Klomellien

Samlingsplats för alla länder och platser
Torquemada
Erebosisk Köpman
Posts: 393
Joined: 2007-12-29 10:14

Post by Torquemada »

Jag har ett gäng i Melorgh som gillar odöda och uppmuntrar odödskap. Frågan är om LV är ideologiska fiender, eller reella fiender som kan ställa till faktiska problem med en massa solandar som slår ut annars livsfarliga dödsgastar. I det förra fallet blir det mycket gruffande, i det senare öppna stridigheter.
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Välkommen till Yolev!

Image

Image

Image
Torquemada
Erebosisk Köpman
Posts: 393
Joined: 2007-12-29 10:14

Post by Torquemada »

Vackert! Är den sista bilden Yolevs undre värld? :D
User avatar
Baldyr
Erebosisk Köpman
Posts: 314
Joined: 2009-08-02 20:05

Post by Baldyr »

Torquemada wrote:Är den sista bilden Yolevs undre värld? :D
Ha, ha, ha... :lol:

/Baldyr
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Torquemada wrote:Vackert! Är den sista bilden Yolevs undre värld? :D
Kanske från den dimmiga dal som sägs finnas i Klomellien? :P
Torquemada
Erebosisk Köpman
Posts: 393
Joined: 2007-12-29 10:14

Post by Torquemada »

birkebeineren, just den jag ville prata med!

Exark Anders sade att du hade hand om solriddarprioraten, och efter att (till slut) ha plöjt igenom LV på wikin har jag komit fram till att om det är någonstans på Altor som LV behöver väpnat skydd så är det i Klomellien. Kan alltså ett priorat inrättas i landet?
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

På något vis tycker jag vi absolut får in solriddarna i Klomellien, de verkar behövas! :)

Jag har försökt beskriva Solorden trogen källorna men även göra den så användbar som möjlig för SL. Orden är nära knuten Aidne (Kardien och Zorakin) och verkar i liten grad farsegels.
Organisation
Solorden är organiserad i ett antal militardistrikt kallat priorât. Innom dessa har en prior befäl över ett kompani ordensriddare. Kompanierna varierar i storlek men är byggd upp av grupper om tio riddare kallat banér - de som kämpar under ett och samma solbanér - själva grundindelningen av Solorden. Ledaren för banéret kallas banérforare och i strid samordnas dessa under en kapten. Solorden leds av stormästaren i huvudsätet Skapen som här tillsammans med ett råd av mästare - mästarrådet - styr och samordnar ordens verksamhet efter direktiv och order från exarken och glath-kerîgassen i Ekeborg. En solriddare verkar huvudsakligen som stridande, aktiv i fält och kamphandlingar, med två undelydande vapnare. De riddare som ålder och krigsskador hindrar från strid verkar som tjänande, ansvariga for administration och rekrytering, med endast en väpnare under sig. Väpnaren börjar vid inträdet i orden som underlydande en tjänande riddare, för att sedan efter grundläggande utbildning övergå till att lyda under en stridande riddare. Ute på uppdrag där solriddare agerar självständigt kallas ledaren "kapten" även om han har rang av banerförare eller endast riddare. Solorden är gammal och har under århundradena behållit sin grundorganisation men har även en utvecklad tradition av att göra flexibla undantag och bilda specialförband.

I dagsläget finns 23 priorât utöver huvudpriorâtet Skapen: 7 i Kardien, 12 i Zorakin, 2 i Nostratiet, samt 2 specialfall i Magilre respektive Berendien. Ordens nuvarande stormästare är riddar Oban Starke av Ellmunsberg, en zorakier från Inberg av raxorisk härkomst.
Men som det framgår så finns undantag och vi har priorât i Magilre, Berendien och i det delvis till Zorakin knutna Nostratiet. Ett till i Klomellien? Det borde ju kunna låta sig göras men för att krångla till det lite för oss kanske vi kan hitta på en specialförklaring?

