Alerien

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Land i Kard som sedan 606 e.O. är ockuperat av Ransard. Alerien var tidigare en del av riket Timolerien innan detta splitrades 392 e.O. Befolkningen härstammar ursprungligen från det gamla Belgoth. Sedan 411 e.O. kontrollerades Alerien av Fyrkorsets brödraskap.

Landsfakta

Följande gäller för innan Randards okupation 605 e.O.

Invånarantal:
Befolkning:
Huvudstad: Aler
Statsöverhuvud: Horvar
Styrelseform: teokrati
Exportvaror:
Importvaror:
Välstånd:
Armé: kavalleri
Religion: Aesirtro enligt tolkning av Fyrkorsets Brödraskap
Övrigt:

Historia

392 e.O.
Alerien utropas som en självständig rike efter att Timolerien splittrats. Fred sluts med Timora vid hjälp av förhandlare från Ransard (ransarderna vill ha ett enat rike mellan sig och Palinor som buffertzon?). Omaltir Ormöga blir landets första kung. Alla palinister i riket avrättas.
410 e.O.
Palinor går överraskande(!) till angrepp på Timora i Tredje palinoriska soltåget (något innan som tydligt indikerat att palinorerna inte ville gå i soltåg denna gång?) Palinorerna är allierade med dvärgar från Kûlkres och hotar även Alerien men slås tillbaka i Slaget vid Herikols vad.
411 e.O.
Fyrkorsets brödraskap bildas med uppgiften att skydda Alerien mot fiender.
510 e.O.
Vad händer under Fjärde palinoriska soltåget? De palinoriska grevskapen Alermark och Müle erövras av Alerien.
540 e.O.
Grannlandet Timora i norr angrips av Ransard. (Hur agerar Alerien?)
599 eO
Alerien anfaller Narim. Samtidigt går Röda Månens svartfolk i härnad och plundrar alvbosättningarna i Kardskogen. (är alerierna på något vis allierade med svartfolken?) Den aleriska invasionsarmen hindrar ransarderna att hjälpa alverna (den hamnar mellan).
600-605 e.O.
Ransarderna slår tillbaka anfallet på Narim (som ransarderna kallar Gauland) och invaderar Alerien. Trakoriska spioner har förmodligen en aktiv verksamhet i området och händelserna. (varför?)
603 e.O.
Slaget vid Cormwak. En grupp aleriska fotsoldater besegrar en mycket starkare grupp ransardiska gripryttare. Alerierna leds av legosoldaten Serek den Mörke.
606 e.O.
Alerien besegras av Ransard och kung Horvar dör på flukt uppe i bergen. Hans kungssvärd försvinner.

Geografi

Diskussion http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=1370#1370

Från Palinor: 392 eO, Kungariket Timolerien splittras i Alerien och Timora. Kungabrodern Omaltir som tagit makten i Alerien inleder sin regering med att avrätta alla palinbröder och deras anhängare. Palinherre och Förste missionsförrättare Valentin Balkenbroxs huvud skickas till Kartotum med budord som ej kan misstolkas.

Från Palinor:

Aeselfloden var ursprungligen Palinors livsnerv och från fästet Cormwak leddes missionärer och handelsmän in i landet. När Timolerien grundandes försvårades detta och efter det ödesdigra Andra soltåget skars vägen helt av. Det mera lyckosamma Tredje soltåget gjorde att flodvägen igen kunde hållas öppen under perioder, men fyrkorsbröderna i det nya riket Alerien var ofta omöjliga att ta sig förbi. Cormwak föll och återtogs tretton gånger under en period på drygt hundrafemtio år. Förlusten av de två grevskapen Alermark och Müle samt Ransards våldsamma expansion på 500-talet eO innebar slutet för all palinorisk färd längs floden Aesel.Om Alerien och slavhandel: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=31114#p31114