En magikers perspektiv

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Magiskola

Jag ska stilla dina undringar som du haft över vad som finns bakom den här dörren. Jo du, jag har minsann sett hur du har sneglat mot den när du har städat. Du har nu bott hos mig i några månader och jag har sett att du både är flitig, noggrann och har huvudet på skaft. Egenskaper som gör att jag tror du klarar av magistudierna. Se så. Se nu inte så förvånad ut. Varför tror du att jag gjorde det där testet med dig och varför jag betalade dina föräldrar en såpass stor summa för dig. För om man hittar någon med förmågan att lära sig magi så har man inte råd att låta den passera förbi. Det är något extremt sällsynt, den talang som du har. Du ska vara tacksam över att du har den gåvan.

Jag skulle vilja utöka dina uppgifter från och med nu. Förutom dina vanliga uppgifter som du har idag så kommer du även hjälpa mig i min forskning. Som lön för mödan kommer du få undervisning i magi den tid av dagen då det mörknar. Utöver det så måste vi göra något åt din kokkonst. Den är horribel. Jag har inte tid att avbryta mina studier för att ställa mig i köket. Heh, det har till och med hänt att jag blivit helt kraftlös efter alltför många timmar av oavbrutna studier när jag inte märkt att mina besvärjelser mot detta avtagit. Kan vara farligt, för mat är viktigt för återhämtningen. Nå, nog om det. Låt oss gå vidare och in i rummet bakom den här dörren.

Inriktningar

Men träd in. Stå inte där vid dörren. Slå dig ner på stolen där. så vad ska vi börja med? Hmm. Jo, först av allt ska vi gå igenom de skolor som finns inom magin, så att du vet vad du har att göra med. Längre fram kommer du att få djupare kunskaper om de olika skolorna. Som dess bruk, dess frammaningsätt för magin samt i viss mån dess utövare.

Animism

Man vet inte huruvida animismen kom i människan händer, men magiskolan härstammar från alverna. Deras tro på modern Tevatenu, som skapat allt liv, har format tron på att det högsta man kan uppnå i livet är att uppslukas och bli en del av naturen. Detta för att kunna leva i komplett samexistens med vad som skapade dig. Det mänskliga psyket har dock utvecklat skolan till att enklare kunna betvinga naturen. I den mån skiljer sig även frammaningssättet mellan de två folkslagen, där alverna formar sig efter naturen i form av dans medan människan har sina traditionella gester och kraftord för att vrida kraftflöderna dit de vill.

Demonologi

Inte bara denna världen kan man styra, utan magiker har även sökt sig till världar bortom denna. Ja, givetvis så finns det fler världar än den vi lever i. Portaler är en snabb väg till stora krafter men stora krafter är också svårkontrollerade. Jag personligen gillar inte denna inriktning, då det är en balansgång på en väldigt tunn linje. Det är ett ständigt, och för mig onödigt, risktagande trots de kraftfulla cirklar som demonologerna gömmer sig bakom. Jag tänker främst på branden i Atrema då en Gehennademon slet sig lös från kontrollcirkeln. Det som finns i andra världar hör hemma där och bör inte föras in i vår värld.

Drakmagi

Vad som har funnits i vår värld sedan urminnes tider är drakarna, som sägs har fötts ur magin. Vissa tror till och med att när drakarna dör i världen så dör även magin med dem. Dessa gigantiska bestar genomsyras av magi i både tal och tanke och få människor är det som har studerat och anpassat drakmagin efter det mänskliga psyket. För eftersom en drakes mentalitet är helt annorlunda än människans kan en människa aldrig utöva drakmagin i dess sanna form. Men arvet från draktankarna finns kvar, då drakmagikern endast behöver föreställa sig de effekter som denne vill utföra.

Elementarmagi

Världen är skapad av de fyra primärelementen eld, luft, jord och vatten som vardera har de sekundära elementen värme, ljus, mörker respektive kyla. Elementarmagin använder dessa som byggstenar för att förändra hur världen påverkas utav elementen. Besvärjarna har i regel ett huvudelement och när de med ord och gester skapar magi så uppkommer spill av deras huvudelement kring dem. Effekten kan skilja sig åt men en vattenmagiker kan exempelvis sprida dagg omkring sig när denne lägger sina besvärjelser, luftmagikerna kan ha en ljuseffekt eller en vind lekandes runt sig och med jord kan mörkret slita sig fri.

