Magi

Övrigt om Ereb Altor
Användarens profilbild
Drahcon
Berendisk Vintrampare
Inlägg: 58
Blev medlem: 2014-11-01 19:21
Ort: Sverige

Re: Magi

Inlägg av Drahcon »

Det finns en Maginod i ett land som heter Faustland.

Den finns i huvudstaden Hevenna... En stad som är skapad kring en Maginod av maktfullkomliga magiker.

Återkommer med mer information inom kort...
Användarens profilbild
skaraborgarn
Mirelsk Ramkrigare
Inlägg: 1871
Blev medlem: 2019-05-25 10:34
Ort: Skaraborg

Re: Magi

Inlägg av skaraborgarn »

Ja vi väntar utan tålamod!
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8261
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Magikernas Gille

Inlägg av birkebeineren »

Från wikin:
Magikernas Gille
Magikernas Gille är en sammanslutning av magiker som utövar magi i jorisk tradition. Det verkar för att säkra sina medlemmars intressen och den goda magins roll i världen. Gillet är indelat geografiskt i kapitel och varje kapitel leds av ett kapitelöverhuvud. Medlemmarna tillhör ett kapitel och medlemskap avgörs med röstning. Varje kapitel har ett kapitelhus som samlingsplats, vanligen benämd Magikernas Hus. Ett av de äldsta och mest kända kapitelhusen ligger i staden Kandra.
Magikernas Gille beskrivs kort i Kandra-modulen. Det refereras även till gillet i flera Sinkadusartiklar. Här på forumet har det satts i sammanhang med vad som kallats Magi i jorisk tradition.

En idé har varit att hela Magikernas Gille i Ereb sammanträder varje nionde år och att dessa sammankomster hålls på olika platser. I Sinkadus talas det om magikerkongresser och att det hittils har hållits fyrtiotvå av dessa. Förslagsvis är dessa kongresser namnet på Gillets sammanträden. Vidare att en ny kongress är nära förestående, den fyrtiotredje som planlagts till Kapitel Tolan och Magikernas Hus i Kandra 611 eO.

EDIT:

Utdrag av mitt inlägg i annan tråd:
... de få tillfällen där de fysiskt träffas vilket oftast är de regelbundet återkommande Magikerkongresserna som anordnas av Magikenas Gille runt om i de olika magikapitlen gillet geografiskt har delat upp sig i (se Kandra-modulen). Då samlas magiker från när och fjärran för att diskutera gammal och ny forsking, magiens roll i både världen och utomvärlden (Multiversum), samt allmänt samtala. Nu är inte magiker kända för att vara särskilt sociala och umgängsamma men även de kan ha behov för att träffa likasinnade. Troligen är dessa tillställningar präglade av rituell respekt på gränsen till överdriven servilitet för att undvika konflikt egocentriska magiker emellan men de behärskar sig (som oftast) för att helt enkelt få veta saker och ta del av ny kunskap. Tal, anföranden och seminarier på dagtid men kvällarna ges rum för samtal och diskussioner ...
Magikernas Gille är en sammanslutning som utgår från den joriska traditionen och ”de goda magiskolorna”. Detta utesluter nekromantiker och utövare av andra ”onda” skolor från medlemskap men gillet är inte sämre än att de öppet diskuterar denna typ av magi ur olika vinklar. En viss oro finns nämligen hos Magikernas Gille för att bli inaktuella och konkurreras ut av mer visynta sammanslutningar som Ordo Magica där alla typer av magi accepteras.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8261
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Magi

Inlägg av birkebeineren »

Från Klomellien-tråden:
gtjorgo skrev: 2022-07-19 10:22 ...
(Out of topic: hur såg den joriska magitraditionen på spiritism?)
Står följande i wikin: Magi i jorisk tradition

När detta skrevs så lämnades det lite öppet hur magiker som följer denna tradition ser på Spiritism. För att eventuellt bestämmas när goda idéer dyker upp. Kanske är det så att många magiker ser på spiritism/Spiritism som en del av den "onda" Nekromantin? Eller att spiritism egentligen är en form för shamanism och inte borde betraktas som magi?

Vart, och hur eller när, dagens magiskola Spiritism uppstod vet vi inte men kanske var det i Krilloan? Eller finns någon annan lämplig plats?

