Zorakiska adelsfamiljer

Från Ereb Altor
(Omdirigerad från Adlerkloo)
Hoppa till: navigering, sök

Adelsfamiljer i kungariket Zorakin.

Hertigfamiljerna

Grijp

Hertigar av Salamora (en av fyra ursprungliga hertigfamiljer (via ett oäkta sidoskott))

Vapen:

Medlemmar

Annat

-Tullmästaren riddar Manfred av hertigfamiljen Salamora

Gyldenmark

Hertigar av Amtefjärd (en av fyra ursprungliga hertigfamiljer)

Vapen: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=32955#p32955

Medlemmar

Annat

-den berendiske kungens bror Bosmar var gift med en dotter till hertigarna av Amtefjärd

-Fungerar alldeles utmärkt. Hertigfamiljen Gyldenmark av Amtefjärd är ett av fyra ursprungliga hertigfamiljer som finns kvar och härstammar således från Zorakins första kung. Familjens döttrar har varit drottningar av Zorakin vid tre tillfällen. Och jag förmodar att Hertigarna av Gyldenmark kan ha gift bort några döttrar till mäktiga adelsfamiljer i Kardien.

-Riksmarskalk Riddare Didrian Gyldenmark av hertigfamiljen Amtefjärd (chef över Hovstaten, medlem i Riksrådet, Kungens högra hand och har även i nödfall viss beslutsrätt-officiella källor)

Hirsche

Hertigar av Inberg

Vapen:

Medlemmar

Annat

Korp

Hertigar av Likermark (en av fyra ursprungliga hertigfamiljer)

Vapen:

Medlemmar


Annat

-(fattiga, helt maktlösa och i knät på mäktiga grevefamiljen Tjurhuvud)

-S:t Willems Ordens skyddshelgon S:t Willem tillhörde familjen Korp

Lindeworm

Hertigar av Pharynx (en av fyra ursprungliga hertigfamiljer) och Kungar av Zorakin sedan 138 e.O.

Vapen: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=32955#32955

Medlemmar

Annat

Nattskugga

Hertigar av Indarrike

Vapen: Tre nymånar i silver mot svart (http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=27764#p27764)

Medlemmar

Annat

-Sitt hemgods i Traxim.

-erövrade hertigtiteln i det inbördeskrig som följde av Stora knektadansen (Slaget vid Nansee) 531 e.O.

O`Basilaard

Hertigar av Gredelmark och tidigare Kungar av Luksilo

Vapen: En svartvit tudelad bakgrund med en grön basilisk i mitten. Enligt legenden ska Basilaardernas förfader ha dräpt en basilisk. (http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=33114#p33114)

Medlemmar

Annat

-Den luksiliska hertigfamiljen av Gredelmark var från början inte Hertigar. Hertigarna av Gredelmark stammar i rakt nedstigande led från det Luksiliska kungahuset som avsattes och degraderades till markgrevar av Zorakierna. Efter väl utförda tjänster till det Zorakiska kungahuset bevärdigades de med Hertigtitel. Hertigarna av Luksilo har redan under kungatiden varit ingifta med diverse högadliga familjer i Erebos, Dakkilo och eventuellt Jorpagna och senare även med något erebosiskt eller dalkiskt handelshus, fler Jorpagniska adelshus och givetvis Zorakiska hertigfamiljer.

- http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=27761#27761

Sterne-Björnhugg

Hertigar av Dreverike

Vapen:

Medlemmar


Annat

-Dreverikes Sterne-Björnhugg har rötter tillbaka till den ursprungliga hertigfamiljen Adlerkloo av Dreverike (Sterne gifte sig med enda dottern till Adlerkloo*, Björnhugg** gifte sig med den äldsta dottern Sterne*** och ärver hertigtiteln efter Ranulf Sterne)

Namnförslag:
*Simlisa Adlerkloo (gift med Ranuld Sterne)

**Karlof Björnhugg (den äldre bror som tvillingarna Erlof och Orlof Björnhugg mördar år 353 eO)
***Elvindela Sterne (gift med Karlof Björnhugg)
Rogmar Sterne-Björnhugg (dagens hertigfamiljs anfader, son av Elvindela Sterne och Karlof Björnhugg)

Stirzberg

Hertigar av Slättebo

Vapen:

Medlemmar

Annat

Familjen måste ha fått hertigtiteln efter 392 eO då den tidigare hertigfamiljen dog ut genom xxx (Obrian Borvix?) som stupade i Sjöslaget vid Selim. Den nya familjen stammar från en baron William (William Stirzberg) från Dreverike.

Ulvstand

Hertigar av Yttersol

Vapen:

Medlemmar

Annat

Måste ha erövrat titeln som hertig av Yttersol efer 531 eO då familjen Tammar inehade titeln (se Slaget vid Nansee)

Övriga

Adlerkloo

-ursprungliga hertigar av Dreverike tills titeln övergick till familjen Sterne på 200-talet e.O. (...då familjen Adlerkloo dog ut(?)...eller en generation före 353 e.O. som föreslaget under Sterne-Björnhugg?

Albe

Axman

-Marsken Markis Berthold Axman av markgrevskapet Junemark

Björnhugg

-Björnhuggbröderna från det Fjärde soltåget

-Brödernas äldre bror hertigen som dödas:

  • Karlof Björnhugg?

Blåtorn

-Riksskattemästare riddar Fabian Blåtorn av baroniet Hafsort i grevskapet Trimaris i hertigdömet Dreverike.

Rykten viskar att denna adelsläkt vunnit sin stora förmögenhet (och indirekt baroniet) genom omfattande smugglingsverksamhet. Dessa rykten har dock aldrig bekräftas.