Häxkonster

Häxorna har en väldigt liten sammanslutning. Dels för att det är väldigt ovanligt att de finns på akademier men också för att en livsfilosofi kommer med inlärningen. Häxorna tror på en stor entitet som har hand om alla själar och att allting är besjälat, så länge det inte har blivit bearbetat. De åkallar temporära tjänster från denna entitet och som offer så lånar de ut en del av sig själva. Den här skolan betraktas som något understående, då den har tagit delar från animismen och shamanismen men också kombinerat det med delar från alkemin. Så på ett sätt är häxornas brygder något som är kännetecknande för dem.

Illusionism

Det som kännetecknar illusionister är att de är lurifaxer och upptågsmakare hela bunten. Åtminstone var min gode vän det på akademin under lärlingstiden. Det gick inte en dag utan att han spelade någon ett spratt. Ja, se vilka tider. Ha, ha. Nä, jag slapp inte heller undan i början. Sedan lärde jag mig hur jag skulle bryta hans trollbindande gester och hans hypnotiska röst. Han var skicklig, det vill medges. Kunde sänka en i skensömn både med sin blick och sina gester eller med sin smått sjungande röst. Illusionismen angriper dina sinnen och får dig att uppleva saker som inte finns där. Det är en bedräglig inriktning inom magin, så var på din vakt kring dessa magiker.

Mentalism

Något som är besläktat med illusionismen är mentalismen, men istället för att påverka psyket så påverkar mentalismen det fysiska. Dessa magiker förstärker eller utökar sina kroppsfunktioner och jag kan ärligt säga att de inte är helt främmande till att pröva olika substanser för att se hur det påverkar deras kroppar. Mentalisterna driver sig själva till sina mål genom fullständig fokusering. De går in i djupet av sig själva via meditation för att styra kraftflödena genom sin kropp. Vissa ger ifrån sig hummande ljud medan andra kan nöja sig med att endast sluta ögonen och hålla sin hand framför sig i en gest.

Nekromanti

Något som jag har svårt att se syftet med är den magi som nekromanterna utför. Det som har passerat jordelivet ska stanna i efterlivet, det är min uppfattning. Usch, jag får alltid en sådan fadd smak av den här magin. Med sitt mässande kan de återuppleva de döda och tvinga dem att utföra saker i magikernas tjänst. Att skaffa sig tjänare på det sättet påminner delvis om demonologin, men med skillnaden att nekromanten parasiterar på sin egen dödsvärld istället för andra världar.

Shamanism

Shamanerna skickar ut en signal till andarna och när de fått deras uppmärksamhet så erbjuder de en gåva i form av ett fysiskt offer. Offret kan bestå i att skära en bit av sig själv eller offra ett djur. Detta till skillnad från häxorna som offrar en del av sin själ. Det här är den äldsta mänskliga magiskolan som baseras på att allting som påverkar människan har en ande som vakar över det. Det kan vara saker som en sjö, ett djur, en skog eller elementarer. Skolan är i sig väldigt primitiv och lärs endast ut från mästare till lärling och aldrig på akademier.

Symbolism

Eftersom symbolismen kan användas för att konvertera andra magiskolors besvärjelser till symboler, så är denna inriktning i regel något som alla magiker lär sig. Främst illusionister och elementarmagiker gagnas utav skolan, då illusionisterna skriver lysande runor i luften för att få sina offer förhäxade medan elementarmagikerna skapar magiska föremål. Magin binds i runorna och när den frigörs, med det kännetecknande mullrande ljudet, så blir runan kraftlös. Dock finns det sätt att göra symbolen till en del av naturen och på sätt göra den permanent.

Tillämpningsområde

Mycket utav magin kommer att förändra din vardag, det har du säkert förstått nu. Och det är väl klart, för varför ska man göra något krångligt när man kan göra det lätt för sig. He, he. Eller hur? Jag såg på dig hur du kröp ihop lite när du kom in i rummet. Det är troligtvis för magin som flödar genom rummet. De där kloten som svävar där i luften, de gör det av en anledning.

