Fil-Tofia

Samlingsplats för alla länder och platser
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 599
Blev medlem: 2007-07-09 09:26
Ort: Lysekil

Re: Fil-Tofia

Inlägg av Jeb »

Ska vi göra en: Den gamle äventyraren säger, den snikne köpmannen osv. Eller blir det förbehållet landsbeskrivningar?
Ett annat förslag är att gängX kommer mot porten och får lite tips om värdshus och sevärdheter.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 7236
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Inlägg av birkebeineren »

”Jeb” skrev:Du får jättegärna göra historien.
Då gör jag det. :)
birkebeineren
Admin
Inlägg: 7236
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Inlägg av birkebeineren »

Jeb skrev: 2019-01-05 13:27 Ska vi göra en: Den gamle äventyraren säger, den snikne köpmannen osv. Eller blir det förbehållet landsbeskrivningar?
Ett annat förslag är att gängX kommer mot porten och får lite tips om värdshus och sevärdheter.
Gärna några «Vad den xxx säger» tycker jag.

Det andra förslaget låter också intressant. Blir direkt användbart för Spelare och deras RP.

En lista over intressanta värdshus och med en kort beskrivning skulle också kunna vara något? I Krilloan-modulen finns det flers at inspireras av, och i Kandra-modulen. Fraxinus har gjort en tolkning av detta i sin kortfattade beskrivning av Pendon. Behöver inte vara mer än några rader med intressant information, något som kan få RP att välja just detta värdshus (eller undvika det).
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 599
Blev medlem: 2007-07-09 09:26
Ort: Lysekil

Re: Fil-Tofia

Inlägg av Jeb »

Bra då kör vi på det!
birkebeineren
Admin
Inlägg: 7236
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Inlägg av birkebeineren »

Fil-Tofias historia

998-995 f.O.
Aidne erövras av Kejsardömet Jorpagna under fältherren Vesion. Två provinser etableras, Aidna Citerius (Närmaste Aidne) i dagens Zorakin och Aidna Ulterius (Bortersta Aidne) i dagens Kardien. Floden Stirpaz blir gräns mellan de två provinserna.
 • 993 f.O.
  Byggs en flytbro över Stirpaz för att snabbt få fram imperiets legioner.

  990 f.O.
  Börjar man anlägga bro med stenfundament och trävalv. Bron står klar 988 f.O.

  975 f.O.
  Börjar bygga om bron till en stenbro. Fundamenten stärks och nya valv slås. På grund av oroligheterna i Grevelia 972 och 970 står bygget still tidvis men bron är helt färdigbyggd tio år senare 965. f.O.

  863 f.O. - 828 f.O
  Under härförarnas krig skadas bron allvarligt av en synnerligt stor vårflod. Intresset att laga den är svalt bland härförarna som till och med ser den som en strategisk svag punkt och Härföraren i Aidne Ulterius låter till och med riva stora delar av den då han misstänker att hans rival i Aidna Citerius tänker anfalla honom.

  824 f.O.
  Kejsarinnan Zenobia beordrar att bron skall återuppföras. Bron blir nu bredare och stabilare än den varit förut.

  670 f.O.
  Börjar man att bygga på de bägge porttornen och kärntornet. Tidigare har brons främsta uppgift varit att transportera legioner (och handel också) men med förändringar i krigstaktik och strategi bedöms dessa behövas. Förvisso går det inte längre att marschera 4000 man per dag över bron men den taktiska fördelen anses överväga detta.

  – Ur den lärde Senib av Ketoriams kommentarer.

599-598 f.O.
Tredje konfluxen inträffar. Kejsardömet Jorpagna faller samman. I Aidne bryter ett inbördeskrig ut.

595 f.O.
En mann vid namn Valien Echte lyckas få slut på stridigheterna genom att tillfångata advokaten Dirivin och generalen Jegher som leder var sin sida i inbördeskriget. Ett viss lugn uppstår i Aidne.

590 f.O.
Valien Echte dör och hans följeslagare echterna isolerar sig på Divras udde.

340-180 f.O.
Stridigheter mellan echter och penner om fiskerättigheterna till floden Stirpaz.

178 f.O.
De Trettio Tappras slag.

