Eledain, och hans riddare

Information om religionerna och dess utbredning
Post Reply
Kaonashi
Jordakisk Bärsärk
Posts: 20
Joined: 2007-02-26 00:24
Location: Malmö

Eledain, och hans riddare

Post by Kaonashi »

Eledain är en av gudarna som presenteras tidigt i Ereb Altor. Rent kronologiskt om man utgår från utgivningarna av böckerna förekommer han i som en onämnd gudom i Skelettbyns Hemlighet och nämns i Döda Skogen som är första delen i äventryskampanjen Ärans Väg.

Det står i Döda Skogen att: "Eledain representerar skapelsen, ljuset, livet, sanningen och lyckan. Hans tillbedjare är många och utgörs av alla sorters individer. Riddarna i Brödraskapet [Den Evigt Skinande Stjärnan orden] bär skinande rustningar med Eledains symbol inlagd på bröstet. Deras kodex är 'att aldrig dra vapen först och alltid som en sista utväg'".

Min fundering till denna kryptiske gudom är att det möjligtvis kan röra sig om en avatar av Etin. Enbart ett förslag! Jag hoppas att någon med tillgång till DoD materialet kanske kan klarlägga lite mer exakt vem gudomen är, vad denne står för och vilka hans tillbedjare är, detta förutsatt att denna gudom/religion är utdöd.

Det finns säkert information att hitta i Ereb Altor boxen. Jag har själv inte hunnit kolla igenom det ännu. Var god och lägga fram information och diksutera guden.

Mvh

Erik
osbjer
Caddisk Bågskytt
Posts: 126
Joined: 2007-01-28 14:03
Location: Göteborg
Contact:

Post by osbjer »

Som jag förstått det är inte EA påtänkt vad det gäller ärans väg då den serien skrevs innan. När jag spelleder ärans väg är Eledain ersatt med lysande vägen och Sathmog är bortplockad (och Dakoth är befälhavare över Häxmästarens armé men det hör ju inte riktigt hit). Tefalas är en vanlig krigarmunk och de olika templerna är munktempel i lysande vägens ära. Fungerar bra för mig.

/j
Kaonashi
Jordakisk Bärsärk
Posts: 20
Joined: 2007-02-26 00:24
Location: Malmö

Post by Kaonashi »

Det låter väldigt rimligt det du säger, men han är ändå en intressant gudom. Vi kan ju annars tala om en ytterst gammal gudom (Eledain) vars tillbedjare är utdöda men som vars symboler och tempelruiner fortfarande finns spridda över Ereb. Det är om inte annat en möjlighet. Det kan skapa en liten kampanjekrydda.

hur som haver är det synd att äventyrsspel inte valde att spinna vidare på idén

/E
Mikael
Admin
Posts: 5145
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Eledain är inte utdöd som religion, men är ovanlig idag. Se också Lysande Vägen tråden för mitt förslag på hur Eledain har haft visst inflytande på Odo och LV.
User avatar
Excellentium
Zorakisk Väpnare
Posts: 89
Joined: 2007-08-05 03:01
Location: Åkersberga

Post by Excellentium »

I Krigarens handbok heter vapenmästarinnan för den kanske mest välsedda fäktakademin i hela Ereb, Eledain.
"That is not dead which can eternal lie and with strange aeons even death may die".

- Necronomicon by Abdul Alhazrad
Mikael
Admin
Posts: 5145
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Excellentium wrote:I Krigarens handbok heter vapenmästarinnan för den kanske mest välsedda fäktakademin i hela Ereb, Eledain.
Ibland råkar personer bara heta samma sak, även om det i fantasy sällan finns två personer med samma namn :roll: . Kanske denna Eledain ändå har förfäder eller förflutet i Eledainkulten? Detta har länge varit min favoritkult att dyka upp med som fantastisk hjälte som likt Lucky Luke rider iväg i solnedgången efter avklarat hjältedåd.
User avatar
Excellentium
Zorakisk Väpnare
Posts: 89
Joined: 2007-08-05 03:01
Location: Åkersberga

