Broder Ebodae

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Broder Ebodae är en munk från Lysande Vägens solkloster i Entika. Hans stora passion är språken. Under hela sitt liv har han rest runt för att studera och lära sig språk, i sin ungdom ofta tillsammans med den kända mästerkocken Palne Ingvarsson. Broder Ebodae har funnit att många av Erebs språk tycks ha en minsta gemnsam nämnare, inte enkom från den Kejserliga Jorin utan än längre bak. Det tycks att mycket av mysteriets lösning skulle klarna om han kunde finna mer information om det som kallas för "Ithilgroms döda tunga" Han misstänker likaledes att alla Erebs, kanske Altors språk härstammar från ett grundspråk. Bemästrande av detta skulle leda till total förståelse av alla språk, kanske till och med mer. Kanske total insikt i allt skapat! För att utröna sanningen i detta söker han sig för närvarande mot Marjura där han hört att det skall husera en drake. Ebodae håller för sannolikt att detta urspråk kan vara drakspråket så planen är nu helt enkelt att uppsöka en drake för att övertala densamma att lära ut sitt modersmål...

Broder Ebodae plitar omsorgsfullt ned alla sina språkliga reflektioner för en ny utgåva av vad han anser vara endast sitt påbörjade verk "Encyclopaedia Altoriensis Linguae antiquae et hodiernae".

Broder Ebodae om dalkiska språkets ursprung: "En synpunkt som framförts av den lärde broder Ebodae från Entika är att dalkiska måhända kan vara en blandning av urdalkernas norröna tungomål och den erdir som talades på Aidne vid tiden för deras invandring till Caddo 1800 f.O. "

Till Spelledaren
Broder Ebodae kan mycket väl tänkas slå sig ihop med en grupp äventyrare för att säkert ta sig närmare sitt mål. Eventuella omvägar bekommer honom inte ifall det finns språkligt intressanta upptäckter eller upplevelser där. Han fungerar utmärkt som tolk i de flesta fall. Att resa med och konversera med broder Ebodae kan tära på den mest förhärdade då han har en tendens att mala på om sina teorier i det evinnerliga på de mest intrekata och komplicerade nivåer, men räknas som språkträning med lärare erfarenhetsmässigt.