Försagsvis så har det aldrig sammanställts någon encyklopedi för magiskoplan Spiritism likt det har gjorts för många av de andra skolorna. Mest för att bara göra det lite annorlunda. :P
Användarens profilbild
gtjorgo
Mirelsk Ramkrigare
Inlägg: 1826
Blev medlem: 2008-05-24 13:54
Ort: Östersund

Re: Magi

Inlägg av gtjorgo »

Spiritism bör vara en riktigt gammal skola tänker jag? Rädslan och intresset för att skydda sig från illvilliga andar och gengångare borde varit lika gammal som livet självt?

Många (som LV) ser nog spiritism som en problematisk skola. Hela tiden på gränsen till heretisk. Man låter inte de döda vila fast samtidigt kan spiritister skydda samhället från oroliga andar.

Den får gärna vara disparat (som magiskolan beskrivs i magiboxen):-)

Tänker jag:-)
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8261
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Magi

Inlägg av birkebeineren »

Att spiritism är riktigt gammalt låter troligt, både som namn på vad det är i vår värld och som typ av magi på Altor. Tänkte mer på om det kunne finnas ett tillfälle när magiskolan Spiritism så som den beskrivs i just Magiboxen och med de formler som listas där sammanställdes? Att något sådant inte gjordes under Kejsardömet Jorpagnas tid och formellt skrevs ner i en encyklopedi så som de gjorde med många andra "magiformer", med men att det vid något senare tillfälle har etablerats en slags allmän form för magiskolan Spiritism?

I mitt huvud finns det två sätt att benämna magi av en viss typ:

Magiskolan Animism + animistisk magi
Magiuskolan Nekromanti + nekromantisk magi
Magiskolan Illusionism + illusionistisisk magi (+ Illusism som världsåskådning)
Magiuskolan Spiritism + spiritistisk magi
Osv.

Går det att förstå hur jag tänker? :?

(Rekomenderar förövrigt att leta upp Gigantreglerna och läsa om Shamanism där. Mycket intressant och rätt annorlunda. Tänker mig detta som företeelse i Nargur förövrigt.)
Användarens profilbild
gtjorgo
Mirelsk Ramkrigare
Inlägg: 1826
Blev medlem: 2008-05-24 13:54
Ort: Östersund

Re: Magi

Inlägg av gtjorgo »

Jag tror att jag förstår hur du menar nu:-)

Tidigare fanns det exempelvis trollkunniga som praktiserar elementsrmagi och uttryckte filosofi i den riktningen. Men ingen skolbildning fanns och inga allt igenom enhetliga tankebildningar.

Detta centraliseras först när magiskolorna ”skapas/sammanställs” under joriska kejsardömets tid.

Ungefär så?

Lite som hur vi inom politiken beskriver ”franska protosocialister” under 1700talet eller hur vissa arkeologer ibland beskriver Mohenjo darjo kulturen som eventuellt varande ”proto kommunistisk”?
Dvs de finns möjligen stoff av dessa tankar men långt ifrån något som skulle utgöra en ideologisk fast överbyggd skolbildning.

Eller är jag iväg på cykeln igen?:D
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8261
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Magi

Inlägg av birkebeineren »

Ungefär så. Och jag tycker inte du är ute och cyklar i jämförelserna.

Dessa proto-magiformer och de sedan sammanställda magiskolorna lär också se olika ut i utveckling beroende på kulturell tillhörighet. Elementarmagi i jorisk tradition runt Kopparhavet lär skilja sig, i större eller mindre grad, från elementarmagisk tradition i exempelvis Kejsardömet Jih eller kanske södra Soluna. Liknande formler lär dock finnas inom helt olika kulturer, beroende på hur de altoriska magilagarna fungerar (och att det är praktisk för oss rollspelare med våra regelböcker ).

Sen hör det ju till att all magi och magitradition inom ett kulturområde inte ser likadan ut. Kring Kopparhavet finns det avvikande magiformer från det joriska och det joriska systemet har även det förändrats i olika riktningar. En riktning kan vara den som endast anser det som står i Encyklopedierna som rätt sätt att utöva magi och en kan vara den som endast ser dessa tunga joriska böcker som ett stöd eller bara en av flera källor att bygga sitt magiutövande på. Vissa konservativa magiker inom Magikernas Gille kan exempelvis se det ett sätt och de som utövar magi enligt Ordo Magicas öppnare sinne i Krilloan på ett annat sätt. Det fanns ju även magi innan Kejsardömet Jorpagna och denna har troligen sen påverkat både den joriska traditionen och helt andra traditioner som låt säga den den furgiska magin. Exempelvis hade både den joriska magin och den furgiska mycket av sin bakgrund i Golwyndakulturens magi, en variant kan även tänkas finnas i magikerstaten Habete Grelge vid sötvattenshavets södra utlopp.

