De humanoida varelserna

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Aspubran av Hafsorts livsverk. Skriften behandlar och katalogiserar den absoluta majoriteten av Erebs humanoider. Används vid lärda institutioner Ereb över för undervisning. Alla humanoida varelser sorteras i kategorierna: Människofolk*, Älvfolk, Stenfolk, Djurfolk, Svartfolk och Mänfolk. Det orginala bokverket förvaras i Zorakins huvudstad Pendon, något brandsvedd efter att kung Arviden I Hårdhänte i religiös förvirring brände ner Lyceet i Hafsort 12 e.O.

* När det gamla lyceet i Pendon brann 55 f.O. förstördes många av Mandelordens originaltexter. Under stormästare Bogerald (56-32 f.O.) påbörjades därför ett stort arbete med att återuppbygga ordens bibliotek med hjälp av kopierade avskrifter och rekonstruktion av brandskadade verk. Som en följd av detta gjordes även ändringar i Mandelordens sätt att presentera den store Aspubrans "De humanoida folkslagen". Den tidigare sedvanan att sortera människofolken som Joriska, Narguriska och Övriga nyanserades genom att sortera de olika folken under namnet på den statsbildning innanför vars gränser de var bosatt. I den praktutgåva av Aspubrans verk som Mandelorden gav Zorakins första kung Valien Valienson år 36 f.O. kunde för första gången beskrivningar av penner, legerdier, raxorer och zorakiska halvlängdsmän (luksilierna var vid denna tid inte ett folk bosatt i Zorakin och de zorakiska ankorna förvägrades plats mot den bakgrunden att de var besläktade med de morëlvidynska ankorna som brunnit ner både lyceet och halva Pendon) hittas under en kort inledande beskrivning av vilka folk och folkslag som bodde inom staten Zorakins gränser och således kunde kallas Zorakier. Pamperna som på inga vis varken då eller nu ser sig som zorakier även om de accepterar den zorakiska kungamaktens överhöghet gavs en särskild rubrik.