Animisternas Hus

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Animisternas hus är en av Zorakins två magiska akademier. Akademin ligger idag innanför staden Kras ringmur. Det anses väl känt att det enda riktigt vackra med staden Kra är den yttre parken som omger Animisternas hus. Denna del av parken är öppen för stadens befolkning. Det är en vacker miljö med stora vackra träd från värdens alla hörn. Under trädens kronor breder en stor blomsteräng ut sig. Genom lunden löper ett antal stigar på vilka många av stadens invånare brukar söka sig till när de har tid.

Mitt i parken reser sig en hög, ständigt grön, taggig och ogenomtränglig häck. Häcken är cirkelrund och avgränsar den inre heliga lunden närmast Animisternas hus. Det tycks inte finnas någon ingång genom häcken. Ingången dyker bara upp om man uttalar det rätta ordet. Gör man det dyker det plötsligt upp en liten mossbelupen träport och går man igenom den framträder på andra sidan en liten stig som slingrar sig ut i en tät ädellövskog med stora och märkligt formade träd. I träden hänger lianer av blommande klätterväxter. I buskskiktet under träden växer täta snår av hassel och korneller och andra vackra buskar. På marken växer täta mattor av lundväxter. Skogen ljuder av märklig fågelsång. Här och var flyger gyllingar, biätare, solfåglar och andra färgsprakande fåglar förbi. Över stigen kan plötsligt en räv eller en tvättbjörn kila förbi. Från en trädgren iakttar ekorrar dig och en rödlo följer nogsamt dina förehavande.

Väljer man att följa den väl anlagda stigen kan man gå i dagar ända tills man till slut kommer fram till samma port som man kommit i från. Går man rakt in i den täta skogen och är redo att påbörja studiet till animistmagiker kommer man efter bara några minuter promenad fram till en glänta där animisternas lilla slott framträder. Anländer man runt middagstid kan man se en äldre farbror med långt vitt skägg, snövitt hår som ligger och läser någon bok i en hängmatta som är upphängd i en jättelik mångstammig och rikt blommande gyllenregn. Då och då sträcker han sig efter ett stop öl eller ett glas vin som tycks sväva i luften intill honom. Om hans hand famlar efter glaset utan att hittat det skjuter ett av trädets grenar glaset eller stopet närmare hans hand. När han får syn på er räcker han över boken åt trädet och presenterar sig sedan som rektorn för Animisterna hus.

I Animisternas hus kan man lära:

  • Magiskolan Animism
  • Botanik
  • Örkunskap
  • Drogkunskap
  • Giftkunskap
  • Läkekonst
  • Zoologi
  • Matematik