Lysande Vägen

Information om religionerna och dess utbredning
Snibben
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1305
Blev medlem: 2008-01-26 13:27
Ort: Uppsala

Re: Lysande Vägen

Inlägg av Snibben »

birkebeineren skrev: 2023-06-08 11:21 Dessa dessa två ”fack” av domherrar, tänker du då att lärd och inkvisitor är formella titlar eller som en slags informella funktioner för olika domherrar?
Nej, det är mer hur de tänket och vilka typer av lag de är intresserade och fokuserar på. Inkvisitorer är mer av åklagare och lyder under Den Lysande Handen och inte Kyrkans domstol. Den Lysande Handens Inkvisitorer för sedan fram ärenden till domstolen eller lämnar över till den värdliga domstolen.
birkebeineren skrev: Det finns väl också risk för att ”inkvisitor” ger en lite väl stärk koppling till katolska kyrkan i vår värld?
Inkvisitor och inkvisation är rätt så använd inom fanatsygenren sedan långt tillbaka. Tänk på inkvisitorerna i Star Wars t.ex.
Snibben
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1305
Blev medlem: 2008-01-26 13:27
Ort: Uppsala

Re: Lysande Vägen

Inlägg av Snibben »

Jag har försökt bygga upp ett organisationsträd för DLVs Kyrka - fastlandsgrenen.
Kyrkan har här kopierat mycket av hur det feodala samhället fungerar och med en maktfördelning som skall hindra de högsta ämbetena att bli för mäktiga.

Uleper och övrig "civila" finns inte med i detta träd.

Två nya ordnar finns också:
Ekeborgs Riarkherrar och Riarkherrarinnor: Grundades 525 e.O av Partomus I för att tjänstgöra i palatstadosen då han tyckte att det riarker som tjänstgjorde där blivit för privilegierade.
Reneiaorden: En jorpagnisk orden som består av adelskvinnor. När en kvinna blir nunna i Reneiaorden skall hon föra med sig en hemgift på vilken hon kan försörjas. Hemgiften återställs alltid till familjen efter hennes död. Reneias Riarkherrarinor lever tillsammans i grupper om fem sex nunnor ledda av en Moder. Nunnorna gör inga tyngre kroppsarbeten men är kända för goda broderier och väldoftande heliga oljor. För att visa på sin enkelhet får man bara ha en tjänarina per varannan syster utöver kokerska och tvätterska. Orden grundades 444 e.O. av S:ta Reneia, en adelsdam från Jorpagna.

DLV organisation.png
Liten ordlista:

Ar-riark - En ar-riark är en form av präst som står som främst bland jämlikar i ett ar-riarkat. Ett ar-riarkat består av tre till fem riarkat och ar-riarken är ansvarig för att förmedla och visitera att läran följs när bontisalen inte har tid.

Advokatkammare - Stab som understödjer en Advokat i kyrkans domstol.
Advokat - Jurist med Riarkherres rang. En advokat bär vit ankellång tunika, rött tygbälte, röd kappa och röd solmantel.

Bonriark - Bontisalens närmsta man i i Bontisatet och dennes ställföreträdande. En bonriark bär vit ankellång tunika, klarblått tygbälte och kappa samt ljusblå solmantel.

Domriarkat - Ett riarkat som står utanför den vanliga beslutslängden, t.ex. från ett Bontisat. Finns Exarkala, Kerisata och Kerisara. (S:t Cardorordens kloster anses alla vara Exarkala Domriarkat men i princip godkänner Exarken deras abbotar, som de själva vallt ut, som Domriarker)
Domsen . Det råd av riarkherrar, samt övriga riarker vid en Tados, som under Bontisalen styr Bontisatet.
Domherre - Dessa okoiter fungerar som domare vid de kyrkliga domstolarna. De är mycket ovanliga och väljs ut för sitt stora kunnande inom kyrkans lära och lagar. En domherre bär klarblå ankellång tunika, rött tygbälte, kappa och solmantel de två senare med klarblått foder.
Dommarkammare - Stab som understöder en Domherre
Direktor - En Direktor är en kerigass närmsta man. Det finns kerisala och kerisara direktorer. Kerisala direktorer arbetar i ett kerisat med de kerisara jobbar för tôts-kerigasser. Det fins även en Superdirektor som arbetar under Exarken samt en Domstolens direktor. En direktor bär klarblå ankellång tunika, vitt tygbälte och klarblå kappa och solmantek med vitt foder.

