Monturerna

Samlingsplats för alla länder och platser
Delanoir
Caddisk Bågskytt
Posts: 129
Joined: 2007-08-26 16:27
Location: Helsingborg

Post by Delanoir »

Spelknepe wrote:Delanoir: Vad kul! :)

Jag ska se till att fixa upp en Monturerna karta så snabbt jag kan. Eventuella förändringar, tillskott på nya öar eller vad som helst får du meddela mig om, så fixar jag det.
Ok, låter kanon! Så får vi som sagt vad som händer... jag kanske trasslar in mig i ett monturiskt fiskenät... eller så är detta första steget till erebiskt världsherravälde... 8)
Elric
Felicisk Råttfångare
Posts: 9
Joined: 2007-09-24 11:54
Location: Stockholm

Post by Elric »

Delanoir: Jag tycker helt klar att du skall få in lite mer om Imaria och hennes eventuella återkomst.....

Denna halvgudinna vars planer blivit slaget i spillror av den tredje (väl?) konfluxen och som nu ligger och bidar sin tid. Karaleja är ju en annan viktig karaktär som man kanske vill veta lite mer om bakåt i historien, vad hon gjorde innan Imaria "tog över" henne.

Monturerna är helt klart en rolig övärld med många möjliga roliga utvecklingar, jag ser fram emot utvecklingen.
Gemmel
Felicisk Råttfångare
Posts: 3
Joined: 2007-09-01 06:30

Post by Gemmel »

Jag kanske har missat något i historien, men finns det något klart skäl till magiförbudet? Om inte så ligger väl landet öppet för spekulationer...

Nattens drottning Imaria, som på ett eller annat sätt infiltrerat rådet kan ju redan tidigt ha börjat verka för ett magiförbud. Ett sådant minskar ju risken för att nyfikna animister och nekromatiker ska lägga näsan i blöt! Likaså är ju en falsk religion, där prästerna inte har möjlighet att med gängse medel fördriva odöda ett lyckokast för henne. Kanske Imaria har sina smutsiga fingrar med även här. De i rådet som lade fram förslaget första gången vet inte vem de gynnarn :twisted:
Jag tänker mig att både religionen och magiförbudet är steg på vägen mot att Imaria ska kunna träda fram i all sin prakt igen.
Delanoir
Caddisk Bågskytt
Posts: 129
Joined: 2007-08-26 16:27
Location: Helsingborg

Post by Delanoir »

Elric:

Imária och de odöda kommer helt klart att spela en roll i den fortsatta utvecklingen av Monturerna! Några små idéer har redan nämnts här, och fler lär tillkomma. Väntar med spänning på att Birkebeineren ska posta sitt material, som bland annat rör detta ämne...

Gemmel:

Skälet för magiförbudet är efter vad jag kunnat se i det officiella materialet rätt luddigt. Dels råder lite förvirring kring vem som införde det och när, och i övrigt motiveras det mest med att hertigen ville öka kontrollen över folket. Att det i själva verket skulle kunna vara Imária som ligger bakom det för att minimera riskerna att själv bli upptäckt är en intressant tanke. Det har ju redan spekulerats i att de odöda skulle kunna ha infiltrerat Rådet och handelshusen... :twisted:
birkebeineren
Admin
Posts: 7110
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Har lovat Delanoir att posta det material jag har om Monturerna, men då detta är inriktat inte som en utveckling av landet utan som nödvändig bakgrundsinformation till en större kampanj rörande fröken Imária med gehäng, måste jag redigera lite, och kompletera!

Imarióterna må vara döda men är på inget vis overksamma... :twisted:

...och Karaleias obsidiansarkofag är öppnad!
birkebeineren
Admin
Posts: 7110
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Har lovat Delanoir att posta det material jag har om Monturerna, men då detta är inriktat inte som en utveckling av landet utan som nödvändig bakgrundsinformation till en större kampanj rörande fröken Imária med gehäng, måste jag redigera lite, och kompletera!

Imarióterna må vara döda men är på inget vis overksamma... :twisted:

...och Karaleias obsidiansarkofag är öppnad!
Elric
Felicisk Råttfångare
Posts: 9
Joined: 2007-09-24 11:54
Location: Stockholm

Post by Elric »

Det låter superbra!
birkebeineren
Admin
Posts: 7110
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Skal försöka komma med lite kommentarer rörande dina sammanfattningar Delanoir

Monturerna är ganska väl beskrivet på ett lite stillsamt vis, ögruppen verkar ligga lite for sig själv ute i Västerhavet utan att vara särskilt involverad i andra länders förehavanden. Inte så mycket material för stora kampanjäventyr kanske, men det finns ett undantag, ett med MYCKET stort potential; Imâria – de odödas och den eviga plågans gudinna.

Andra företeelser som det skulle gå att bygga vidare på, som skulle göra Monturerna mer synlig, är handeln, med svavel (mycket bra ide) och exempelvis lyxvaror som den inhämska trangorianska kryddosten.*

Sjöfart är också något som det går att utveckla (och självklart bör vi ge landet en flotta!), och låta monturiska sjöfarare vara mycket vanliga på haven. Inte nödvändigtvis på bara egna skepp men också innom andra länders flottor och handelshus. Monturerna sägs ha en av de bästa navigationsutbildningarna i västra Ereb; Bergenswäärds sjöskola. En monturier eller tre på vart och vartannat skepp alltså.