Kerisât Klomellien är ett litet sådant och LV är inte lika stark i landet som i varken Kardien eller Magilre så frågan är om exarken rent organisationsmässigt velat förlägga ett priorât till landet, möjligtvis sorterar solorden i Klomellien (med säte i Addiaska) under special priorâtet i Magilre eller kanske under priorât Övre Kardia?

Oavsett om vi förlägger ett helt kompani till Klomellien eller sorterar solriddarna under ett annat kerisât, hur många banér (grupp om tio riddare och tjugo väpnare) kan det vara behov för i kampen mot mörkret?

Jag tänker högt här och vill gärna ha åsikter! :)
User avatar
leinder
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 762
Joined: 2008-03-12 19:39
Location: Stockholm

Post by leinder »

Låter som att man skulle behöva ett helt eget kompani för att hålla Etins ljus högt i detta turmoil som kallas Klomellien :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Exarken och glath-kerîgassen skickar ut solriddare dit det är behov när det är behov, men kanske behövs ett helt kompani föläggas i ett eget klomelliskt priorât Addiaska?

Ge mig lite uttalade motivationer för varför exarkens (och inga lokala potentaters) svärdsarm behövs i Klomellien så kanske... :wink:
Torquemada
Erebosisk Köpman
Posts: 393
Joined: 2007-12-29 10:14

Post by Torquemada »

Låt se, antal har jag ingen som helst uppfattning om...

De kan inte lyda under Magilre. Magilre är ärkefienden, och även om de kyrkliga organisationerna samarbetar ganska bra trots det, så ses alla som tar order från Magilre med djup skepsis, och det kan försvåra arbetet. De skulle kunna lyda under Kardien, som alla gillar, men Kardien ligger ganska långt bort, och det skulle också placera Addiaska i en ännu starkare särställning som det land som har absolut bäst band till Kardien.

Addiaska är LV:s försvarare i Klomellien. Tyvärr har de också politiska ambitioner som inte alltid rimmar så fint med kyrkans lära. Kerisgassen stöder dessutom kungen av Addiaska och vill missionera med svärdet i hand, och propagerar starkt i Kardien för att få mer trupper av alla de slag till Klomellien.

Han saknar inte heller helt skäl: de soltrogna i Hisskov trakasseras hårt av Aesirdyrkarna i Triska. Mission i Triska är högst önskvärd, men svår att genomföra, då missionärerna dödas. Mission i Mercana, ett sällsynt syndigt näste, är också ganska framgångsrik, då staden har gott om hunsade förlorare i stort behov av hopp. Konflikten mellan Addiaska och Mercana gör att de befinner sig fara, då de riskerar att betraktas som spioner och stadsförrädare.

I Melorgh har kyrkan stora problem. Missionen går bra, men de trogna avfaller hela tiden. Puki och Ogim bekämpar dem. Nerxim, som håller sig med förhatliga odöda, är passivt fientliga. Narkathoths demonkultister manar fram otyg som plågar hela landet. Melorgh är eftertraktat av kyrkan - staden är gudfruktig, och om de vanns på allvar skulle det kunna tippa balansen till kyrkans fördel i hela landet, plus att kyrkan skulle få en hel stad av munkar, nunnor och riarker, eller åtminstone ulepper. Melorghierna är, trots alla sina andra brister, fromma, familjeälskande, flitiga och gästvänliga. Kyrkan är dåligt beväpnad i Melorgh, och Addiaska vill inte riskera att få Melorgh emot sig genom att skicka trupper under en konflikt med Mercana. Solriddare skulle kunna ses som neutrala i de större konflikterna. Jag vet inte riktigt hur de ställer sig till att strida under någon kungs baner?

Jag är lite osäker på HUR moraliskt högstående solriddarna är, men om de har en strikt moralkod så kan de höja sig över de lokala stridigheterna och fungera som en hämsko för kerisgass Ozymandias.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Torquemada wrote:Låt se, antal har jag ingen som helst uppfattning om...