Lite allmäna betraktelser, vill mest få fram att det finns flera sätt att se på saker. :)
Användarens profilbild
gtjorgo
Mirelsk Ramkrigare
Inlägg: 1826
Blev medlem: 2008-05-24 13:54
Ort: Östersund

Re: Magi

Inlägg av gtjorgo »

Jag tror att jag förstår samt gillar det jag begriper! ;)
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8261
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Magi

Inlägg av birkebeineren »

Om någon råkar ha en lista över alla formler listade i källorna får denna gärna postas här. Även om de är knutna till speciella regelsystem kan namnen användas och föras upp i wikin av EA-projektet.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8261
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Magins färger

Inlägg av birkebeineren »

Från Klomellien-tråden:
Torquemada skrev: 2022-08-20 17:48 ...färgerna för de olika magiskolorna listade. Jag tycker inte de stämmer så bra. Borde väl ta upp det i magitrådarna, men nu bor jag ju en gång för alla i Klomellien, så det här gäller bara klomelliska förhållanden:

Symbolism – purpur, OK.
Nekromanti – grått, svart, OK.
Animism – rött för livet. Känns inte grönt bättre? Med lite av blått och vitt?
Illusionism – Vitt. Jag tänker mig att de skulle föredra hela regnbågen?
Mentalism – orange. Hellre vitt eller rött här.
Elementarmagi – svart. Nej, absolut inte. Rött för eld, blått för vatten, brunt för jord, ljusblått för is, svart för mörker, vitt för luft, gult, vitt eller guld för ljus.

Åsikter?
gtjorgo skrev: 2022-08-20 21:35 Jag förstod aldrig vad färgerna skulle användas till egentligen.
Personligen tycker jag mest att det ger ett uttryck för en typ av märklig ”internationalism” som ibland drabbar rollspelsvärldar. Lite som att alla medlemmar av ett folk av någon anledning skulle dela exakt samma kultur oavsett var i världen de finns (eller språket ’common’ i D&D!).
Det jag undrar är alltså: Varför skulle alla magiker runt om i världen ha samma symbolspråk?

I övrigt tycker jag dina förslag är bra:-)
birkebeineren skrev: 2022-08-20 22:28 Färgerna kan tänkas vara något som endast vissa magiker tycker är viktigt och inget alla följer vare sig i Ereb eller övriga Altor. Förslagsvis är det något de mer konservativa medlemmarna av Magikernas Gille, som utövar magi enligt den joriska traditionen i Ereb, som anser magiskolornas traditionella färger som viktiga. Mer ny- och fritänkande magiker så som exempelvis de i Krilloans Ordo Magica känner sig inte alls bundna av denna gamla färgkod. Och hur det ser ut i exempelvis Furgia, i Handelsalliansen eller på Habete Grelge med deras magiskoletraditioner vet vi inget om (än). I det udda Bozsa kan ovanstående förslag vara rådande, men kanske heller inte där något alla strikt följer?

Förövrigt tror jag att Krigsmagi ges färgen brunt utan att ha några källor att kolla i tillgängligt...
Wolfhart skrev: 2022-08-21 11:07 Detta är de ursprungliga färgerna, med tillägg för:
Harmonism - silver (DoD Gigant)
Krigsmagi - brunt (DoD GIgant)
Spiritism - grått (Sinkadus 10)
Röstmagi - knallgult (Sinkadus 10)
Häxkonster - svart "precis som nekromantikerna" (Sinkadus 17)

Sedan ändrade Magiboxen inriktningen genom att beskriva kläderna som de olika skolornas magiker föredrar: färger, material, plagg o.dyl. (ex. gröna naturmaterial för animister, särskilda färger för varje element, m.m.).