Känna magi

Hur kändes det när du kom in i rummet. Som ett tryck i bröstet, eller? Jaha, det känns som om hela du trycks ner? Ja, det är en av formerna som det kan te sig på. Du vet, det är olika för olika varelser. Djur är exempelvis känsliga för magi. Hästar brukar kunna svettas och vara oroliga när det finns trolldom i närheten.Troligtvis för att djuren lever så nära sin instinkt och känner att något är fel.

För människor är det väldigt personligt. Jag själv känner magin som olika smaker, det har jag redan nämnt, men andra trollkunniga jag talat med har nämnt att de kan känna pirrningar i kroppen, rastlöshet, yrsel, spänningar som om blixen precis slagit ned och vissa shamaner kan se ljussken eller höra väderfenomen. Det har bedrivits forskningar på området med ickebesvärjare och de har i regel känt obehag, fått magvärk, huvudvärk, sänkt mod eller andra olustighetskänslor.

Till och med magikerns besvärjelser är personliga. Alla har var sitt sigill.... Va? Ja, jag får fadd smak av nekromanti? Heh. Ja, det är klart att man känner olika för olika magiskolor. De skolor som en magiker har mest samröre med är de som frambringar de bästa känslorna. Nä du, jag tänker inte säga vilka magiskolor som ger mig en söt smak. Jag kan säga att sådana frågor ger intrycket om att du som frågeställare är väldigt okunnig och att den frågan är inget som magiker normalt ställer till varandra.

Dueller

Du kan få reda på vilka magiskolor en trollkunnig behärskar genom att sammankoppla ditt psyke med dennes och tränga in i dennes psyke. I dagligt tal brukar vi säga ”dueller” om detta sätt att använda en sammankoppling eftersom det ses som något kränkande. De mer erfarna besvärjarna behöver inte göra detta, då vi har nog med erfarenhet för att lista ut sådant. Du kan däremot använda en duell för att få reda på hur stark den andre är eller stänga av denne från magiflödena. Många magikern brukar föredra att duellera på detta sätt. En sammankoppling kan även fungera som en länkning mellan psykena där besvärjare kan dra nytta av varandras psyken, något som brukar förekomma vid större ritualer. Men alla parter måste vara frivilliga och släppa de naturliga spärrarna. Du kan endast använda en duell för att förstöra och aldrig nyttja om den andre inte är med på det. Det finns dock skrifter om magiker som gjort upptäckter för att kunna förgripa sig på andras psyken och med våld tvinga dem till lydnad.

En sammankoppling kan endast göras magiker emellan, då magiker är de enda som kan öppna sitt psyke utåt. Detta brukar användas för att se om någon annan är trollkunnig. Du kände säkert en avsaknad av något när jag genomgick magikertestet med dig? Det var för att jag blockerade en del av din åtkomst till magiflödena. Många är de varelser som aldrig känner flödenas ständiga närvaro och andra tar de för givna. Precis som du alltid har känt en viss smak och färg och tagit den för given. Men vem säger att alla känner smak och ser färger på precis samma sätt? På samma sätt har du alltid känt magins lugnande effekt och tagit den för given.

Galenskapen

Magin är dock inte dig helt till gagn. Den förändrar ditt liv, då flödena som du styr för att vrida om verkligheten till sist förvrider din egen verklighet. Det här är något som vi vet om drabbar alla magiker. Titta inte på mig sådär, för jag har klarat mig undan från det. Men tänk dig själv, allting som vi utsätts för ger oss små egenheter. Magin är inget undantag. Världsförvängningen är i regel besläktat med den sorts magi som magikern oftast utför, där en illusionist kan börja hallunicera eller i ett extremt fall som jag hört talas om, själv började leva i sin egenpåhittade värld.

Frammaning

Så vad är då dessa magiflöden som jag ständigt talar om? Det är svårt att förklara, men jag kan säga att det är som snören som lagts kors och tvärs utmed jordytan. De kan variera i storlek från mansbredd till extrema bredder på flera meter. Varför de finns är osäkert, men den mest vedertagna teorin är att de finns för att hålla saker samman och ge det en kontinuitet. Det är magilinjerna som gör att trädet sitter fast i marken och växer uppåt. Att löven faller sakta nedåt mot marken, istället för att kanske förvandlas till föremålet som de faller mot eller flyga iväg åt sidan för att sedan explodera. Ja, precis. Även med linjer närvarande så kan man ändra så att ett träd uppför sig på det sättet. Det är det som kallas för magi, du vet. He, he.

