Arno

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Innevånarantal: 17 000

Befolkning: 91% dalker, 5% ankor, 4% övriga (farlänningar och halvlängdsmän)

Grundad: ca 900 fO, se nedan.

Kända platser: Exarkens palats, stortadosen, Ísetinis úggo.


Caddos huvudstad Arno grundades för över 1500 år sedan. Den började som en liten fiskeby (namnet ”Arno” är gammaldalkiska för ”fiskenät”) men växte sig snabbt till en köping. När Vasker Bruushane år 312 fO utropade sig till konung över de dalkiska stammarna förlade han sin tron i Arno där han också lät bygga sin kungaborg. Det är denna borg som riksrådet år 175 eO lät bygga om till det nuvarande exarkpalatset.

Det var först under 200-talet eO som Arno växte till den handelsmetropol som den är idag. En stadsmur byggdes runt staden och riksflottans hamn flyttades från sydkusten till byn Tammino strax öster om Arno.

Arno delas på mitten av Addofloden, vilken avdelar staden i en östlig och en västlig del. Floden kan korsas på fyra ställen innanför stadsmuren och dess vatten är rent nog att dricka. Det är inte tolererbart att tömma latrinen i floden, men däremot ser man ofta stadens kvinnor tvätta byken vid flodens utlopp i gryningen. Stadens västra del är något finare än dess östra. Här finner man bl.a. palatstadosen, rådhuset, ambassadkvarteret (Sändebudet) och landsvaktens högkvarter. Undantaget till detta är den dalkiska solriddarordens högsäte som ligger vid Addoflodens östra kant. Östra Arno är framför allt köpmännens och hantverkarnas område.

Arno ligger på en sluttning, vilket gör att ju längre söderut i staden man går desto högre kommer man. Palatstadosen ligger högst upp och blickar ner över hela staden i sitt majestät. Ju längre upp i staden man kommer desto finare och större blir husen. Hamnkvarteren är därför kända för sina skumraskaffärer och lösa folk, medan de mer förmögna bor i den södra delen.

Arnos arkitektur är ganska typisk för Caddo. Husen är till största del fyrkantiga, men en eller två våningar. Nästan samtliga byggnader är vitkalkade. De flesta hus har glas i sina fönstergluggar då detta inte är en bristvara på ön. På de platta taken torkas frukter och tvätt. Då nästan varje kvarter har åtminstone ett litet soltempel ser man också blå- och guldmålade kupoler sticka upp här och var.

Varje kvarter har, vid sidan av sina egna helgedomar och riarker, också en egen avdelning stadsvakter. Stadsvakten, en lokal gren av landsvakten, patrullerar gatorna och bemödar sig att hålla ordning. Varje kvarterspatrull har sin egen óto, befälhavare, som i sin tur lyder under kaptenen (d. dottiosso) för stadsvakten. Stadsvaktens huvudsäte ligger, som namnet antyder, i kvarteret Stadsvakten.

Det finns några platser i staden som speciellt bör nämnas (se också Platser, nedan):

  • Rådhuset – Denna byggnad, som ligger i kvarteret Rådsmannen, har fyra våningar och är nästan helt rektangulär. Stora pelare hjälper till att bära upp den översta våningen, och dess ingpng mot gatan är förskönad av statyer föreställande viktiga politiska figurer ur Caddos historia, bl.a. kungarna Vaskar och Aasaa Bruushane. Rådet samlas till riksmöte fyra gånger varje år, men Caddos statsråd besöker byggnaden nästan dagligen för att besluta i mindre frågor.
  • Stortorget – Detta torg sprudlar av aktivitet varje morgon. Här finns utsökta råvaror att köpa för dagens matlagning. Varje soluppgång och solnedgång finns här en utropare som meddelar stadens befolkning om nyheter.
  • Soltorget – Detta enorma torg öppnas vid stora högtidsdagar så att hela staden kan delta i de ceremonier och bönestunder som leds av självaste exarken och hans närmsta bontisâler. När det inte är en sådan festdag är torget avstängt för allmänheten, och Solporten öppnas bara för dem med särskild behörighet.
  • Hamnen – Vill man köpa suspekta varor och tjänster är Arnos hamnkvarter den bästa platsen på Caddo. Det finns ett aktivt tjuvgille någonstans i denna stadsdel, och det är troligt att stadsvakten känner till vart de håller till, men inte vågat slå till mot dem då de är ganska många och inflytelserika. Gillet sysslar inte minst med smuggling, förfalskning och prostitution.
  • Kvarteret Köpmannen – Detta kvarter bör nämnas då det utan tvekan är det finaste i östra Arno. Det är här de flesta handelshus har sina kontor. Det är mycket dyrt att bosätta sig i kvarteret, som för övrigt har den största befolkningen ankor i staden. Här finns också det ökända ank-värdshuset ”Näbbar och klor”.

Arno.jpg

Kvarteren


Västra Arno:

1. Udden

2. Sjömannen

3. Viken

4. Örtagården

5. Klostret

6. Skriftställaren

7. Landsvakten

8. Rådsmannen

9. Hugger

10. Sändebudet

11. Krukmakaren

12. Solen

13. Riarken


Östra Arno:

14. Hantverkaren

15. Tunnbindaren

16. Notarien

17. Köpmannen

18. Hamnen (hamnkvarteret)

19. Fiskaren

20. Snickaren

21. Glasblåsaren

22. Rustmästaren

23. Smeden

24. Kopparslagaren

25. Stadsvakten

26. Riddaren

27. Väpnaren

28. Slaktaren

29. Stallmästaren

30. Gårdsägaren


Särskilda platser

A. Palatstadosen

B. Soltorget

C. Stortorget

D. Ísetinis Úggo – Solriddarnas högsäte

E. Rådshuset

F. Hamnen


Stadsportarna

G. Strandporten

H. Västerport

I. Solporten

J. Söderport

K. Österport

L. Fiskporten