Rörande den historiska översikten:

Maurits III sägs ha haft planer om att erovra Bactulge och ha utökat flottan i detta ändamål. Detta projekt ledde till den såkallade Vidjerevolutionen vilket försvagade riket. Dessa händelser kan utvecklas till att indikera större monturiska interessen på Bactulge och kanske även Melukha? Hertigen verkar ha förlorat makt till rådet 512 eO så detta kan också tas i betraktning.

Felaktigheten ikring Mauritz IV regering kan enkelt ändras om vi låter denne hertig ha blivit 68 år, och inte 78 som det nämns i personbeskrivningen. Då får vi 562 eO istället for 571 eO. Sonen Mauritz V tar over tronen 563 eO vilket ger ett års differens. Detta kan lösas genom att låta Mauritz IV avlida precis innan sin födelsedag (då han skulle ha fyllt 69) som inföll mot slutet av året. Hans son Maurits V tar av praktiska och/eller religiösa skäl inte över tronen för efter årsskiftet, alltså 563 eO. En annan möjlighet är att utveckla dessa händelser under tiden 562-564 eO till att innehålla dolda giftmord, maktstrid, manipulation av en ung och oerfaren hertig, religiös nitälskan och hat mot magiker... även kanske en odöd gudinna?

Sen ett par egna ideer som jag anvande mig av i "mitt" Monturerna:

Shirerna

Da adelsmannen Mauritz Bergenswäärd 370 eO förvisades från Kardien styrdes landet av den Brandiska dynastin, echterna hade ännu inte tagit över och det zorakiska systemet med rangerade titlar; baron, markis, greve och hertig, var ännu inte i bruk. Kardien var uppdelat i shirer styrda av valda ogder och laglydande under en hertogd (eller hertig). Shirerna som administationssystem tog hertogd Bergenswäärd och hans följeslagare med till Monturerna där det ligger till grund for dagens system, dock med modifikationer och undantag.

S:t Bintor

Monturierna följer den Lysande Vägens dalkiska gren. Ogruppen (åter-)befolkades på 370-talet eO av oliktänkande minoriteter och en liten grupp av dessa var den caddiske munken Bintor Hadô och hans lärjungar. Från borjan, under de två forsta hertigarna, Mauritz och Adinovan, tillats alla trosinriktningar verka på Monturerna, och staten forespråkade ingen officiell religion. Detta ändrades under den tredje hertigen, Benoval, då han i samråd med sin syster Abina och munken Oval Aftonsky 449 eO instiftade den Lysande Vägen enligt Bintor Hadôs teorier som enda tillåtne religion. Aftonsky lyckades få sin läromästare upphöjd till helgon av den dalkiske exarken och skrev ner hans tolkningar i S:t Bintors Heliga Skrift, en bok som nu används brevid Gyllene Boken vid alla ceremonier på Monturerna. Det hela var dock ett bedrägeri av magikern Aftonsky och hans älskarinna Abina. Likt de troende på Caddo sades S:t Bintor forkasta användandet av magi men sanningen är att alla monturiska Lysande Vägen präster är magiker. Någon närvaro av Etin finns inte i monturiska Soltempel men däremot magiska krafter som används av prästerna for att förleda de ”troende”.

* Fick har en ide, som kanske är lite fånig (?) :roll: men vad om det finns ett mycket framstående monturisk handelshus som har råttlingar anställde for att lukta sig fram till de bästa lyxvarorna?
Delanoir
Caddisk Bågskytt
Posts: 129
Joined: 2007-08-26 16:27
Location: Helsingborg

Post by Delanoir »

Ursäkta att jag dröjt så med att svara, men det har varit väldigt hektiskt sista tiden (hmm, ja, det är det väl egentligen fortfarande...)

Tackar för alla idéer och synpunkter, Birkebeineren! Självklart måste vi förse Monturerna med en flotta, och att låta dess befolkning vara kända som välrenommerade sjömän känns logiskt och intressant.

Att utveckla svaveltraden och magillerska intressen känns som en väldigt spännande grogrund för allehanda förvecklingar och äventyrsuppslag. Jag ska fundera vidare på det där, helt klart!

Revisionen av årtalen och de historiska händelserna låter rimlig i mina öron - felaktigheterna i de officiella källorna är ju rätt enkla att rätta till, och dina idéer kring årtalen 562-564 e.O. låter lockande att vidareutveckla!

En liten undran kring dina funderingar rörande religionen: föreslår du ett byte från Sbintor (guden) till S:t Bintor (helgonet), eller missuppfattade jag något...? Hur som helst tycker jag att din förklaring känns rimligare än de officiella källornas (i mitt tycke) lite märkliga och plötsliga införande av en ny gud som helt plötsligt accepteras och dyrkas utan något nämnvärt förbehåll.