I min spelgrupps Ereb så är, precis som Birkebeineren föreslår ovan, den äldre färgindelningen föredragen av traditionalister, även i klädsel, och de ser ner på magiboxens nyare påfund som "modenycker", medan mer fritänkande ser ned på "de förstockade gamla uvarna och deras enfärgade klänningar".
Användarens profilbild
skaraborgarn
Mirelsk Ramkrigare
Inlägg: 1871
Blev medlem: 2019-05-25 10:34
Ort: Skaraborg

Re: Magi

Inlägg av skaraborgarn »

Tycker färgerna är rätt okej. Samtidigt behöver de inte följas slaviskt. Några nekromantiker vill klä sig i svart och ingen i rosa och pastellgrönt. Bara kul om magikerna muttrar om hur man ska klä sig eller inte.

Har drakmagin någon färg?
Användarens profilbild
Wolfhart
Caddisk Bågskytt
Inlägg: 123
Blev medlem: 2009-01-02 17:45
Ort: Huvudsta

Re: Magi

Inlägg av Wolfhart »

När vi ändå är inne på symbolik så kan vi ju ta med elementarmagin och de ädelstenar/halvädelstenar som enligt Magiboxen traditionellt symboliserar de olika elementen och därför används ex. i trollstavar och dylikt:
Luft - diamant
Eld - eldopal
Jord - bärnsten
Vatten - akvamarin
Mörker - svart opal
Ljus - tigeröga
Köld - bergskristall
Värme - rubin

Några av dessa val är lite ... udda. Bärnsten för jord? Jag hade hellre använt den för eld, eftersom bärnsten brinner (därav namnet). Tigeröga för ljus?! Ett randigt mineral i olika bruna nyanser, i mitt tycke bättre för jord! För ljus hade jag då istället valt månsten, ett mineral som ser nästan självlysande ut. Men det fanns säkert en tanke bakom valen i Magiboxen som jag gärna hade tagit del av.

Men detta är inte den första uppsättningen symboliska ädelstenar! I äventyret "Maktens portar", utgivet långt innan magiboxen, så finns det ett magiskt föremål med en ädelsten per element (de sju man hade då) och då gällde följande:
Luft - safir
Eld - rubin
Jord - smaragd
Vatten - akvamarin
Mörker - agat
Ljus - diamant
Köld - zircon

Så igen en yngre och en äldre tradition!
Användarens profilbild
Wolfhart
Caddisk Bågskytt
Inlägg: 123
Blev medlem: 2009-01-02 17:45
Ort: Huvudsta

Re: Magi

Inlägg av Wolfhart »

skaraborgarn skrev: 2022-08-22 22:46...
Har drakmagin någon färg?
Tittade som hastigast i Magiboxen och Drakar, men fann ingen uppgift om någon symbolisk eller föredragen färg för drakmagi. Den skola som anses närmast enligt Magiboxen är symbolismen som har purpur, så... någon variant av vinrött/violett/lila?
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8261
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Magi

Inlägg av birkebeineren »

Wolfhart skrev: 2022-08-25 07:41 ... någon variant av vinrött/violett/lila?
Låter bra i mina öron, och ögon. :)

För de magiker som tillhör traditionalisterna inom magiutövandet i Ereb där medlemmarna av Magikernas Gille stort sett kan räknas in anser troligen de mest konservativa att drakmagi inte borde få räknas som en magiskola (och drakarnas magi, likt drakar generellt, något som en klok magiker bör vara mycket försiktig med och kanske helst undvikas) men de mer progressiva medlemmarna av Gillet som ställer sig mer öppna till fler magiskolar än de tradtionella fem (fyra) "goda" skolorna kan tänkas tycka kanske lila är en passande färg för den medvetne magikern?

De mer fritänkande magikerna i Ereb, och Altor i övrigt, kan vidare kanske tänkas använda ovanstående färgförslag ibland men då de är mer individuella är det lite olika?

Gadirm Drakmästare som (enligt Sinkadus) propagerar inför Magikernas Gille om diverse aspekter rörande utövandet av magi kan också tänkas klä sig i dessa färger för att om inte annat så möjligen göra sin egen drakmagi mera acceptabel bland både traditionalister, konservativa som progressiva, och fritänkare. Hade bilden på honom i DoD Gigant visat färg så vorde det då isåfall en variant av vinrött/violett/lila på hans mörka kåpa.

Vad drakarna tycker i frågan är det förmodligen ingen som överlevt ett svar på.
Skriv svar