Raser eller Folkslag

Allt om raser och folkslag som inte nämns i landsbeskrivningarna
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Raser eller Folkslag

Post by Spelknepe »

Nu gör jag en liten djupdykning i detta virrvarr

Ska man skilja på ras, kultur och folkslag? Hur många raser finns det isåfall? Kan man kalla raserna för människor, dvärgar, alver, etc. Eller ska man göra en ännu mer lättare indelning?

Jag spånar lite...

Raser
Människor
Dvärgar
Alver
Halvlängdsmän

Folkslag
Nargurer
Jorer

Kultur
Penner
Raxorer
Kimzon
Berendier

Lägg nu märke till att "Berendier" dök upp bland kulturer. Har Berendierna någon kultur eller hur delar man in det? Man har ju inte Felicier eftersom Feliciern består av Kimzoner, Tolaner, Geroner och Slavar.

:?
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Jag föredrar om människorna indelas i jorer, nargurer och övriga.

Ras och Folk tycker jag räcker.

Tolanerna i Felicien borde vara ett joriskt folk.

Kardier och zorakier är inga folk, möjligen nationaliteter men det låter inte särskilt medeltid/fatasy, utan är ju ett antal folk. Detsamma kan vi ju göra för andra länder. Berendier kan vara ett folk, men sannolikt inte.
User avatar
leinder
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 761
Joined: 2008-03-12 19:39
Location: Uppsala

Post by leinder »

Zorakin befolkas i huvudel av penner och legerdier.
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Mikael wrote:Jag föredrar om människorna indelas i jorer, nargurer och övriga.

Ras och Folk tycker jag räcker.

Tolanerna i Felicien borde vara ett joriskt folk.

Kardier och zorakier är inga folk, möjligen nationaliteter men det låter inte särskilt medeltid/fatasy, utan är ju ett antal folk. Detsamma kan vi ju göra för andra länder. Berendier kan vara ett folk, men sannolikt inte.
Vad finns det i Berendien då? Vad är en berendier?
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Berendierna skulle kunna vara en väldigt homogen grupp utan nämnvärda skillnader mellan befolkningen i landets olika delar. I så fall är berendier både ett människofolk (bland övriga joriska människofolk) och en kultur.

Detta är kanske inte så troligt då landet är stort och som ett feodalt samhälle heller inte särskillt centraliserad. Det borde således finnas olika berendiska kulturer även om ingen har beskrivit några sådana än. Skillnaderna behöver ju heller inte vara så jättestora för att det skall ses som olika kulturer, det är Zorakin och Kardiens många olika kulturer exempel på.

Av denna anledning kan en allmän och översiktlig beskrivning av vad en berendier är fylla en funktion. Åtminstonde tills någon djupdyker i berendiens olika kulturer och beskriver dessa. Personligen skulle jag gärna se vad som kännetecknar kentaurernas kultur i centrala Berendien och jämföra med deras kusiner tillhörande sasuit ute på Priglasili i Erebs indre.
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Nu är det ju så, att "egentligen" finns det ju fler kulturer i Berendien om man börjar titta på de sociala stånden.

Då kan kan plötsligt dela in en Berendier i "Adel, Präster, Hantverkare/Köpmän och Bönder". Och dessa skiljer sig rent kulturellt.

Men å andra sidan så kan man ju även göra så för en Zorakier.

Alternativt kan man ju dela in det på följande sätt.

Ras: Människa
Delras: Jorer
Folkslag: Berendier
Kultur: Berendisk
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

leinder wrote:Zorakin befolkas i huvudel av penner och legerdier.
samt Luksiler och Raxorer. Tror att fördelningen blir Penner 35 %, Legerdier 30%, Luksiler 20%, Raxorer 10%. Övriga 5 % är Pamper, Dalker, Morelvidyner, Halvlängdsmän, Alver och Ankor. Av dessa är sannolikt Halvlängdsmännen den största grupper. Alver och svartfolk (där dessa lever i fred med mänskliga grannar - oftast svartalfer) har inte beräknats av skatteverket. Svartfolk för att de är otäcka och lömska och Alverna i nordbergaskogen för att de är hemlighetsfulla och har ett avskräckande rykte (snudd på otäcka och lömska de med).

Kanske något mer Penner och något färre Luksiler. Men det är huvuddragen.
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Mitt problem är fortfarande att jag inte har en aning om hur jag ska presentera detta för en spelare.

Spelaren frågar: "vad kan man spela"
Jag svarar: "Öh.. jo... jag vet inte riktigt vad som är folk och kultur och ras och...?

Jag skulle vilja ha något bestämt organiserat system hur man kategoriserar allt.. "detta"

I boken "Ereb Altor" så kan man spela en Felicier. Ska det vara där gränsen går, eller ska man dyka djupare och bryta ner felicier ytterligare till Kimzon, Tolan, Geron och Slav?
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

"Du kan spela människa, dvärg, alv, anka eller annan ras (art)"
"Var vil du komma ifrån? Dessa monarkier och nationer finns."
"Inom riket du valt, Trakorien, finns följande folk..."
"Folket Saphyner bebor i huvudsak Saphyna och har följande karakteristika och kultur. Du kan ju vara typisk eller otypisk saphyner."

Ras
(Nation/språk)
Folk
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Jag tror nästan att du får gå längre....som Tolan har du inte samma ställning i det Feliciska samhället som en Kimzon. För att ta ett exempel.

I Zorakin så är gränserna lite mer luddiga. Men generellt kan man säga att Pennerna sitter på nästan allt högre adelskap. Är jordbrukare och stadsbyggare mm.