De kan inte lyda under Magilre. Magilre är ärkefienden, och även om de kyrkliga organisationerna samarbetar ganska bra trots det, så ses alla som tar order från Magilre med djup skepsis, och det kan försvåra arbetet. De skulle kunna lyda under Kardien, som alla gillar, men Kardien ligger ganska långt bort, och det skulle också placera Addiaska i en ännu starkare särställning som det land som har absolut bäst band till Kardien.

Addiaska är LV:s försvarare i Klomellien. Tyvärr har de också politiska ambitioner som inte alltid rimmar så fint med kyrkans lära. Kerisgassen stöder dessutom kungen av Addiaska och vill missionera med svärdet i hand, och propagerar starkt i Kardien för att få mer trupper av alla de slag till Klomellien.
.
Jag tycker att det vore logiskt om exarken placerar (det eventuella)prioratets kompani i Addiska för att stärka Addiaskas ställning i Klomellien. Att det finns nära band med mellan addiaska och Kardien borde ju bara ses som en fördel och väldigt många inm den Lysandevägen skulle nog se det om den Lysande vägen kunde spridas över hela Klomellien unde addiaskas ledning.

Visst kan man se kloka män som menar att det skulle underminera trons ställning som en universell tro öppen för alla sinnen som vill öppna sig för ljuset, men den typen av röster brukar ofta dränkas i en stormflod av echtisk känslosamhet.

Så tänker jag. Det här var en kul diskussion!

(Jag ser alltså gärna att Solriddarna inte är en hämsko för Ozymandias utan agerar som hans svärdsarm!)
Torquemada
Erebosisk Köpman
Posts: 393
Joined: 2007-12-29 10:14

Post by Torquemada »

Faktiskt är det nog det det mest troliga scenariot, ja.
Och om han har en egen svärdsarm behöver han inte förlita sig på kungen hela tiden.
User avatar
Baldyr
Erebosisk Köpman
Posts: 314
Joined: 2009-08-02 20:05

Post by Baldyr »

Jag tänkte göra ett litet trakoriskt intrång i Klomellien-tråden, och hoppas att tilltaget ursäktas!

I mina egna kampanjer är Brior Brådfots krönika om Trakorien en faktiskt bok som rollfigurerna kan få tag i och ha med sig, och därmed kan spelarna också läsa i den. Krönikan som bok omnämns faktiskt också i källorna, nämligen i Den femte konfluxen (sid 71). I inledningen till Trakorien-krönikan (Trakorien, sid 3) står det vidare att krönikan skrevs ned år 618 eO, "i Stangvallers klippa, invid Gryppas vik". (Vilket år Den femte konfluxen är tänkt att utspela sig undkommer mig dock i denna timme, men eventuellt finns det en inkonsekvens här.)

Hur som helst. Jag undrar nu om inte denna "Stangvallers klippa" skulle kunna finnas i Klomellien, som ju ligger vid Gryppas vik? (Väl?) Jag föreställer mig däremot inte att Brior Brådfot är från Magilre, utan har alltid föreställt mig honom som varande från ett "neutralt land". Sedan vet jag att Brior i något sammanhang sagt att namns namne är medlem i en kunskapsorden av något slag. (Jag kommer tyvärr inte ihåg detaljerna, men jag tror inte heller att han nämnde vilken orden i så fall.)

Skulle man därmed kunna tänka sig att Brior Brådfot är medlem i Mandelorden, som ju ser sökandet, nedtecknandet och spridandet av kunskap som sitt kall? Det stämmer mycket väl överens med broder Brådfots mission, tycker jag. I så fall skulle det rimligtvis finnas ett lyceeum även i Klomellien ("Stangvallers klippa").

Nu förstår jag att Brior själv antagligen har en åsikt i frågan (eller inte), varför jag flaggar för detta inlägg även i Trakorien-tråden så att det inte undgår honom.

/Baldyr
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Baldyr wrote:Jag tänkte göra ett litet trakoriskt intrång i Klomellien-tråden, och hoppas att tilltaget ursäktas!