Post by Excellentium »

Mikael skrev:
Ibland råkar personer bara heta samma sak, även om det i fantasy sällan finns två personer med samma namn
Att ett namn kan bäras av andra är enkel logik, men när namnet byter kön dessutom, blir jag lite förvirrad. Inte så att det inte existerar (ex. Kim, Charlie, Sam), men just namnet Eledain ser ju inte jag som särskilt kvinnligt. Den mystiska mästarinnan från fäktakademin i Erebos är kanske inte kvinna?

Det står vidare i Krigarens handbok om Eledein: "Ingen tycks riktigt veta varifrån hon kommer och det går en del rykten om att Eledain ursprungligen kommer från en annan värld än Ereb. Hon har alrdig kommenterat ryktena". Just detta skrev jag om Eledain även i Erebos-tråden, eftersom hon är hemmahörande där med Erebs främsta fäktskola...
"That is not dead which can eternal lie and with strange aeons even death may die".

- Necronomicon by Abdul Alhazrad
Mikael
Admin
Posts: 5145
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Från Lysande Vägen:
Anders wrote:Eledains brödraskap i västra Akrogal (Eledain) - ca 400-150 f.O.
I Akrogal har Odosmunkarna funnit ännu en gud som bär stora likheter med Etin. Denna gud kallade sig Eledain, men mycket är okänt om var och till vem Eledain först uppenbarade sig. Det är dock troligt att det var en grupp österländska ädlingar och krigare som först hängav sig till Eledain. Vad man vet med säkerhet är att en religion snabbt utbredde sig i delar av Akrogal under 400-talet före Odo. Liksom den Lysande Vägen hade denna tro både munkar och heliga krigare ("Eledains brödraskap"). De Eledain-troende kämpade mot en mörk entitet vid namn Sathmog och dennes tjänare. Sathmog bär stora likheter med den Lysande Vägens Hemaquiel.
Efter många turbulenta år och stora krig verkar tron på Eledain ha dött ut runt år 150 f.O., men helgedomar kan fortfarande hittas i österns länder, och även på platser i östra Ereb.
Bortsett från munkarna och "riddarna" påpekar Odosmunkarna flera likheter mellan Eledain och Etin. Båda är skapargudar som personifierar godhet, ljus och välvillighet. Det som ofta kallats "Eledains stjärna" (och var symbolen för Eledain-tron) tolkar Odosmunkarna som en stiliserad sol - vilken bär många likheter med den symbol som den Lysande Vägen nu använder sig av. Det råder delade meningar om hur stor inverkan Eledain-tron hade på Ereb under mörkertiden, men de flesta är överens om att Eledains tjänare besökte de östra delarna av Ereb vid ett flertal tillfällen - inte minst det som idag är Krun och Hynsolge. Man misstänker också att denna tro genom Krun påverkat framför allt fastlandsgrenen av den Lysande Vägen.

