De Lärdes Skara i Pendon

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Lärd Skara verksamma i Pendon. Överhuvud är Sangmar Rüsselmark.

Fraxinus skrev...

De Lärdes Skara är den yngsta av lärdomssällskapen i Zorakien och finns även här och var utanför Zorakins gränser. De samlar ofta under sig allt möjligt seriöst vetande (och mer oseröst ovetande) liksom de samlar ihop alla de studenter/lärljungar som inte vill/ får/kan studera hos Mandelorden eller LV katedralskolor. Hos DLS kan man studera nästan allt (så länge det finns en lärd som kan/är beredd att undervisa ämnet...och en student som är villig att betala), däribland ämnen som Mandelorden och LV.s katedralskolor knappt ens skulle ta i med tång då de av dessa lärosäten närmast klassificeras som "humbug" eller möjligen "skrock". De Lärdes Skara hymlar å sin sida att de håller de fria (välbetalda) studierna och det fria ordets fana högt. Man kan givetvis studera seriösa ämnen hos De Lärdes Skara exempelvis historia, geografi, teologi, retorik och språk liksom matematik, alkemi, geologisk resonanskunskap, astrologisk merkantilism, filosofisk tvärkunskap och stygantropologisk genusvetenskap. Retoriska fakultetens koleriska rektor i De Lärdes Skara i Pendon har för övrigt givits titeln Superlativus Sociosofi Lektorale (vilket allt som oftast brukar översättas till Superorerande sociopatos av studerande och lärljungar i Pendon).