Det kontinentaljoriska riket

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Benämning som används av dagens lärde om den lösa statsbildning som existerade i västra Ereb direkt efter Tredje Konfluxen. Omfattade delar av dagens Magilre, Klomellien, Bzegusta och Saphyna (även Kalklanden?). Sitt namn har riket fått från den variant av västjori som här utvecklades - Kontinental jori. Det kontinentaljoriska riket gick under ca 450 f.O. Orsaken var troligen upprepade angrepp från Jorduashur.

Diskussion...

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=25842#p25842

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=25868#p25868

Historia

Från Magilre och Klomellien. Måste redigeras...

598 f.O.
Ståthållare Nartaloz flyr från Magillia och tar tillflykt i Mercana. Med utgångspunkt i staden Catonave försöker han tillsammans med övriga överlevande ur Drylos styrelseskikt få kontroll över regionen. Ett rykte säger att kejsaren är på väg hit från det fallna Grivela.
595 f.O.
Mercana återinlemmas med Magillia. De styrande återvänder till Amazunga som efter vart blir huvudstad i vad historikerna senare kommer kalla Det kontinentaljoriska riket.
590-560 f.O.
En självständighetsrörelse växer i Catonave, då Nataloz fortsätter att beskatta staden hårt.
555-530 f.O.
Catonaves motstånd mot magilliskt styre blir öppet och kriget är ett faktum. Magilre (läs: De kontinentaljoriska ledarna i Amazunga(Munzga)) är mångdubbelt större, men försvagat eftersom man förlitat sig på handel med resten av det nu fallna jorpagnska riket. Catonave, å andra sidan, är litet men välmotiverat och inte lika traditionsbundet. Därtill känner man till terrängen i Klomellerbergen bättre än magillerna. Kombinationen av en större svartfolkshords härjande i låglandet och upprepade dyliska räder av de få karavaner som fortfarande går gör att magillerna helt enkelt tvingas ge upp och fokusera på det egna landet.
ca 450 f.O.
Det kontinentaljoriska riket går under. (Är det jordaken Odval Röde, son till storjarl Rogmar Storblote, som brinner ner Amazunga?)


Om kontinentaljorerna på Saphyna: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=25723#p25723Om Jorduashur:

Det kontinentaljoriska riket och övriga Drylo hade under lång tid varit allt hårdare ansatta av jordernas plundring, men starka befästningar och organiserat kustförsvar hade förhindrat större invasioner. Under 400-t blev dock spänningarna mellan det joriska rikets olika delar allt större och mynnade ut i maktkamp och inre stridigheter. De inre striderna innebar att kustförsvaren inte underhölls och försvagades. Detta var jorderna inte sena att utnyttja och deras då regelrätta invasioner och plundring av flera större kuststäder är en stor faktor till att det Kontinentaljoriska riket går under. Jordernas skepp tar sig djupare inåt land längs floderna och når tidigare förskonade områden. Jorderna anlägger till och med permanenta läger, reden, på öar i eller i anslutning till floderna och jorderna utgjorde därefter ett hot inte bara under sommaren utan större delen av året. Dessa mer permanenta läger blir mot slutet av 400-t brohuvuden för de invasioner och kolonisationer som sker i Drylo. I Klomellien börjar det redan på 470-t när kuststäderna Yolev, Atevina och Catonave plundras. Atevina bränns ner efter att jorderna hängt glödande lavar på duvor och småfåglar som flyger in dem till stadens torvtak. Ståthållaren i Catonave tvingas köpa sig fri från Jarl Storblotes plundring i några år, men snart ser konkurrenten från det joriska rikets östra halva till att betala Storblotes son att återuppta plundringen. Jorderna seglar upp för områdets två floder och övervintrar i reden som kring år 400 har växt till regelrätta kolonier. Hela södra Klomellien betalar tribut till jarlarna från norr och jorderna har kontroll över floderna. Vid några tillfällen försöker och lyckas Catonaves och Yolevs befolkningar hålla stånd på någon befäst bro, men jorderna återvänder snart och straffar stadsbefolkningen hårt. Även hamurer och trisker lyckas göra uppror någon gång. Terror och fruktansvärd brutalitet blir framgångsrika verktyg för jorderna att kontrollera sina kolonier med. ( http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=26858#26858 )