123 f.O.
En grupp jordukaerlar från Nordmark flyr undan det sammanfallande Jorderväldet och bosätter sig skogarna nedanför Aidnebergens sydvästra sida. De leds av jarladottern Brynhildur.

100 f.O.
Echterna har byggt upp ett stabilt rike på Divra.

73-55 f.O.
Lindskiarnerkriget. Många raxorer har under kriget flytt över Stirpaz till den kardiska sidan av floden. Echterna i Pilborgen har låtit dessa ta skydd mellan borgen och brofästet över till Ingenmansön. Lindskiarnarna pressas tillbaka mot Pharynx.

57 f.O.
Echternas jarl Vidar Odise korsar Stirpaz med sina riddare för att bistå zorakierna. Lindskiarnarna pressas tillbaka mot Pharynx.

56 f.O.
Vidar Odise och Valien Valiensson sluter förbund. Att Fil tillhör echterna och Tofia pennerna fastställs.

55 f.O.
Kungariket Zorakin utropas. Stora Tinget hålls där grunden till Zorakins länsindelning görs. Tofia kommer ingå i hertigdömet Dreverike som centralort i grevskapet Slättebo. Fil lyder direkt under jarl Vidar Odise som låter rusta upp Pilborgen med nya murar och en stärkt garnison.

60 e.O.
En en ogd vid namn Ovar utropar sig till kung av norra Kardien. Echterna ger honom ett visst stöd. Pilmarken mellan Stirpaz och den övre delen av Grideflod får officiell status som gränsmark och jarl Helmar av Echterrike tillsätter en Marsk av Philmark med säte i Fil.

60-130 e.O.
Pirater från Morëlvidyn gör räder längs Zorakins kuster. De närmar sig vid flera tillfällen Fil-Tofia men gör inga angreppsförsök.

126 e.O.
Svartfolk strömmar ner genom Blotferpasset och härjar över hela norra Grindanu. En följd av detta är att Slättebo görs till ett markgrevskap med särskild uppgift att skydda Zorakins nordvästra gräns. Markgrevens huvudsäte blir den kraftig befästa borgen Stirpazklyfte norr om Tofia.

196 e.O.
Första soltåget mot Efaro avgår från Skapen väster om Fil-Tofia. Greven av Slättebo deltar som ledare för solfararna från Dreverike. Echter från Philmark seglar under jarl Aldar Ståndaktig av Echterrikes vapenflagga.

221 e.O.
Exark Zegedorn II beslutar om att bygga en palatstados i Fil för den lokale bontisâlen.

278-280 e.O.
Stora Schismen. Lysande Vägen splittras i två grenar. En följd av detta som kommer få stor betydelse för Fil-Tofia är att den gamla joriska härvägen Via Aidne som går över Kejsarbron i staden blir en led för pilgrimer. Från Grivela i Jorpagna, över Nostratiet och genom norra Zorakin söker sig etinstrogna nu för att besöka Ekeborg där den rätta exarken nu har sitt säte. Tofias pilgrimshus byggs kort tid efter Stora Schismen.

284/292-308 e.O.
Tronföljdskriget. Inbördeskrig i Zorakin mellan kung Girlof IIs tre söner: Borodrik II, Iberiko Bastarden och Valien IV den store. Konflikten handlar i mycket stor grad om religion med bakgrund i Stora Schismen som splittrat Lysande Vägen. Borodrik II stöttade den aidniska grenen men bekämpades av Iberiko som stöttade den dalkiska grenen. Slutligen segrar Valien IV och den aidniska grenen av Lysande Vägen.

(mer material kommer)

315 e.O.
Kapitelhuset står färdigt vid bontisâlens palatstados.

348 e.O.
S:t Avapalatset står färdigt vid bontisâlens palatstados.

370-394 e.O.
Sjökriget. Zorakin stödjer Berendien i deras krig mot Felicien. Felicien plundrar längs kusterna av Zorakin och sätter landet i blockad. Handeln blir kraftigt lidande, framför allt till havs. Landförbindelsen mellan Kardien och Zorakin över Kejsarbron gynnas dock och Fil-Tofia upplever en viss ekonomisk växt. Lysande Vägen förvärvar mycket mark i Slättebo efter Sjökriget.