Borvix

Tidigare adelsfamilj i Slättebo. Hade sitt säte i Stirpazklyfte som nu innehas av Solorden.


-Familjen innehade tidigare hertigdömet Slättebo. En greve Borvix stöttade Valien IV den Store i Zorakiska inbördeskriget och blev hertig 308 eO när den hertig som Iberiko Bastarden hade tillsatt under sin regering (296-308 eO). Familjen Borvix dog sedan ut med Obrian Borvix efter Sjöslaget vid Selim 392 eO. Ny familj som hertigar av Slättebo blev Stirzberg.

Om familjen Borvix bakgrund som grevar: [1]

Bygel

Baron Lettiker Bygel av baroniet Kyringe (Indarrike) (Källa: Aidne s. 45)

Eke

- http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=27761#p27761

Elaz

Galtesprång

Grabbe

Gyllengran

Hertigar av Indarrike fram tills 531 e.O. då titeln gick till huset Nattskugga

Gyllenhelm

Gyllenwarg

Hammar

-Ståthållaren Riddare Martel Hammar av markgrevskapet Angelmark i hertigdömet Yttersol (42) (Närmsta underlydande till riksdrotsen och chef för Fögderiet (slottsfogdarna) och Ständerna (fria borgmästarna), dvs förvaltningen av kungsmarkerna och fristäderna)

Hand

Greve Torold Hand av Porsmyra (Dreverike)

Horn

-Härolden riddar Justus Horn av Oreberg

Höök

Jörne

-baron Jörne i baroniet Jörne i grevskapet Baril i nordvästligaste delen av hertigdömet Likermark (Källa: Triangeldrama i Edelfara s. 8)

Klerke

Klyfve

Kraft

Markgrevar av Järnmark

Medlemmar

Marol

Merk

  • Riddar Merk, vaktkapten på Klerkeborg hos greve Merovald Klerke till Trimaris (Aidne s. 47)

Moltke

Familj som innehar ett baroni i hertigdömet Dreverike

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=33378#p33378

Natthök

  • Sebestid Natthök (greve av Edelfara i hertigdömet Pharynx (Källa: Triangeldrama i Edelfara))

- http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=27761#p27761

Nidel

Lagim Isoksson Nidel (väpnare i S:t Willems Orden)

Nordensköld

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=39675#p39675

O`Bardisee

Grevar i hertigdömet Gredelmark

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=32847#p32847
http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=27761#p27761

-I 41 år satt riddar Adramel O`Bardisee som hertig av Yttersol efter att ha valts till titeln i vad man trodde skulle bli en kort övergångsregering. Dessa år kallas allmänt Yttersols lyckliga tid, en tid av fred och välstånd. Detta var också tiden för den Morëlvidyniska exodusen, när många Morëlvidyner av adinisk tro sökte skydd i Zorakin. Hertig Adramel gav dem tillåtelse att slå sig ner i Yttersol. När han sedan dog lämnade han titeln i arv, inte åt sin son som många (inte minst den Penniska adeln) väntat. Utan till den som visade sig mest värdig. (regeringstid kring tiden för Tredje soltåget 287 eO, kanske ca 280-320 eO?)

O`Ulvakus

-Storamiralen Greve Krind O`Ulvakus (från hertigdömet Gredelmark)

Natbrax O`Ulvakus – stormästare av Solorden ca 392 eO - kämpade vid Selime

Oxhorn

Pansarnäve

Karta: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=35364#p35364

-regerar baroniet Eskilsdal kring sjön Anja

-tidigare baron av Eskilsdal. Dog under klara omständigher under Norra svartfolkskriget.

-tidigare prior i Karlsordens kloster vid sjön Anja. Dog vid klostrets fall 550 e.O. under Norra svartfolkskriget.

Raim

  • markis Raim (får sin rustning smidd i Pendon av Mäster Törnfågel (Aidne s. 46-47) [3]

Ramm

-Hovstallmästaren Riddare Einergrid Ramm av Grå hallar

Botvald Ramm (prior av Solordens kompani i priorât Kra)

Ridderskors

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=27761#p27761

Rödsköld

Sagal

Gorion Sagal av Tre Ekar (solriddare och prior av kres-priorât Kalband norr om Fristaden)

Segerkrans

Sotesköld

Baron Antir Sotesköld av Virpelmar (Dreverike)

Sorthelm

-Riksdrotsen Greve Borodrik Sorthelm av Ryng

Spjutudde

Sporre

Greve Sebestid Sporre av Lanker (Amtefjärd)

Starke

Oban Starke av Ellmunsberg, zorakier från Inberg av raxorisk härkomst. Stormästare av Solorden.

Stege

Baron Kasimir Kettilsson Stege av Stegeberg (Dreverike)

Sterne

-Innehade hertigtiteln över Dreverike under Ranulf Sterne

-hertigtiteln förvärvades på 200-talet e.O. från familjen Adlerkloo (Ändra till år 353 e.O.?)

-familjen dog ut då Ranulf Sterne endast hade döttrar (varav den äldsta, Elvindela Sterne, gifte sig mig Karlog Björnhugg och gav upphov till familjen Sterne-Björnhugg)

Tammar

-tidigare hertigar av Yttersol (fram till händelser efter Slaget vid Nansee 531 eO)

Tjurhuvud

-grevar

-stor makt i hertigdömet Likermark.

Ulfveberg

- http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=27761#p27761

Tvebalke

Uveklo

Grevefamilj.

Var en period efter Sjökriget hertigar av Yttersol

Uwe

Markgrevar av Västmark

Medlemmar