Agel Spiutspethz

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Nyligen avliden bovar av Jamarund i Hynsolge. Dog hösten 609 e.O. av en pilskottskada han fick under de inledande kamperna i belägringen av Sabarun. Hans son Mervidar Spiutspethz är den som ärvt titeln men har ännu inte formellt tagit över som ny bovar. Detta beror på att Mervidars syster Yglinga som är gift med kung Mefimor IV har insisterat på att närvara vid begravningen av sin far gammelbovaren och en ny bovar kan inte utses innan föregångaren lagts ordentligt till vila. Drottning Yglinga har ännu inte ansett det säkert att färdas genom det krigshärjade landet upp från Orkovia till det belägrade Sabarun så i väntan på detta ligger Agel Spiutspethz på is i källaren under stadens Bolgovetempel. Drottning Yglingas tvillingsyster Aglinga är av samma åsikt och är den som i praktiken styr staden. Mervidar befinner sig i norra Jamarund med resterna av bovariets militära styrkor och väntar även han.