392 e.O.
Hertigen av Slättebo stupar i Sjöslaget vid Selim utan arvinge. Ny hertig av slättebo blir William Stirzberg.

400 e.O.
S:t Verins kapell i bontisâlens palatstados invigs. Ett maginifikt solbäcken skänks till bontisâtet av den echtiska storfrun Sigranda Måne och hängs upp utanför kapellet.

424 e.O.
Echterna tar över kungamakten i Kardien och Philmark blir ett hertigdöme med Fil som huvudstad. Hertigen av Philmark tar över Philmarskens tidigare uppgifter.

473 e.O.
Hertig Anvil Stirzberg av Slättebo gifter sig med Brigantia, dottern till en landlös riddare vid hertighovet i Tofia. Äktenskapet skapar en mindre skandal.

484-485 e.O.
Invasionen av Philmark och Belägringen av Fil-Tofia.

(mer material kommer)

485 e.O.
Traktatet i Tofia ingås mellan kung Vidar III Ankkuvaren av Kardien och kung Ragnvald den Sköne av Zorakin. De båda länderna skall samarbeta om försvaret av Fil-Tofia.

488 e.O.
Reparationerna av bontisâlens palatstados från skador orsakade under svartfolkens härjningar är klara. En stor tillbyggnad med sal och kök har uppförts samtidigt.

497 e.O.
Stirpaz svämmar över sina brädder efter en ovanligt snörik vinter i Aidnebergen. Stora skador på bryggorna i Fil-Tofia och staden källarförråd.

498 e.O.
Pirattankor från Morëlvidyn gör flera räder djupt in i Kardien. Långskepp seglar upp Stirpazviken och försker inta Fil-Tofia men mislyckas. Södra delen av Tofia skadas dock svårt av bränder.

502 e.O.
Bontisâlens nya bibliotek invigs. Flera sällsynta böcker skänks till bontisâtet av Zorakins kerisgass Ystein från hans personliga bibliotek nere i Pendon.

521 e.O.
Vid årets flottning upptäcks en stort antal svartnissar blant timmerstockarna. Fenomenet är inte helt okänt med timmer som flottats från Brynhildurskogens indre delar men normalt är det enstaka individer och inte vad som nu verkar vara en hel bosättning. Flottarna försöker driva ner svartnissarna i vattnet men dessa klättrar iland när timmret passerar Kejsarbron och försvinner ner i stadens underjord. Under de kommande åren plundras otaliga källare och matförråd. Prispengar utlovas av städernas styrelser men svartnissarna är svåra att komma åt.

523 e.O.
På initiativ av Tofias stadsvaktkapten ändras flödet i stadens dräneringstunnlar under vårfloden. Drunknade svartnissar börjar snart flyta upp i avloppsbrunnar och översvämmade källare. Fils stadsråd motsätter sig liknande åtgärder och svartnissarna fortsätter här under lång tid vidare vara en plåga.

539 e.O.
Ett lik hittas i leran nedanför Tofias flodmur. Det har legat ett tag men är ändå igenkänningsbart som bontisâlen av Fil-Tofia. Detta trots att bontisâlen inte har avlidit enligt någons kännedom. Lysande Vägen lyckas endast delvis förklara vad som hänt. En ny bontisâl utses snabbt.

546 e.O.
Andra kriget mot Svarta Tornet bryter ut. Svartfolk strömmar ner från Aidnebergen och attackerar Inmark i Kardien och Slättebo i Zorakin.

553 e.O.
Kung Vidar IV Hjältekonung samlar sin här i Fil och går härifrån över Kejsarbron för att understödja Zorakin i ett anfall mot Häxmästaren.

555 e.O.
Kriget mot Svarta Tornet är över.

568 e.O.
S:t Verins solbäcken stjäls. Bontisâlens egna garde bistår båda städernas stadsvakter i en intens jakt på tjuvarna men utan framgång. Solbäckenet som har en diameter på nästan två meter tros dock inte ha lämnat staden då portar och hamnar snabbt kunde sättas under extra bevakning.

585 e.O.
Bontisâlen av Fil-Tofia färdigställer Nya Palatset. Divras kerisgass Egelman och Zorakins kerisgass Fengald besöker Tvillingstaden för att bivåna öppningen.