Exarkala - Något som tillhör Exarken att besluta om eller bestämma över utöver vanlig beslutslängd.
Efarisk Lagman - Efarisk riark med specialitet mot den kyrkliga rätten. Håller rang med kyrkans advokater (riarkherre)

Jurist - Riark som arbetar inom kyrkans domstolsverk (Lagklerker, Advokater och Domherrar). Jurister kan även verka inom den världsliga rätten

Kerisala - Något som tillhör en Kerigass att besluta om eller bestämma över utöver vanlig beslutslängd.
Kerisara - Något som tillhör en Tots-Kerigass att besluta om eller bestämma över utöver vanlig beslutslängd.
Kerisata - Något som tillhör ett Kerisat.
Kammarherre - Det finns tre Okoiter med denna rang - superdirektorn, kerisarites genralsekreterare och major-domon. Dessa tre män har dagliga möten med exarken när han är i ekeborg och de som innehar dessa poster tillhör utan tvekan några av kyrkans absolut mäktigaste män. En kammarherre bär klarblå ankellång tunika, ljusblått tygbälte,kappa och solmantel, de två senare med vitt foder.
Kerisariets genralsekretererare - Okoit med Kammarherres rang. Arbetar med att sammankalla och administrera kerisariet.

Kongress - Samling av kloster. Den dericiska kongressen syftar på alla kloster under dericusregeln, ibland med undantag för riddarordnarna. En sådan kongress har dock aldrig samlats. Kan även syfta på Kerisala samlingar för dericiska kloster. Endast fem sådana har sammankallats. 283 e.O i Faltrax, 285 e.O. i Ekeborg och 287 e.O i Pendon för att säkerställa att alla kloster följde Exarken Pergon. 290 e.O. i Jorgund för att överse vilka kloster som följde Ekeborg samt 429 e.O. i Sterborg(Faltrax och Divra) som kontroll för att se till att inga abbotar protesterade mot Echternas övertagande av adelskapen.
Konsulit - Den absolut vanligaste okoiten är konsuliten. Konsuliterna delar upp sig i ordinarie och extra konsuliter. Det finns tolv ordinarie konsuliter med uppgift att ge Exarken av Ekeborg råd. Dessa tolv är också motsvarighet till ett bôntisats erre-riarker för tadosen i Ekeborg. Extra konsuliter fungerar som Exarkens ustända eller rådgivare till mäktiga män och kvinnor. Det finns inte något fast antal extar konsuliter och deras tjänster kan vara som hovkonsuliter, akademikonsuliter, provincialkonsuliter mm. En konsulit bär klarblå ankellång tunika, klarblått tygbälte, kappa och solmantel med foder i samma färg.

Lagklok - Skolast med juridisk specialitet. En lagklok bär vit ankellång tunika, rött tygbälte, röd kappa och vit solmantel.
Lagklerk - Klerk med specialitet mot kyrklig rätt. En kagklerk bär vit ankellång tunika, rött tygbälte och kappa samt vit solmantel.

Major-Domo - Okoit med Kammarherres rang. Sköter exarkens hushåll och planerar hans resor.

Okoit - Av dalkiskan ócoido (tjänare). Högre präsetrska underställda Exarken eller Kerigasser. Okoiterna delas in i Kammarherrar, Direktorer, Domherrar och Konsuliter.

Riarkherre - e.g. Erre-Riark från dalkiskan (högre präst). Huvudriarker vid en Tados, domriarkat men även riarker med högre ämbeten och advokater. En riarkherre bär vit ankellång tunika, klarblått tygbälte, kappa och solmantel. Medlemmar av en riarkherreorden bär sin ordensdräkt.