Legerdierna är främst jordbrukare. Den eventuella adel eller hövdingaskap de hade har försvunnit i samband med Pennernas övertagande. I dag har de ingen adel överhuvudtaget utom möjligen någon enstaka storbonde som lyckats rusta en man med häst (för att visa sig märkvärdig enl hans legerdiska grannar) och lyckats svinga sig upp till knapadel.

Raxorer är främst bofasta boskapsuppfödare, gruvarbetare och skogsbrukare. De har inga grevar...däremot finns det vissa raxoriska markägare som ånjuter adelskap och enstaka hövdingar som ånjuter barons värdighet...främst i norra Pharynx.

Luksiler har både en hertig, ett antal grevar (främst i Gredelmark och norra Yttersol) samt ganska många adelsmän. Stadsbyggare, hantverkare och köpmän.

Dessa skillnader i kulturer/folkgrupper inom ett land beror inte så mycket på någon form av skillnad på människorna utan främst på de naturgivna förutsättningar där de valt att slå sig ner, närhet till fientliga stammar och närheten till andra högstående civilisationer (exempelvis Luksilerna som bodde i område med mindre andel jordbruksmark än legerdierna och fick bli mångsysslare för att kunna göra sitt levebröd samt att de bodde nära det fientliga Nostratiet och därför råkade ut för fientliga stammar av orcher och människor vilket krävde större samhällen för försvar men som också hade förbindelser med Nordbergaalverna) samt på grund av tidigare historiska och kulturella betingelser (som pennerna som var en stam som nyttjades som legosoldater av de jorpagniska kejsarna vilket influerade deras samhällsorganisation). Legerdierna låg mer skyddade bakom Luksilerna och hade inte så stort behov av att bygga stora samhällen, de hade tillgång till enorma jordbruksarealer och ereboser och dalker kom sannolikt farm till att det var enklare att byta spannmål mot andra varor än att försöka plundra eller inta hela Legerdien. Legerdierna behövde således inte tillverka så mycket mer än jordbruksvaror. Överfödet gav dem vad de behövde genom handel. Man kan förvanta sig att skillnaderna gradvis rundas av ju längre tiden går.

Skillnader i kulturer/stammar stavas naturförutsättningar/geografi, historisk påverkan samt närhet och utbyte med andra civilisationer - positiva och negativa!
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Om vi kokar ner de olika beteckningarna till endast folk och låter detta gälla för alla slags folkslag, folkgrupper och folkstammar. För människorna behåller vi även översiktssorteringen i joriska folk, narguriska folk och övriga folk. Även andra folkslag(raser) passas in. Då skulle det kunna se ut så här:

Folk i Zorakin

Joriska folk (i Zorakin)
-penner
-legerdier
-raxorer
-luksiler
Övriga folk (i Zorakin)
-pamper
-dalker
-(exil)morëlvidyner
-ankor
-halvlängdsmän
-alver

Folk i Kardien

Joriska folk (i Kardien)
-echter
-faltrakier
-losdriver
-nordmarkare
Övriga folk (i Kardien)
-penter
-ker-bosh
-ankor
-halvlängdsmän
-alver

Folk i Klomellien

Joriska folk (i Klomellien)
-mercaner
-melorghier
-addiasker
-hisskoviter
-boszater
Narguriska folk (i Klomellien)
-hamurer
-trisker
Övriga folk (i Klomellien)
-dalker
-halvlängdsmän
-svartfolk
-reptilmän


(Parenteserna har jag bara satt ut för att vara övertydlig)
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Nu börjar det likna något...

Folk i Berendien

Joriska folk (i Berendien)
-Berendier
-alver
-halvlängdsmän
-ankor

Så kort och gott en Faltrakier i Kardien är präglad med en Kardisk kultur, liksom ankor i Kardien. Medans ankor i Berendien är präglad av en berendisk kultur.

ELLER... så skiljer sig kulturen åt mellan de olika folken i Kardien? Så man kan säga att om du är en Faltrakier i Kardien, så är du uppbyggd av följande grundstenar...

"Du är en Jorer som lever i en Faltrakisk kultur, och präglad av kardiskt leverne."

?Känns ganska givet, men känns bra att få det skrivet. :)
Last edited by Spelknepe on 2012-10-29 14:25, edited 1 time in total.
User avatar
Rickard
Hynsolgisk Shaman
Posts: 477
Joined: 2007-02-06 00:42
Location: Malmö
Contact:

Post by Rickard »

birkebeineren wrote:Om vi kokar ner de olika beteckningarna till endast folk och låter detta gälla för alla slags folkslag, folkgrupper och folkstammar.
Leonard likes this post.
Ni har en spelvärld, men har ni ett regelsystem?
Matiné (läs reglerna)
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Spelknepe wrote:Nu börjar det likna något...

Folk i Berendien

Joriska folk (i Berendien)
-Berendier
-alver
-halvlängdsmän
-ankor
...och om vi lägger till ett Övriga folk också. :) Samt kentaurer.

Folk i Berendien

Joriska folk (i Berendien)
-Berendier
Övriga folk (i Berendien)
-alver
-halvlängdsmän
-ankor
-kentaurer

Om sen någon vill fördjupa och flerdela det joriska folket i Berendien finns möjlighet btill det.
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Nu till den stora frågan. Om vi pratar utseende/hudfärg/ögonfärg/hårfärg.

Ser en Jorisk barbier likadan ut som en Jorisk Kardier?
Post Reply