596 e.O.
En stor tornering hålls utanför Tofias murar anordnat av hertig Stirzberg.

601 e.O.
Hertigenen av Slättebo lyckas hålla sig utanför konflikten mellan hertig Gyldenmark av Amtefjärd och hertig Korp av Likermark som resulterar i det så kallade Timmerslaget.

602 e.O.
Grevinnans tornering. Grevinna Lenora Hjärta av Yxudde i Philmark utlyser en tornering där segraren vill vinna hennes hand och hennes titel. Torneringen blir ett samtalsämne även innan den börjat då både familjen Hjärta och Lenora själv har ett visst rykte. Hertig Dagge av Philmark ställer sig som torneringens beskyddare och även hertig Stirzberg kommer som gäst. Torneringen slutar dock utan en klar vinnare och Lenora Hjärta fortsätter som grevinna av Yxudde.

604 e.O.
En svartfolkarmé anfaller Pharynx och tränger långt in i hertigdömet innan den besegras av kungliga styrkor. Fil-Tofias försvar ses över. Samma år plundrar pirater från Morëlvidyn ännu en gång Svaranksöarna ute i Stirpazbukten söder om Fil-Tofia.

605-606 e.O.
En rad liknande inbrott sker hos flera av stadens mest välstående handelshus. .

607 e.O.
En plötslig vårflod svämmar över Stirpaz och många källarförråd i Fil skadas. Det gamla joriska avloppssystemet får skulden men trots att problem uppstått många gånger tidigare lyckas inte stadsrådet besluta om några åtgärder.

609 e.O.
Tjuven Pärlan tas till fånga efter att ha upptäckts på Tofias pilgrimshus under Vinterfesteveckan. Mistänkt för att stå bakom inbrotten hos handelshusen några år tidigare sätts hon i förvar Tofias häkte i väntan på rättegång.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 599
Blev medlem: 2007-07-09 09:26
Ort: Lysekil

Re: Fil-Tofia

Inlägg av Jeb »

Någon som producerar. Det är bra, kanske kan det ge en spark i aktern på mig med! Ser jättebra ut!
birkebeineren
Admin
Inlägg: 7236
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Inlägg av birkebeineren »

Kul att du gillar. Går att korta ner eller att bygga ut men jag har försökt göra en mellanting, som ändå blev rätt lång. Har medvetet gjort årtalen fler ju nyare historien är. Några namn är satta, några äventyrsfrön, några nya idéer. Kriget 484-485 eO och Inbördeskriget 284/292-308 eO avvaktar jag lite med tills vi vet vad som bör vara med. Vill gärna ha några ord från Fraxinus till detta, särskilt inbördeskriget som hade djupa religiösa aspekter.

Om du vill ha en rikting på sparket så skulle jag vilja veta mer om hertig Ulrik Dagge av Philmark. Bara att du samlar vad du redan skrivit i olika inlägg vore uppskattat. :)
birkebeineren
Admin
Inlägg: 7236
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Inlägg av birkebeineren »

Stirpazklyfte, huvudsäte för Solorden norr om Fil-Tofia
Stirpazklyfte.jpg
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 599
Blev medlem: 2007-07-09 09:26
Ort: Lysekil

Re: Fil-Tofia

Inlägg av Jeb »

Kul att du gillar. Går att korta ner eller att bygga ut men jag har försökt göra en mellanting, som ändå blev rätt lång. Har medvetet gjort årtalen fler ju nyare historien är. Några namn är satta, några äventyrsfrön, några nya idéer. Kriget 484-485 eO och Inbördeskriget 284/292-308 eO avvaktar jag lite med tills vi vet vad som bör vara med. Vill gärna ha några ord från Fraxinus till detta, särskilt inbördeskriget som hade djupa religiösa aspekter.
Jag vill gärna ha med lite figurer i båda krigen, men tycker att Fraxinus får styra över sina alster. Hade varit bra att kröna lite ädlingar med förfäder som deltagit i krig...

Gillade bilden även om jag mer har sett Stirpazklyfte som en mindre stad mellan två kullar. Ena kullen med Prioratet på och andra med världslig makt på. Staden i dalen mellan de båda. och hamnen längst ner.