Om det finns områden där magin inte flödar igenom? Jo, men... Ja, du har rätt. Kaos råder där. Men... Vänta nu. Gå inte händelserna i förväg. Låt mig berätta på mitt sätt. Det finns magidöda områden, som har orsakats av någon magirelaterad katastrof. Men magilinjerna strävar efter balans så år efter år så krymper dessa områden, allt eftersom magiflödena flyttar på sig för att fylla ut tomrummet. Balansutjämningen kan magiker utnyttja genom att exempelvis bygga ett torn. Då brukar i regel en magilinje resa på sig för att strömma igenom tornet och på så sätt får magikern tillgång till sin egen linje.

För du ska veta att linjerna inte är direkt jämns med marken. De tar hänsyn till så stora geografiska och eventuellt astrala områden att de kan ha sjunkit genom jorden eller finns uppe i luften. Därför är det också väldigt sällsynt att två av dessa linjer korsar varandra. När de gör det så blir det en större ansamling av magi som brukar kallas för maginoder. Du kommer att erfara att det är mycket lättare att bruka magi på dessa ställen. Maginoderna kan uppkomma naturligt i och med att flöderna ständigt rör på sig i ett våglikt mönster men kan även skapas på konstjord väg genom att, som jag exempelvis redan nämnt, uppföra tornlika byggnader.

Magilinjerna kan även flyttas med magi genom att de spänns likt en bågsträng. Det är i regel kraftfulla besvärjelser, så därför är det sällan som du ser en magiker flyga eller färdas långt, långt ner i underjorden. Men det är så du frammanar magiflödets kraft. Likt en flod kan du inte stoppa flödet och tvinga det gå mot sin riktning. Det är något som ingen människa kan klara av, men däremot så kan du styra flödet dit du vill genom att låta det strömma genom din kropp. När du gör det, så får du även makten att påverka flödets inverkan på världen.

Men det är olika svårkontrollerat beroende på vilken sorts effekt som du är ute efter att skapa. Något existerande är lättare att ändra på än att skapa det. Det är exemelvis lättare att kväva raseri än att skapa det. Därutöver är det också lättare att påverka det fysiska än det mentala. Att skapa en eld är lättare än att skapa raseri.

Utmattning

Ju kraftfullare du vill att magins effekt ska vara, desto mer måste du släppa dess flöde genom din kropp. Du kommer känna hur flödet sliter i dig, likt ett trasigt segel slits för vinden. Det tär på dig och gör dig utmattad, men ju erfarnare du är desto mindre kommer det att påverka dig. Vid frekvent magiutövande så kan svett komma att brista fram på din panna. Huvudvärk gör sig påmind. Du hör dina egna hjärtslag medan du försöker hålla flödet i styr. Är du inte försiktig så kan du helt slitas sönder.

I de fallen kommer du oftast bara falla omkull helt utmattad av överansträngning men magiker har även dött utav detta. När kamrater trott att magikern endast svimmat, så har de istället funnit ett tomt skal kvar på marken. En del dödsfall har haft mer synliga effekter som att magikern har börjat brinna; dennes inneboende kraft har setts fly upp mot skyn i ett omänskligt vrål; man kan se marken vittra runtomkring denne eller man kan se magikerns astralkropp slitas med och upplösas av vinden.

Åh, förlåt. Jag förlorade mig i mina tankar... eller snarare mina minnen. Det var inte meningen att skrämma dig, men du måste veta om riskerna med magin. Brukandet är en svår konst, så därför plägar många magiker att specialisera sig på en magiskola, ungefär som hantverkare brukar ha ett område som de är duktiga inom. Först när du börjar nå ärkemagikerstatus kan du hantera flera skolor, eftersom med höjden kommer också bredden. Precis som med en sömmerska så finns det också olika grader av konst som denne kan utöva inom sitt område. Det grundläggande må vara att sy men att försöka sig på en klänning med snirkliga dekorativa sömmar är en svår konst som kräver erfarenhet. Visst kan en lärling försöka sig på det, men resultatet blir också därefter och med magi skulle det kunna få katastrofala följder. Därför kommer du inte att få lära dig de riktiga besvärjelserna först av allt.