Superdirektor - Okoit med Kammarherres rang och chef över palatstadosen i Ekeborg.

Ser-bontisal - Bôntisal med särskilda rättigheter och skyldigheter. Det finns bara fem bôntisaler med denna ställning. Sterborg i Kardien, Indarsol i Zorakin, Moril-Dilaz i Magilre och två övriga i Jorpagna. En Ser-Bontisal har särskillda privilegier som oftast bara tillkommer kerigasser. För att få ha dessa privilegier är att de skall ha en fast domstol och en fast katedralskola i sitt bôntisat.
Ser-riark - Hederstitel för riarker. I grunden finns det en ser-riark i varje nivå (riark, riarkherre och okoit). Ser-riarker kan utses som rena hederstitlar för lång och trogen tjänst men även ämbetsmän på olika nivåer. Ser-riarker könns igen på den ljusblåa kappan och tygbältet ett privilegium som bara tillhör kerigasser, bontisaler och domriarker. Skolaster har rätt att pryda sin kappa med vit hermelinpäls.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8852
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Lysande Vägen

Inlägg av birkebeineren »

Ser komplicerad men genomtänkt ut. Krävdes några genomläsningar men tror jag hänger med. :)
Snibben
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1305
Blev medlem: 2008-01-26 13:27
Ort: Uppsala

Re: Lysande Vägen

Inlägg av Snibben »

birkebeineren skrev: 2023-06-13 07:06 Ser komplicerad men genomtänkt ut. Krävdes några genomläsningar men tror jag hänger med. :)
Inte egentligen särskilt komplicerat. Du skulle se ett organisationsträden för Svenska staten eller EU :lol:
Dessutom glömde jag en streckad linje mellan Ljusa Handen och Solorden. Jag tänker använda trädet som en tankekarta och tänker att de kan ändras vartefter.

Tots-kerigasser styr över var sitt område. Vad heter ett sådan organisation? Jag tänker mig att de kallas för Kerissariat.

Kerissariatet för den Heliga Läran (Lärans Hem) - Wer't-kerîgassen
Kerissariatet för Kyrkans försvar - Glath-kerîgassen
Kerissariatet för Lärans bröder och systrar - Ordû-kerîgassen
Kerissariatet för Kyrkans skattkammare och världsliga tillgångar - Takz-kerîgassen
Kerissariatet för Diplomatiska relationer och hans helihets utsända - Kor-kerîgassen
Kerissariatet för Den Ljusa Handen - Pûr-kerîgassen

Resterande organisation står Exarken för?
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8852
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Lysande Vägen

Inlägg av birkebeineren »

Ja, det finns nog många organisationer mer komplicerade än LV. Men de är gärna lite mer välbekanta. :wink: Tror som sagt ändå att jag hänger med.

Hur tänker du kring en förbindelse mellan Ljusa Handen och Solorden?

Sen tidigare är det sagt att Solorden har en särställning inom LV och lyder direkt under exarken. Tots-kerîgasserna har myndighet att be Solorden om hjälp men inget kan göras utan exarkens kännedom och godkännande. Jag har tidigare skrivit lite om Solordens stormästare Oban Starke och tänker mig honom som en rättskaffens man. Han kommer inte särskilt väl överens med Ljusa Handens nitiske trots-kerîgass Yvein Hevel men har ännu inte tvingas göra något som strider mot sin personliga övertygelse kring rätt och fel. Saker kan dock komma att ändras då den nuvarande exarken Partomus II som tillträde ämbetet 609 eO har visat stärkt stöd för Ljusa Handen.