Jag har inte hunnit göra klart Hertig Ulrik än, just nu är det väldigt mycket utanför Ereb. Det vi vet än så länge är att han har barn i vuxen ålder och är gift för tredje gången. Han är en gammal, men ändå pigg herre och har inga planer på att steppa ner. Det har stressat hans äldste son, som är makthungrig och självgod. Hertigen är mer fysisk än akademisk och skulle bland vissa ses som lite trögtänkt när det kommer till politik och administrativa göromål. Han har god hjälp av bra folk runt sig kanske mest hans bror, som är den intellektuelle av de båda. Hertigen skall dock under inga omständigheter underskattas. Hans impulsiva och handfasta styre kombinerat med att han är totalt orädd för konflikter gör honom till en maktfaktor.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 7236
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Inlägg av birkebeineren »

Jeb skrev:Jag vill gärna ha med lite figurer i båda krigen, men tycker att Fraxinus får styra över sina alster. Hade varit bra att kröna lite ädlingar med förfäder som deltagit i krig...
Vi får väl se om Fraxinus kan utveckla något. Annars borde det gå bra at bara lägga till några ädlingar på ena eller andra sidan i krigen. De behöver ju nödvändigtvis inte ha spelat någon avgörande roll när det kommer till anledning eller utfall utan bara ha deltagit och fått hantera de resultat som blev. Den dalkiska grenen förlorade i kampen om vilken väg LV i Zorakin tog och under kriget mot svartfolken besegrades dessa slutligen. Dock dog väldigt många ädlingar både före detta kriget i en mystisk sjukdom (särskilt i Kardien) och säkerligen en hel i själva krigshandlingarna. Utdöda släktsgrenar lär ha orsakat omvälvningar i det feodala systemet som vissa kan ha tjanat på och andra förlorat. Och under inbördeskriget gjordes Slättebo till ett hertigdöme från att ha varit ett markgrevskap tidigare, samt många ädlingar som stöttat den dalkiska sidan lär ha fått betala för detta på något sätt. Många möjligheter. :)

Jag tänker mig att en följd av kriget 485-486 eO var att LV stärkte sin makt och sitt markinnehav på olika sätt. Dels som belöning till Solorden som gjorde avsevärda insatser men även genom skickligt manipulerande av arvstvister i krigets spår.
Jeb skrev:Gillade bilden även om jag mer har sett Stirpazklyfte som en mindre stad mellan två kullar. Ena kullen med Prioratet på och andra med världslig makt på. Staden i dalen mellan de båda. och hamnen längst ner.
Min ursprungliga idé för platsen Stirpazklyfte såg ut så här:
Stirpazklyfte
(östra Philmark (Kardien), norra Slättebo (Zorakien))

Ordensborg: Stirpazklyfte
Kompani: 6 banér stridande solriddare (60 riddare, 120 väpnare)
Prior: Altbin Hjortlöpe
Detta priorât ligger innom både Kardien och Zorakin men gränsen länderna emellan ses som oviktig av Lysande Vägen i detta hänseende. Kring en av solriddarnas kraftigst befästa borgar har en mindre stad vuxit upp i en bergsklyfta på östsidan av Stirpazflod. Livet här präglas av orden och närheten till Svarta Tornet. Kompaniets prior Altbin Hjortlöpe kommanderar över sex banèr stridande riddare. Priorâtets altöverskuggande verksamhet är riktat mot Svarta Tornet och samarbetet med Tornriddarna är nära.
Men det var innan Adragoor ritade sin karta och satte ut Stirpazklyfte en bit nedströms Stirpaz och inte uppe i gränsområdet mot Aidnebergen som jag först tänkt mig.

Sen hade du dina idéer om en köping och vidare vi våra diskussioner om en borg och en stor by/ mindre köping.