Jag måste också tillägga att jag gillade idéen med provdoftande råttmän hos handelshus som tillhandlahåller kryddosten för export! Kanske en aning "cheesy" ( :wink: ) för vissa, men jag tyckte att det var en utmärkt idé... dessutom gillar jag råttmän!

Förresten, hur har det gått med kartan, Spelknepe?
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Förresten, hur har det gått med kartan, Spelknepe?
*Host* *spott*

Hrrm kartan?! Jo, den... den är på väg! :D
birkebeineren
Admin
Posts: 7110
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Delanoir wrote:Självklart måste vi förse Monturerna med en flotta, och att låta dess befolkning vara kända som välrenommerade sjömän känns logiskt och intressant.
Ett liknande system för flottan som för armen skulle enkelt gå att utforma, eventuellt är den ena av ketarkerna ansvarig för flottan och den ena för armen? En annan lösning skulle vara att låta den beskrivna armen egentligen vara flottan, kavalleriet och legostyrkerna undantaget? Ett örike behöver kanske inte en stående arme utan flottans soldater stationerade i kustbefästningar tar sig kanske av landbundna sysslor (om än med liten entusiasm)?
Delanoir wrote:Att utveckla svaveltraden och magillerska intressen känns som en väldigt spännande grogrund för allehanda förvecklingar och äventyrsuppslag. Jag ska fundera vidare på det där, helt klart!

Revisionen av årtalen och de historiska händelserna låter rimlig i mina öron - felaktigheterna i de officiella källorna är ju rätt enkla att rätta till, och dina idéer kring årtalen 562-564 e.O. låter lockande att vidareutveckla!
Låter bra!
Delanoir wrote:En liten undran kring dina funderingar rörande religionen: föreslår du ett byte från Sbintor (guden) till S:t Bintor (helgonet), eller missuppfattade jag något...? Hur som helst tycker jag att din förklaring känns rimligare än de officiella källornas (i mitt tycke) lite märkliga och plötsliga införande av en ny gud som helt plötsligt accepteras och dyrkas utan något nämnvärt förbehåll.
Precis så tänkte jag! Lysande Vägens dalkiska-gren är alltså den officiella religionen på Monturerna, tolkad av Bintor Hadô, nitiskt praktiserad av häxjagare, och understödd av imariotiska interessen...
Tänkte mig att den dalkiska-grenen av Lysande Vägen har mycket mindre kontroll över sina kerigasser (ett lands LV överhuvud) än den aidniska-grenen. På Monturerna har kerigass Frithiof Gråhand alltså en mycket självständig position gentemot exarken på Caddo.
Men som sagt bara ideer...

Delanoir wrote:Jag måste också tillägga att jag gillade idéen med provdoftande råttmän hos handelshus som tillhandlahåller kryddosten för export! Kanske en aning "cheesy" ( :wink: ) för vissa, men jag tyckte att det var en utmärkt idé... dessutom gillar jag råttmän!
Tja, det kan funka..? :roll:
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Post by Adragoor »

birkebeineren wrote:Bintor Hadô
Bintor Hadõ borde han stava sitt namn... :)

Tecknet ~ på dalkiska motsvarar förresten en nasalisering av vokalen som det står över (vanligen o och som regel i slutet av ord). Uttalet är ungefär som i slutet av Avignon (med franskt uttal).

Det finns ett par undantag till ovanstående regel, framför allt handelshuset Dõller. Troligen beror detta på att den gode herr Dõller uttalade sitt namn på ett nasalt och lite fisförnämt sätt. :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7110
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Adragoor wrote:Bintor Hadõ borde han stava sitt namn... :)
Den underliga Hadõ var en fanatiker med speciella åsikter men jag tror han i motsättning till mig kunde stava så ~ skal det vara och inte ^. :)

Varifrån har vi det att skriva dalkiska namn med detta tecken? Har själv gjort det tidigare och också sett några andra av er tror jag, men lite osäcker på varför.. Någon dalk i Nohstril kanske, eller från "Den Nidländska Reningen"?

Eller kanske du mäster Adragoor?
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Post by Adragoor »

birkebeineren wrote:Den underliga Hadõ var en fanatiker med speciella åsikter men jag tror han i motsättning till mig kunde stava så ~ skal det vara och inte ^.

Varifrån har vi det att skriva dalkiska namn med detta tecken? Har själv gjort det tidigare och också sett några andra av er tror jag, men lite osäcker på varför.. Någon dalk i Nohstril kanske, eller från "Den Nidländska Reningen"?

Eller kanske du mäster Adragoor?
õ kommer från EA-boxen. Alla dalker (nästan) har dalkiska namn där. På andra ställen har dalker ofta italienska namn... En lite konflikt alltså...
Mikael
Admin
Posts: 5113
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

För min del ser jag gärna att människornas namn har en italo-vridning av dalkiskan. En lokal dialektal vridning pga av sin plats i västerhavet och den tid som passerat.

Avs dvärgarnas namn får de anpassas så de passar med Kard-dvärgarna om det nu är därifrån de kommer...(eller då Drylo eller Aidne).
Post Reply