Kerissariat som beteckning på de olika tots-kerîgassernas områden låter bra. Även namnen på dessa. Tots-kerîgassernas personliga titlar har som bekant en bakgrund i ord på kejserlig jori så som det står här: https://erebaltor.se/wiki/index.php?title=Tots-kerîgass
Snibben
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1305
Blev medlem: 2008-01-26 13:27
Ort: Uppsala

Re: Lysande Vägen

Inlägg av Snibben »

birkebeineren skrev: 2023-06-14 21:35 Hur tänker du kring en förbindelse mellan Ljusa Handen och Solorden?
Hmm... det är nog bara något som jag tänkt mig när jag läst om den Ljusa Handen. Gick igenom källorna jag tänkte på och det står bara soldater och inte ens riddare.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8852
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Lysande Vägen

Inlägg av birkebeineren »

Alla tots-kerîsgasser kan be om hjälp från Solorden. Även Pergonitergardet finns att tillgå. Lagar, regler och sedvana avgör när och vid vilka tillfällen detta sker.
Snibben
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1305
Blev medlem: 2008-01-26 13:27
Ort: Uppsala

Re: Lysande Vägen

Inlägg av Snibben »

En Tots-Kerigass har rätt till ett stridsfölje om 50 man. Kommer inte ihåg om vi diskuterat om detta skulle ses som riddare eller alla soldater?
Den Lysande Handen borde dock ha egna soldater som inte tillhör Pergonitergardet.
Handens stridsbröder.png
Handens stridsbröder
Handens stridsbröder består av ca 70 soldater som lyder under Pûr-ketrîgassen och Den Lysande Handen. Soldaterna fungerar som vakter för utsända inkvisitorer likaväl som Pûr-Kerigassens väpnade eskort. Handens stridsbröder är trotts sitt namn inte en orden.
Användarens profilbild
gtjorgo
Nidländsk Domare
Inlägg: 2322
Blev medlem: 2008-05-24 13:54
Ort: Östersund

Re: Lysande Vägen

Inlägg av gtjorgo »

Imponerande jobb!
Snibben
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1305
Blev medlem: 2008-01-26 13:27
Ort: Uppsala

Re: Lysande Vägen

Inlägg av Snibben »

Gjorde en liten skiss över prästerlig klädsel i DLVs fastlandsgren. Jag utgår från den bild på vardagsdräkt som redan fanns och i övrigt har jag antagit att det rör sig om liturgiska plagg dvs religiösa festdräkter
DLV Prästerskaps dagliga därkt.png
Pälskanten är ett tillägg som får bäras av skolaster.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8852
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Lysande Vägen

Inlägg av birkebeineren »

Handens stridsbröder ser bra ut. Soldater hällre än riddare. Hur är de utrustade?

Den prästerliga klädseln också bra.
Snibben
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1305
Blev medlem: 2008-01-26 13:27
Ort: Uppsala

Re: Lysande Vägen

Inlägg av Snibben »

birkebeineren skrev: 2023-07-12 07:30 Handens stridsbröder ser bra ut. Soldater hällre än riddare. Hur är de utrustade?
Handens stridsbröder är lite olika utrustade. Soldatbröderna är före detta legoknektar (ofta från jorpagna) som går med i gruppen för att som försoning mot budbrot - dvs de dödar i Etins namn för att göra bot mot de de dödat tidigare. Precis som många andra legoknektar får de själva utrusta sig från sina egna pengar och det enda kyrkan består med är en en vapenrock med stridsbrödernas heraldiska emblem. Stridsbröderna är inte en armé eller en vaktstyrka utan deras främsta jobb är att vara en brutal arm i Lysande handens arsenal mot heresi.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8852
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Lysande Vägen

Inlägg av birkebeineren »

Rekrytering av legosoldater som redan begått budbrott låter passande. Men hur passar en jorpagnisk härkomst med det att det obrottsligt lojala Pergonitergardet också består av enbart jorpagnier? Är Handens stridsbröder en underavdelning av Pergonitergardet med soldater som kan få en andra chans? Eller har de inte att göra med varandra och det finns en motsättning de två styrkorna emellan?