Vad om vi låter Stirpazklyfte bestå av två delar, Solordens borg (ordensborg/solborg?) ligger ute på ön i floden som bilden visar och så har vi ett samhälle innanför på fastlandet, gärna med någon kulle eller två bredvid? Samhället kan vi låta vara en köping (med den betydydelsen som annars använts i Zorakin) och ha sina särskilda handelsrättigheter kopplat till Fil-Tofia. Handelsrätten innehas av LV (genom kaptenpriorn i solborgen ute på ön) men köpingens övriga rätter ligger under den lokale länsinehavaren. Plats, solborg och köping kallas alla för Stirpazklyfte. Ett priorât är namnet på själva myndighetsområdet, det geografiska område prioren i solborgen är översta representat för, som i fallet Stirpazklyfte består av östra Philmark och norra Slätebo.
Jeb skrev:Jag har inte hunnit göra klart Hertig Ulrik än, just nu är det väldigt mycket utanför Ereb. Det vi vet än så länge är att han har barn i vuxen ålder och är gift för tredje gången. Han är en gammal, men ändå pigg herre och har inga planer på att steppa ner. Det har stressat hans äldste son, som är makthungrig och självgod. Hertigen är mer fysisk än akademisk och skulle bland vissa ses som lite trögtänkt när det kommer till politik och administrativa göromål. Han har god hjälp av bra folk runt sig kanske mest hans bror, som är den intellektuelle av de båda. Hertigen skall dock under inga omständigheter underskattas. Hans impulsiva och handfasta styre kombinerat med att han är totalt orädd för konflikter gör honom till en maktfaktor.
Låter ändå som en ganska bra beskrivning. Behövs nödvändigtvis inte mycket mer.

Grevinna Lenora Hjärta av Yxudde försöker ha så lite att göra som möjligt med sin hertig. Detta inte nödvändigtvis av någon direkt konflikt mellan de två utan av den anledning att grevinnan undviker de flesta om hon kan. Hon uppfyller sina feodala plikter gentemot hertigen men undviker att personligen möta upp vid eventuella tillfällen där andra skulle ha sett en möjlighet att vistas vid hertighovet. Hon skicker istället en av sina få betrodda underlydande där närvaro i Fil är absolut nödvändigt. Vanligen är detta riddar Obrian Morell tillhörande hennes persolliga hushåll.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 599
Blev medlem: 2007-07-09 09:26
Ort: Lysekil

Re: Fil-Tofia

Inlägg av Jeb »

Vi får väl se om Fraxinus kan utveckla något. Annars borde det gå bra at bara lägga till några ädlingar på ena eller andra sidan i krigen. De behöver ju nödvändigtvis inte ha spelat någon avgörande roll när det kommer till anledning eller utfall utan bara ha deltagit och fått hantera de resultat som blev. Den dalkiska grenen förlorade i kampen om vilken väg LV i Zorakin tog och under kriget mot svartfolken besegrades dessa slutligen. Dock dog väldigt många ädlingar både före detta kriget i en mystisk sjukdom (särskilt i Kardien) och säkerligen en hel i själva krigshandlingarna. Utdöda släktsgrenar lär ha orsakat omvälvningar i det feodala systemet som vissa kan ha tjanat på och andra förlorat. Och under inbördeskriget gjordes Slättebo till ett hertigdöme från att ha varit ett markgrevskap tidigare, samt många ädlingar som stöttat den dalkiska sidan lär ha fått betala för detta på något sätt. Många möjligheter. :)
Ingen av dem var tänkt att ha något direkt inverkan på kriget. Indirekt har de sedan som självutnämnda krigshjältar och i förlängningen förfäder till nuvarande ädling påverkat sin omgivning. Sjukdomarna och kriget släcker inte bara adelsätter, vi får en del nya. Jag har nosat lite på det i Philmark, men det borde rimligtvis ha hänt i Zorakin också.
Jag tänker mig att en följd av kriget 485-486 eO var att LV stärkte sin makt och sitt markinnehav på olika sätt. Dels som belöning till Solorden som gjorde avsevärda insatser men även genom skickligt manipulerande av arvstvister i krigets spår.
Finns säkert intressanta arkiv i Priorâtets källarvalv där både en och annan tveksam affär dokumenterats. Jag kanske borde skicka lite äventyrartjuvar för att rentvå min förfader och ge oss tillbaka ägorna runt Stirpaz? När de ändå är där kanske de kan placera lite andra dokument som kompensation för sveda och värk... :twisted:
Sen hade du dina idéer om en köping och vidare vi våra diskussioner om en borg och en stor by/ mindre köping.
Jag kan inte ta helt åt mig äran för köpingen. Min vana trogen skrev jag det hela utan att helt läsa igenom på forumet. :roll: Andragoors karta har Stirpazklyfte ritad som två små hus dvs. köping så därför rättade jag mig efter det. En intressant detalj är att Stirpazstad på andra sidan floden är ett litet hus dvs. by. Det var så hela idén om namnbytet i Reserud kom till.
Vad om vi låter Stirpazklyfte bestå av två delar, Solordens borg (ordensborg/solborg?) ligger ute på ön i floden som bilden visar och så har vi ett samhälle innanför på fastlandet, gärna med någon kulle eller två bredvid? Samhället kan vi låta vara en köping (med den betydydelsen som annars använts i Zorakin) och ha sina särskilda handelsrättigheter kopplat till Fil-Tofia. Handelsrätten innehas av LV (genom kaptenpriorn i solborgen ute på ön) men köpingens övriga rätter ligger under den lokale länsinehavaren. Plats, solborg och köping kallas alla för Stirpazklyfte. Ett priorât är namnet på själva myndighetsområdet, det geografiska område prioren i solborgen är översta representat för, som i fallet Stirpazklyfte består av östra Philmark och norra Slätebo.
Jag anser det vara en jättebra idé. Priorâtet är givetvis en maktfaktor från dag 1. Under åren har allt runt omkring växt upp till den köping det idag är.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 7236
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Inlägg av birkebeineren »