I mina egna kampanjer är Brior Brådfots krönika om Trakorien en faktiskt bok som rollfigurerna kan få tag i och ha med sig, och därmed kan spelarna också läsa i den. Krönikan som bok omnämns faktiskt också i källorna, nämligen i Den femte konfluxen (sid 71). I inledningen till Trakorien-krönikan (Trakorien, sid 3) står det vidare att krönikan skrevs ned år 618 eO, "i Stangvallers klippa, invid Gryppas vik". (Vilket år Den femte konfluxen är tänkt att utspela sig undkommer mig dock i denna timme, men eventuellt finns det en inkonsekvens här.)

Hur som helst. Jag undrar nu om inte denna "Stangvallers klippa" skulle kunna finnas i Klomellien, som ju ligger vid Gryppas vik? (Väl?) Jag föreställer mig däremot inte att Brior Brådfot är från Magilre, utan har alltid föreställt mig honom som varande från ett "neutralt land". Sedan vet jag att Brior i något sammanhang sagt att namns namne är medlem i en kunskapsorden av något slag. (Jag kommer tyvärr inte ihåg detaljerna, men jag tror inte heller att han nämnde vilken orden i så fall.)

Skulle man därmed kunna tänka sig att Brior Brådfot är medlem i Mandelorden, som ju ser sökandet, nedtecknandet och spridandet av kunskap som sitt kall? Det stämmer mycket väl överens med broder Brådfots mission, tycker jag. I så fall skulle det rimligtvis finnas ett lyceeum även i Klomellien ("Stangvallers klippa").

Nu förstår jag att Brior själv antagligen har en åsikt i frågan (eller inte), varför jag flaggar för detta inlägg även i Trakorien-tråden så att det inte undgår honom.

/Baldyr
Jag har alltid trott att tiden för nedpräntandet var 608 e.O men ser nu att detta inte stämmer. Jag har alltid tänkt mig att Brior kommer från Yolev av någon anledning (lagom litet och neutralt kanske) samt studerat vid någon av lyceerna i Bozsa, dvs de som inte sysslar med endast magi.

Mandelmunk, varför inte? Vill dock bara sätta en liten brasklapp för att klämma in alla erebs lärda som mandelmunkar, andra grupper torde finnas och kanske kan en sådan nyttjas här?
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 480
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

Post by Brior »

Baldyr wrote:Hur som helst. Jag undrar nu om inte denna "Stangvallers klippa" skulle kunna finnas i Klomellien, som ju ligger vid Gryppas vik? (Väl?) Jag föreställer mig däremot inte att Brior Brådfot är från Magilre, utan har alltid föreställt mig honom som varande från ett "neutralt land". Sedan vet jag att Brior i något sammanhang sagt att namns namne är medlem i en kunskapsorden av något slag. (Jag kommer tyvärr inte ihåg detaljerna, men jag tror inte heller att han nämnde vilken orden i så fall.)

Skulle man därmed kunna tänka sig att Brior Brådfot är medlem i Mandelorden, som ju ser sökandet, nedtecknandet och spridandet av kunskap som sitt kall? Det stämmer mycket väl överens med broder Brådfots mission, tycker jag. I så fall skulle det rimligtvis finnas ett lyceeum även i Klomellien ("Stangvallers klippa").

Nu förstår jag att Brior själv antagligen har en åsikt i frågan (eller inte), varför jag flaggar för detta inlägg även i Trakorien-tråden så att det inte undgår honom.
Stangvallers klippa kan mycket väl få ligga i Klomellien - företrädesvis i någon lugnare trakt dit Brior dragit sig tillbaka. Jag föreställer mig liksom ni att han kommer från en ganska obetydlig och neutral plats. Personligen skulle jag nog som gtjorgo föredra att han tillhör en mindre bemärkt orden än "Mandelorden" (som jag erkänner mig vara ganska okunnig om) helt enkelt därför att jag som Baldyr vet förespråkar mångfald och gytter.

Som kuriosa kan jag nämna att Stangvallers klippa avser en teckning som jag gjorde redan som 19-åring och som alltid har förefallit mig en smula profetisk, dvs att det är mitt äldre jag i bilden. Och nej, den är inte särskilt begåvat ritad.
Post Reply