Akragh-folket

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Människofolk under Bronsets Ålder i västra Akrogal. De var länge ett lydfolk under Furgia. Akragh-folket har kommit att ge upphov till flera folkslag i västra Akrogal och östra Ereb. De talade språk tillhörande västliga grenen av den centralakrogaliska språkfamiljen.

"Akragherna var ursprungligen ett självständigt och mäktigt folk som någon gång före 1500 fO. svurit lydnad till Furgia. De kom att ge namn åt den furgiska provinsen Akraegi i vad som är dagens Kalmurri. När margylernaYndar inledde sina attacker mot Furgia på 1500-talet f.O. drevs akragherna västerut mot Demontungan. Detta gjorde att kejsar Emghures av Krun kände sig hotad och med en stor härstyrka av häststridsvagnar korsade han Demontungan i 1299 f.O. för att möta fienden. I Slaget vid Desj-kha besegrades akragherna i vad som kom att bli historiens största slag med häststridsvagnar. För sent insåg kejsar Emghures sitt misstag. Med akraghernas här krossad var det ingen som längre kunde hålla stånd mot margylernas vilda legosoldater om inte krunierna själva gick dem till mötes. Emghures drog sig tillbaka över Demontungan men för att böta på skadan lät han den nu oskyddade akraghiska befolkningen följa med. De gavs land i norra Krun att bosätta och det kom sedan att kallas Lasutyp eller Lhassu. Vissa akragher valde ändå att stanna kvar men bara för att komma under margylernas och furgiernas styre innan även de kom att korsa Demontungan ca 400 f.O. när kalmurrierna bosatte sig i Kalmurri. Dagens befolkning i Krun och Nidland härstammar till stor del från akragh-folket. De lärde tvistar om huruvida akragh-folket urprungligen bestod av en enskild kultur eller ett flertal mindre som dominerades av en stor." [1]
Elokra Vitel, doktard vid Entikas Kungliga Bibliotek, verksam som Fri Lärd i Pendon, och framstående kännare av människornas tidiga historia på västra Altor.