Jeb skrev:Ingen av dem var tänkt att ha något direkt inverkan på kriget. Indirekt har de sedan som självutnämnda krigshjältar och i förlängningen förfäder till nuvarande ädling påverkat sin omgivning. Sjukdomarna och kriget släcker inte bara adelsätter, vi får en del nya. Jag har nosat lite på det i Philmark, men det borde rimligtvis ha hänt i Zorakin också.
Det kan ju räcka med en kort referens till krigen/sjukdomen i beskrivningen av en ädling. Hon dog i stora sjukan 484, han dog som en hjälte på Kejsarbron, hennes familj stöttade den dalkiska sidan inbördeskriget osv.

Angående Leovin Stirzbergs familj som hertigar av Slättebo så har följande skrivits i sammanhang med Sjökriget mot Felicien:
... En av dessa kapare är en Baron William av Hertigdömet Dreverike. Han dubbas till hertig av Slättebo (då detta hertigdöme också står utan arvinge efter slaget vid Selim) sedan han genom att rekviderat tre fiskebåtar påbörjat en karriär som kapare som gjorde honom till en av de få framgångsrika Zorakiska sjökrigare under det Feliciska kriget. Han uppgraderade sina styrkor och fartyg hela tiden. Med sina första tre fiskebåtar överraskar han ett feliciskt krigsfartyg i den örika och dimmiga kusten i södra Dreverike. Och så fortsätter det. När hans eskader består av tre -fyra snabbseglande Feliciska krigsskepp går han ut och jagar Feliciska kapare i hela Zorakiens kustområde. Han överlever till freden och har så smått blivit en legend bland de Zorakiska kustborna och får sitt hertigdöme (för att stärka Kungens egenpopularitet). Även han gifter sig med änkan till den förra hertigen till Slättebo.

Denna änka är dock ej särdeles ung längre om än fortfarande ganska vacker. Hon lär ha tagit sin forne makes frånfälle med jämnmod i synnerhet efter att ha skådat sin nye unge blivande make, Baron William. Det är från detta par som Hertig Anvil av Slättebo härstammar.
Baron Williams fulla namn var William Stirzberg och han blev altså hertig 392 eO. Hans företrädare som dog vid Selime het xxx Borvix och efterlämnade sig den vackra änkan xxx xxx, gift Borvix. Denne Borvix var ättling till Obrian Borvix som blev hertig av Slättebo 308 eO när kung Valien IV tillträdde Zorakins tron efter sin avsatte bror Iberiko under Inbördeskriget. Något namn på hertigen som Obrian Borvix efterträdde har vi inte men tanken är att denne upphöjdes från markgreve av Slättebo till hertig av Slättebo 296 eO när kung Iberiko efterträdde sin bror Borodrik II på tronen och samtidigt gjorde om det tidigare markgrevskapet till ett hertigdöme. Gissningsvis gjorde han det som en belöning till markgreven som stöttat honom och den dalkiska grenen i det pågående inbördeskriget. Vad som sen hände med den avsatte hertigen xxx 308 eO vet vi inte men han kan ha dött i kamp, avrättats, fängslats eller rymt. Vad som hände med Iberiko vet vi heller inte utöver att han avled 308 eO. Troligtvis dog han i krig eller avrättades.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 7236
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Inlägg av birkebeineren »

