Caorm Alvvän

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök
Huvudartikel: Ransards regentlängd

Vortiger av Ransard.


  • Födelse: 559 e.O.
  • Trontillträde: 582 e.O.
  • Död: 605 e.O.

-fjärde son av vortiger Nerol

-var nära vän med en alv

-under hans styre inleds för första gången i Ransards historia ett fredligt samröre med alverna i Kardskogen

-mördas av sin timoriska älskarinna. Trakorien anses ha haft med mordet att göra.


Vortigersonen Caorm var känd för sitt dåliga humör och sitt förakt för de lägre stående. Det ryktades om hur han oprovocerat kunde misshandla sarder och djur. En dag råkade rådaren Heilwic på Caorm i färd med att sparka sönder en myrstack.

Varför plågar du djuren?, frågade Heilwic. De är bara smutskryp som krälar framför mig likt sarder. Det är min rätt och jag gör vad jag behagar svarade Caorm. Om detta är din tro är du ovärdig att kalla dig ran sade Heilwic lugnt. Caorm vredgades då och skrek upphetsat att han som vortigerson inte kunde emotsägas av en ran som inte ens bar spjut. Utan sinnesrörelse slog Heilwic Caorm till marken med knuten näve så att blodet sprutade ur den knäckta näsan. Vortigern står inte högst. Se, Thôrm gav mig kraften att slå en krigare till marken. Æsìr står över oss alla och avgör vilka raner som är värdiga det blod de föddes med. Lyssna nu till mig för som rådare kan jag avgöra vad som passar dig bäst.

Skåda nu myrorna som du av menlös illvilja plågade. Dom arbetar alla för en härskare, precis som ranerna följer sin Vortiger och som Vortigern utför Æsìr vilja. Om fiender hotar stacken skyndar dess soldater till dess försvar och attackerar utan fruktan även en mäktigare fiende. Precis som ranska stridsmän sluter upp för att skydda sitt land när invaderande styrkor flockas kring dess gränser. För att föda härskare och soldaterna sliter stackens arbetare ihärdigt till dom dukar under av sin börda. Liksom sarderna utan knot och med glädje arbetar i sitt anletes svett för att föda sin vortiger och sina ranska herrar. Minns att Subarda sprang ur skapelsen för att bli den mylla du beträder. Allt som sprungit ur den myllan är således hennes skapelse. Det finns där för att tjäna ranerna så länge hon behagar det och vi förtjänar det. Men att bruka onödigt våld mot våra gåvor är att bruka våld mot Subarda och löner bara ogillande hos Æsìr. Tag ett från helheten och den slutar vara en helhet. Raner kan inte finnas utan sarder. Ransard ej utan Subarda. Och platsen vid Wòdurs sida är inte din födslorätt. I hela ditt liv måste du sträva efter att förtjäna den äran genom att agera som en ran.

Caorm blev sedemera känd för sin förståelse av andra folk och fick tillnamnet "alvvän". Han ansågs av kritiker väl filosofisk lagd för en ran och Vortiger, men hans kunskaper i vapenlek avrådde från att göra poäng av detta annat än i det tysta. Klart är att Caorms historia är mångt mer komplex och mångfacetterad än de flesta av hans förfäders.