Trick

För lärlingar, så är det ett rättesnöre att de får lära sig vissa basbesvärjelser först av allt. Istället för att du tar in ett magiflöde och leder det genom kroppen, så sträcker du dig ut och berör de spill som magilinjerna sprider, drar dem till dig och kanaliserar den kraften för att skapa dina egna små besvärjelser. Om magiflödet kan liknas vid en kraftig vind, så är magispillen svaga vindpustar. Lärlingbesvärjelser är populära att använda, även för erfarna magiker, då de underlättar vardagens trista behov. Det är dessa besvärjelser som lekare på gatan försöker efterhärma, oftast med stor skicklighet, när de utger sig för att vara trollkarlar. Du själv kommer ha stor nytta av dessa småtrick medan du donar och städar här i tornet och det kommer att dröja tills du blir någorlunda duglig innan jag tillåter att du får släppa flödet genom din kropp. Och jag kommer att banna dig hårt om du på egen hand försöker med något annat än de grundbesvärjelser som jag lär ut. Det har förekommit att lärlingar har försvunnit spårlöst mitt i deras studier. Minns alltid att magin är svår att bruka, då den kan te sig okontrollbar!

Avbryta

Dock har du kontroll över dina egna besvärjelser på det sättet att du alltid förseglar din besvärjelse med ett personligt sigill. Detta kan du bryta upp för att helt upplösa besvärjelsen. Ja, till och med dina små trolleritrick som lärling sluter du med ett sigill. Inte för att de skulle kunna slinka dig ur händerna, men ibland kan det vara bra att avsluta sina trolleritrick innan de självdör. En del magiker har lagt till sig med egenheter när de avbryter sin magi. Någon kan blåsa ut elden som denne skapat på sitt finger, en annan kan kungör ståtligt vad denne tänker göra och jag har sett folk skapa oljud, fått sig själv att luminöseras, skicka ut värmevågor och annat fantasifullt. Magi är uppseendeväckande i sig och väcker respekt bland allmogen, men det skadar aldrig att öka på den effekten.

Du kan även avbryta andras besvärjelser, men det kräver att du har kännedom om dennes magiskola. Magin vävs ihop på olika sätt beroende på magiskola och det kräver ibland att man måste dyka in i snårskogen för att hitta var någonstans man ska börja nysta upp besvärjelsen. Visserligen har jag nämnt sigillet, men endast en lärling har sigillet synligt. Ju mer komplex som besvärjelsen är, desto svårare blir det att lokalisera var någonstans man ska börja för att få besvärjelsen att upphöra. Visst kan man alltid hitta den om man letar tillräckligt länge, men en del magiker tar för vana att dölja den riktigt väl. Särskilt brukligt är det bland artefaktmagiker som sällan vill att man ska förgöra det som de har offrat tid och själ i att skapa.

Kombinera magiskolor

Jag såg att du inte helt förstod när jag berättade om hur magin binds på olika sätt i skolorna. Jag gick igenom för några veckor sedan hur frammaningssättet skiljde sig mellan skolorna. Jag kommer att lära dig hur du ska meditera på rätt sätt för att tvinga om flödena till att skapa de effekter du får reda på och så kommer du även att göra när du ska bruka magi från andra skolor. Att försöka byta från din huvudskola och bemästra ett annat frammaningsätt är svårt och kräver nästan att du lär om dig från grund.

Ju mer du lär dig om magiskolan, desto mer kommer jag att bredda din kunskap till att inbegripa andra skolor och hur du ska kunna frammana besvärjelser som egentligen tillhör dem. Det kan du ha nytta av när du ska avbryta andra magikers besvärjelseeffekter eller om du exempelvis skulle vilja använda ett annat sätt att binda magin. Symbolismen är exempelvis stundom väldigt användbar, om du vet vad som föreligger dig och har tid att förbereda dig.