Alternativt kan kanske Stridsbröderna rekryteras bland budbrytare från hela Ereb?
Snibben
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1305
Blev medlem: 2008-01-26 13:27
Ort: Uppsala

Re: Lysande Vägen

Inlägg av Snibben »

birkebeineren skrev: 2023-07-22 07:56 Rekrytering av legosoldater som redan begått budbrott låter passande. Men hur passar en jorpagnisk härkomst med det att det obrottsligt lojala Pergonitergardet också består av enbart jorpagnier? Är Handens stridsbröder en underavdelning av Pergonitergardet med soldater som kan få en andra chans? Eller har de inte att göra med varandra och det finns en motsättning de två styrkorna emellan?

Alternativt kan kanske Stridsbröderna rekryteras bland budbrytare från hela Ereb?
Jorpagniska legoknektar behöver inte nödvändigtvis ha jorpagnisk härkomst. Eftersom jorpagna har dussinvis små furstendömen som för dussinvis små krig behövs det en massa legoknektar och dessa reser dit från hela kopparhavsområdet, drylo och tarkoriska öarna när inte deras tjänster inte behövs lokalt. Det är därför ingen brist på legoknektar i Jorpagna och det går alltid att rekrytera här. Skillnaden är ju att att Handens stridsbrödraskap rekryterar de absolut värsta legoknektarna med tvivelaktigt rykte med Pergonitergardet rekryterar efter meriter, gott anseende och vandel. Jag skulle säga att Pergonitergardister ser ned på stridsbröderna och stridsbröderna avskyr dem för det. Stridsbröderna hålls dock långt från palatstadosen och pergonitergardets baracker.
Snibben
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1305
Blev medlem: 2008-01-26 13:27
Ort: Uppsala

Re: Lysande Vägen

Inlägg av Snibben »

En grundläggande domsen, dvs de riarker och uleper som tjänstgör vid tadosen och som bontisalens kansli.
Tadosen Domsen.png
Detta är en grundläggande och vad som behövs till ett minimum, domsen för att sköta tadosen och bontisatet. En domsen kan vara större beroende på vad dess behov är och hur mycket tillgångar bontisatet har.

Första ledet:
Bontisalen - Bontisatets ledare. Bontisalen har skatterätt, domsrätt och tolkningsföreträde i sitt bonisat. Han rapporterar till sin Kerigass och sedan till kyrkans ledning. Bontisalen skall också ta upp skatter, avgifter och tionden i sitt bontisat samt fördela medel.
Dom-riark - Leder tadosen och dess riarker. Dom-riarken är bontisalens andreman och ställföreträdare. Denna arbete består i att administrera och föredela det dagliga arbetet inom tadosen men även kyrkiligt civila anställda.

Andra ledet:
Riarkherrarna är toppskiktet av riarker i ett bontisat. En riarkherre får sin inkomst genom tre utkomster - pemodpening, ämbetslön och tjänstgöringsersättning. Pemodpening är en inkomst där varje sidopemod har sin egen stiftelse som förser den tjänstgörande riarken med pengar. Pemodpenning skall också användas till smyckning samt löner för uleper och biträdande riarker. Pemodpenningen kan alltså skifta beroende på vilken sidopemod man har tilldelad. Tilldelningen av sidopemoder görs av bontisalen och han kan skifta dem som han önskar dock är alltid huvupemoden tilldelad bontisalen och dom-riarken. Ämbetslönen tilldelas riarkherrar som har olika ämbeten vid tadosen och lönen beslutas av bontisalen efter rekomendationer från kerisatet. Tjänsgöringsersättning betalas från sidopemoder som behöver extra tjänstgöring, småaltare och de som betalat för förböner. När en Domsen lever i ordensliv sker fördelningen direkt till den gemensamma kassan.

