rättråde från markgrevskapet Ostmark och görs till en kunglig fristad under en borggreve. [1]

Geografi

Fristaden är belägen i Nostratiet, eller Östermarken som regionen ofta kallas i Zorakin, längst söderut på Fristadshalvön. Ursprungligen var platsen ett litet fiskeläge som sedan har växt till en stor stad. Till Fristaden hör endast ett begränsat område utanför stadsmurarna då den övriga halvön utgörs av det nyligen etablerade markgrevskapet Ostmark.

Befolkning

Zorakier

Erebosier

Nostratiter

Styre

Från forumet:[2]

Handeln mellan dalker och dvärgar var definitivt grundanledningen till att staden kunde växa. Staden grundades dock av förrymda livegna och brottslingar av annat slag. Motivationen vill jag förblir det romantiska, strävan efter frihet. Dess äldre historia vet vi inte mkt mer om, men blandningen av bönder/fiskare och mer kriminella element kan ju ha haft stråtröveri som extra inkomstkälla. Dalkerna var säkert snabba med att se potential för Fristaden som hamn för handel med dvärgarna. Sådan handel drog dit andra som ville handla med dvärgar och dalker i andra branscher. Staden växer. Även livegna från Jorpagna tar sig hit liksom andra som vill försvinna hemifrån. Rövarna finner nu andra marknader och köpare i mer illegala produkter som inte kan handlas i Aidne, Caddo eller Jorpagna. Droger, gifter, odjur, slavar, nekromantiska och ockulta föremål, som exempel. Intresserade köpare var glada att finna en plats utanför piratstäderna. Staden växer och andra nationers köpmän upptäcker Fristaden. Handeln med dvärgarnas produkter har dock dalkerna monopol på, men dalkerna kan tänka sig att sälja vidare och dvärgarna köper gärna produkter från andra än dalkerna. Ny marknad att avsätta sina varor, och till rik köpare, å staden växer det. Även som tillflyktsort för caddister som inte vågar vara kvar i Zorakin, Jorpagna och Erebos bidrar. Exotiska våghalsiga handlare från Kalklanden, Mirel, nordöstra Snoar och Hamur finner sin väg via karavanlederna. I ett försök att kringå dalkerna försöker ereboserna få del i zorakernas gamla handel via Zygosunds bro, men relationen mellan dvärgar och Zorakin haltar något. Salamora tröttnar tillslut på de livegnas stad och pengarna som inte går via hans hamnar. Dalkerna tvingas starta om på ny plats, men dvärgarna förblir lojala med dalkerna.

Staden har visst starka tjyvgillen och gangstergäng, men de styr inte staden som i O. Stadens styre bestod av både rättrådiga mäktiga civila, gangsterbossar, och personer i gråzonen. Stadens ledare kallas Guvernören och har stora maktbefogenheter, men gör bäst i att ha majoriteten av Rådet eller stadens pöbel med sig. Även smugglare från Fristaden är framgångsrika. Staden utnyttjas ofta också som mötesplats för mörka och hemliga möten. En del av detta har säkert rensats ut nu när Aidnekyrkan fått inflytande. Den nye "Guvernören" - Borggreven är smart nog att inte genomföra någon chock-terapi utan att i huvudsak låta staden få fortsätta som förut, men nu under hans kontroll och till Zorakins bästa. Kungen gör bäst i att inte fråga för mycket.

Borggreven

Kunglig fristad sedan 599 e.O. Styrs av borggreve Havelock Girloffsson Gyllenhelm.

Guvernören och stadsrådet

Fristaden styrdes tidigare av en vald Guvernör och ett stadsråd (Guvernör är en inlånad titel från Erebos). Sedan 599 e.O. har Guvernören förlorat mycket av den makt som Fristadens tidigare unika fribrev gav och fungerar nu som en vanlig borgmästare underlagt den kungliga borggreven.

Namnförslag till dagens Guvernör (borgmästare): Lenoria Garmundsdotter

Politik

Idé om att kerisgassen av Zorakin var involverad i Salamora och sen kungamaktens övertagande av Fristaden: [3]

Salamora

Hertig Wilfred Grijp av Salamora erövrade Fristaden 591 e.O. med målet att ta över kontrollen av handeln med dvärgarna i Aidnebergen. Han missbedömde situationen och dvärgarna vägrade handla med någon annan än dalkerna som också lämnade staden. Salamora blev arg men kunde inget göra. Den övriga handeln över Fristaden fortsatte men missgynnades av hertigens dårliga styre. När kungen sen 593 e.O. beslöt att ingripa mutades hertigen med att få landområdet mellan Fristaden och Salamora som markgrevskapet Ostmark. Hertigens släktning (son?) Arviden Grijp installerades som markgreve.

Markgreven av Ostmark

Halvön där Fristaden ligger omges av ett markgrevskap under styre av Arviden Grijp, en yngre släktning till hertig Wilfred Grijp av Salamora. Markgreven residerar i fästet Avundens passage.

Dalkerna

Dalkerna har helt lämnat Fristaden efter 591 e.O. De handlar istället via sin nya hamnstad Ereno.

Erebos

Erebosierna har sedan Fristaden grundades 511 e.O. varit närvarande och handlat i staden. Möjligtvis var de även inblandade i kung Ragnvald den Skönes ursprungliga beslut att grunda staden. Handeln med dvärgarna i Aidnebergen lyckades de dock aldrig med utan denna förlorade de till dalkerna från Caddo.

Dvärgarna

Dvärgarna avbröt handeln över Fristaden tvärt när Salamora erövrade staden 591 e.O. Sedan kungamakten 599 e.O. övertog styret kan dvärgarna tänka sig att återuppta handeln men enbart om Salamora ber offentligt om ursäkt och betalar vederbördig skadeersättning. Dvärgar glömmer inte en oförrätt. Men Salamora har inte längre något med Fristaden att göra och vägrar betala. Situationen med dvärgarna är därför låst. Nere i Fristadens hamn finns dvärgarnas lagerhus som de lyckades försegla vid Salamoras erövring och trots otaliga inbrottsförsök är dessa fortfarande låsta. Erebosier, och andra icke-dalker, som vill handla med dvärgarna får istället söka sig upp till Zygosunds bro.

Stråtrövarna

Nostratiet har otaliga stråtrövare som lever av att plundra pilgrimmer och handelskaravaner. Deras plundergods säljer de sedan i Fristaden.

Hade stråtrövarna i Nostratiet sina glansdagar under de kaotiska åren när Salamora kontrollerade Fristaden? Goda tider som inte alls är lika goda länger efter att borggreven tog över styret?

Solriddarna i Kalband

Solordens kres-priorât Kalband har nära band med Fristaden då huvuddelen av fästet Kalbands förnödenheter måste skeppas in via staden. Solriddarna i Fristaden leds av kapten Utomund Berck-Jaltudde, direkt underställd kres-priorâtets prior Gorion Sagal.

Militärt

80 riddare under borggreven

120 stadsvakter

400 regaliegardister