Jeb skrev:Finns säkert intressanta arkiv i Priorâtets källarvalv där både en och annan tveksam affär dokumenterats. Jag kanske borde skicka lite äventyrartjuvar för att rentvå min förfader och ge oss tillbaka ägorna runt Stirpaz? När de ändå är där kanske de kan placera lite andra dokument som kompensation för sveda och värk... :twisted:
Oh, spännande...
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 599
Blev medlem: 2007-07-09 09:26
Ort: Lysekil

Re: Fil-Tofia

Inlägg av Jeb »

Det kan ju räcka med en kort referens till krigen/sjukdomen i beskrivningen av en ädling. Hon dog i stora sjukan 484, han dog som en hjälte på Kejsarbron, hennes familj stöttade den dalkiska sidan inbördeskriget osv.
Det är lite på den nivån jag tänker.
Angående Leovin Stirzbergs familj som hertigar av Slättebo så har följande skrivits i sammanhang med Sjökriget mot Felicien:
... En av dessa kapare är en Baron William av Hertigdömet Dreverike. Han dubbas till hertig av Slättebo (då detta hertigdöme också står utan arvinge efter slaget vid Selim) sedan han genom att rekviderat tre fiskebåtar påbörjat en karriär som kapare som gjorde honom till en av de få framgångsrika Zorakiska sjökrigare under det Feliciska kriget. Han uppgraderade sina styrkor och fartyg hela tiden. Med sina första tre fiskebåtar överraskar han ett feliciskt krigsfartyg i den örika och dimmiga kusten i södra Dreverike. Och så fortsätter det. När hans eskader består av tre -fyra snabbseglande Feliciska krigsskepp går han ut och jagar Feliciska kapare i hela Zorakiens kustområde. Han överlever till freden och har så smått blivit en legend bland de Zorakiska kustborna och får sitt hertigdöme (för att stärka Kungens egenpopularitet). Även han gifter sig med änkan till den förra hertigen till Slättebo.

Denna änka är dock ej särdeles ung längre om än fortfarande ganska vacker. Hon lär ha tagit sin forne makes frånfälle med jämnmod i synnerhet efter att ha skådat sin nye unge blivande make, Baron William. Det är från detta par som Hertig Anvil av Slättebo härstammar.
Baron Williams fulla namn var William Stirzberg och han blev altså hertig 392 eO. Hans företrädare som dog vid Selime het xxx Borvix och efterlämnade sig den vackra änkan xxx xxx, gift Borvix. Denne Borvix var ättling till Obrian Borvix som blev hertig av Slättebo 308 eO när kung Valien IV tillträdde Zorakins tron efter sin avsatte bror Iberiko under Inbördeskriget. Något namn på hertigen som Obrian Borvix efterträdde har vi inte men tanken är att denne upphöjdes från markgreve av Slättebo till hertig av Slättebo 296 eO när kung Iberiko efterträdde sin bror Borodrik II på tronen och samtidigt gjorde om det tidigare markgrevskapet till ett hertigdöme. Gissningsvis gjorde han det som en belöning till markgreven som stöttat honom och den dalkiska grenen i det pågående inbördeskriget. Vad som sen hände med den avsatte hertigen xxx 308 eO vet vi inte men han kan ha dött i kamp, avrättats, fängslats eller rymt. Vad som hände med Iberiko vet vi heller inte utöver att han avled 308 eO. Troligtvis dog han i krig eller avrättades.
En port i FT vet jag är uppkallad efter fiskebåtarna...
Hertig Borvix dog uppenbarligen, men är hela ätten utslocknad?

Det är aldrig fel med en avrättning eller två! :twisted:
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 599
Blev medlem: 2007-07-09 09:26
Ort: Lysekil

Re: Fil-Tofia

Inlägg av Jeb »

Oh, spännande...
Det börjar bli så många äventyrsuppslag att vi snart måste producera platserna att äventyra i.... :wink:
Skriv svar