Lektorn
- Domsens lokala skolast. Lektorn ansvarar för att kontrollera riarkernas utbildning och vidareutbildning. Om det finns tempelskolor i bontisatet kontrollerar även lektorn kvaliteten på utbildningen. En lektor skall vara en utsedd skolast från någon av katedralskolorna men undantag kan ges från kerigassen om det inte finns någon att ta i tjänst. I egenskap av skolast räknas lektorn som tredje i rang. I större tadoser kan det dock finnas riarkherrar eller rentav okoiter som tar högre platser.
Skattmästaren - Handhar bontisatets och tadosens finanser.
Cermonimästaren - ansvarig för alla större ceremonier vid tadosen.
Sekreteraren - Sköter protokollen vid domsens möten och tadosens arkiv (vid större domsens kan dessa två ämbeten vara separerade)
Bibliotekarie - Bibliotek och scriptorier samt försäljning av böcker sker under denna riarkherre.
Föreståndare - Sköter tadosens hushåll. Mat, sängkläder etc. Men även altarljus, rökelser etc för tadosen.
Fler ämbeten kan förekomma i större tadoser

Tredje ledet:
Klerkerna tjänstgör till stor del under riarkherrarna men inte alla riarkherrar har en klerk direkt under sig om inte bontistate är mycket välbärgat.
Klerkerna får sin inkomst från ämbetslön men ibland även från pemodpenning och tjänstgöringsersättning.
Körledaren - Leder kören och är ansvarig för tadosen och bontisatets musik.
Handsekreteraren - Bontisalens personliga sekreterare. Större bontisat kan även ha biträdande handsekreterare.
Intendent - Chef för bontisalens hushåll.
2 st biträdande sekreterare - Det finns många brev som ska kopieras och skickas ut till bontisatets riarker. Lyder under domsens sekreterare.
2 st Kamrerer - Hjälper Skattmästaren med finanserna. I större domsen finns även extar klerker med titeln bokhållare.


Fjärde ledet:
De äldre uleperna
har alla sina särskillda tjänsteområden. De har alla fast månadslön från tadosen och ofta tjänsteboställen nära eller i anslutning till tadosen.
Tillsynsmannen - Chefsuleppen som fördelar dagens arbete bland de yngre uleperna. Tillsynsmannen samlar också ihop alla kassor för dagen och överlämnar dem till skattmästaren.
Signaliter - en för bontisalen och en för dom-riarken
Högpemodtjänare - arbetar heltid med att se till att högpemoden är i toppskick. Chefar också över de yngre uleperna och riark-uleperna som sköter sidopemoderna.
Sanktörer - arbetar med tadosens heliga kärl i sanktoriet samt hjälper med ceremoniklädsel i riarkoriet. Sanktörerna bär även bonitsalens släp i ceremonier.
Det finns ingen gräns på hur många högpemodtjänare eller sanktörer man kan ha utan det beror på hur rikt bontisatet och behovet.

Femte ledet:
Riark-Uleper - Nyss upptagna riarker kan tjänstgöra i två år i ett bontisat. Förhoppningen är att göra karriär först som klerk och sedan mot riarkherre och kanske än vidare mot högre ämbeten som bontisal eller rentav exark. En riark-ulep per sidopemod. Posten underlättar för riarkherrarna och klerkerna som kan ta paus från de betalda förbönerna och fokusera på sitt administrativa ämbete.

Sjätte ledet:
Yngre uleper är dagavlönade. Dyker de inte upp får de ingen lön. De får ofta själva hitta sin bostad men vid vissa tadoser finns logementen. Del av lönen utgår också i tre mål mat per dag.
Förmännen bär röda band, tofsar och strumpor.
Yngre uleper anställs efter behov och vissa av dem kan ha en anställning som bara tjänstgör soldagar och andar heliga dagar och fester.

Sjunde ledet:
Kören - män och gossar. Dessa brukar ha en heltidsanställning och bor i logement. Ibland har får männen hitta sin egen bostad men gossarna har alltid boende. Betalning utgår för männen medan gossarna får nöja sig med mat och husrum men vid vissa helig dagar kan de få en fickpeng. Pojkarna får dessutom en grundlig skolning i både att räkna, läsa och skriva samt dalkiska.
Skriv svar