Sambesvärjande

Det är inte bara andra magiskolor som du kan använda dig utav, utan även andra magiker i ditt besvärjande. Att skapa cirklar är något som är vanligt vid större ritualer och det är något som har smittat av sig till det religiösa mässandet. Magikerna behöver dock hålla varandras händer eller på något annat sätt vidröra varandra för att låta flödet forsa igenom dem, vilket görs lättaste genom att stå i en cirkel. En av deltagarna, i regel den som anses mest erfaren, är den som åkallar magiflödet och leder det genom cirkeln med de andras tankekraft samlade bakom sig. Det är en väldigt personlig upplevelse, nästintill intim, då du känner de andras själar tätt intill dig själv. He, he. Jo, jag har lett en cirkel. Storleken av flödet var förföriskt berusande och det var nästan så att jag ville förlora mig i känslan. Aldrig förr hade jag känt en kraft som den där gången och då hade jag ändå upplevt ett och annat. Inget var sig likt efter den dagen, det kan jag säga dig.

Ritualer

Ritualer, ja. Det är något som magiker mest gör för att vara på den säkra sidan. Vissa typer av magiker, främst häxor och shamaner, blandar in djuroffer, brännande av olika substanser och hela kalaset. Själv tycker jag det mest är osmakligt och visar den primitiva sidan av människan. Mentalister kan ha en tendens att äta örter eller bruka magi innan, så att de inte störs av hunger eller sömn. Ett praktiskt tillämpningssätt när du väl vill ägna tid åt något såpass stort som en ritual. Vi kommer att gå närmare in på ritualer när du har blivit någorlunda rutinerad i ditt magibruk, då jag kommer att låta dig får skapa din egen magistav när du väl blivit en fullfjädrad magiker. Se så, ta bort det där flinet från ditt ansikte. Du har en lång väg att vandra tills det inträffar. Likt magin så kommer du att åldras och vara något annorlunda än vad du är idag.

Åldrande magi

Ja, visst. Magi åldras... eller det är snarare att den förvrids. Visserligen sker det här oftast över en halv mansålder, så besvärjelser torde inte vara något problem. Jag vill ändå resa ett varnande finger. He, he. Jag minns den gången då jag lagt en besvärjelse för att dammet inte skulle täcka allting när jag var borta. Mina tänkta förehavanden drog dock ut på tiden och när jag kom tillbaka så fick jag kämpa för att komma in i mitt hem igen. Besvärjelsen hade närmligen förvridits till att hålla allting borta.

Vad effekterna kan bli i en besvärjelse skiftar, så inget är glasklart hur det kommer att se ut i framtiden. Jag vet faktiskt inte riktigt varför det blir på det här sättet. Särskilt vanligt är det bland föremål som blivit magiska. Jag drar mig till minnet en dolk, där en hovmagiker vid en olyckligt frammaning sögs in i dolken och blev en del av denna. Personens drag, personlighet och visdom var fortfarande kvar, så dolken gick i arv hos någon kungafamilj. Dolken blev dock senil allt eftersom tiden gick, mycket på grund av åldern.

Va? Om inte dolken rostade med tiden? Jo, magin förändrar också livslängden hos ett föremål. Det både förstärker och behåller den kvalitet som föremålet hade när den väl bundits med magi. Även med svag magi kan du få vanliga bruksverktyg att hålla längre. Jag brukar ibland ”välsigna” bönders verktyg för att visa min tacksamhet när de hyser mig för natten. Gör dock inte denna tjänst utan att fråga dem, eftersom en del kan få för sig att du sprider misär istället. De är allt vidskepliga, de där små krakarna.

Järn

Något du kommer lägga märke till om du är ute och reser är hur känd magikers svaghet för järn är. Det är inte en tillfällighet att den Lysande Vägen är noga med att sprida kunskapen om just fenomenet magiker och järn. Skepp har självklart anammat detta, skrockfulla som de är, vilket visar sig i att de kan ha järnklot bland stenarna i ballasten eller järnbeslag längst fram i fören för att klyva magin likt vågor. Jag har till och med färdats genom ett land där det är sed att spika upp järnspikar ovanför dörren, antagligen för att skydda huset från magi.

Järnspikar är inte tillräckligt för att skydda ett helt hus, men faktum är att järn påverkar magins flöde. Vi vet inte varför det är så. Teorier finns om järnets magnetism, men jag ser mer att järnet har en inneboende motstandskraft mot magi. Järnet fungerar som en damm som stoppar upp flödet, till skillnad från mithril som snarare verkar vilja suga i sig magi och låta den froda i sig.