Från Akrogals historia.
Mikael wrote::idea:
"ca 400-150 f.O Eledains Brödraskap – Den Lysande Stjärnans tid
Under denna period spred sig tron på guden Eledain bland folken i Akrogal och bortom dess kuster, men mycket är okänt om var och till vem Eledain först uppenbarade sig. Det är dock troligt att det var en grupp österländska ädlingar och krigare som först hängav sig till Eledain. Eledaintrons centrum och möjlig plats för uppenbarelsen skall ha varit deras örike även kallat Stjärnön. Var dessa öar låg är osäkert, men möjligen bland öarna i det jättelika innanhavet Aqsuili-Kartal eller utanför kusten någonstans mellan Kamsun och Slimpaku.
Eledains brödraskap hade både munkar och heliga riddare ("Eledains brödraskap"). Eledains brödraskaps främsta motståndare var den redan etablerade tron på Sathmog, en mörk entitet och en eldens gudom. Sathmogs tjänare var mäktiga i österlanden och hans präster fanns nära den världsliga makten även där Sathmogs prästerskap själva inte styrde. Men även andra mörkrets förkämpar stred mot Eledains brödraskap. Arméer av riddare med stjärnbannér mötte arméer av odöda innan tron fick bestående fästen på fastlandet. Eledain bredde snabbt ut sig i Akrogal under 400- och 300-talen f.O., men efter återkommande krig tycks brödraskapet och med dem tron ha dött ut runt år 150 f.O. Helgedomar kan fortfarande hittas i österns länder, och även på några få platser i östra Ereb. Den Evige Stjärnans Brödraskap lever dock främst vidare i Akrogals legender."
Från Aktrogaltråden
Bergdahl wrote:Jag har lite funderingar kring detta, bl.a. i en halvfärdig text om det fugiska soltåget, samt lite funderingar när det gäller Ashinas läror som jag planerat skall vara en utveckling/mutation av dyrkandet av Eladain. Tänkte mig att i samband med att eladaindyrkandet dör ut i Akrogal så vandrar de sista spillrorna av eladaintroende in i Krun, eventuellt i jakten på den förlorade sonen/stammen. Men det är något vi kan diskutera vidare.
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

Tycker det här kan bli mycket spännande and binda samman och utveckla. :)
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1448
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Re: Eledain, och hans riddare

Post by Grisodlar'n »

Jag har lite halvfärdiga stycken där jag spånar kring Eledainorden:

Religion – Eledainkulten
Enligt tillbedjarna så är Eledain ljusets, skapelsens, livets, sanningens och lyckans gud. Guden brukar ofta symboliseras med en åttauddad stjärna. Läran kring guden Eledain har kommit att bli ett horn i sidan på Sathmogkulten alltsedan den började vinna karkutalska åhörare. Den har förklarats vara kättersk och Eledains tillbedjare förföljdes obönhörligt under många år.

Eledain & Skapelsen
Eledain föddes ur lotusblomman eller nåt? Skapade människan ur lera/de fyra elementen. Ljusets andar, koppling till solandar?

Räkenskapen & återfödelse
I de heliga texterna anges Akara (Räkenskapen) som summan av en varelses handlingar under en livstid. Detta ansamlade själsliga bagage har avgörande betydelse för nästa livs domän och natur. Ju värre bagage desto lägre plan och liv återföds man till. Enligt skrifterna så finns det åtta kosmiska plan, sju lägre samt Fridens boning (Izwanna), det himmelska rike där själarna återförenas med sin Skapare i fullkomlig, evig lycka efter lång och luttrande vandring. De sju lägre planen består i nedstigande ordning av Kundukun (himmelska väsens plan), Ordakun (halvgudars plan), Tekankun (humanoidernas plan), Gurdajkun (hungriga andars plan), Tiarkun (djurens plan), Ogurkun (underjordens och styggelsernas plan) och slutligen Kurgukun (Yttersta mörkrets plan).

Bönor och människosjälar? Äter inte bönor på grund av detta? Reinkarnation. Karmaliknande.

Den Evigt Skinande Stjärnans Brödraskap
Den Evigt Skinande Stjärnans Brödraskap är ett ordenssällskap som tjänar Eledain. Orden har utformats av tillbedjare ur de mest skilda samhällsklasser och det görs ingen åtskillnad på kön, folk, ras, fattig eller rik. De som blivit medlemmar i orden anser sig vara fattiga i den bemärkelse att de ikläder sig en skrud av förgängligt kött – och rika i den bemärkelse att de fått äran att vandra i enlighet med Skaparens eviga ljus. Alla som omfattar tron på Eledain anses vara Lekbröder i brödraskapet. Som Lekbroder (Avrasha) förväntas det att man strävar efter att leva i enlighet med Eledains Primära principer – Barmhärtighet, Måttlighet och Ömjukhet. Barmhärtighet gentemot andra varelser, måttlighet rörande världsliga ting och ödjmukhet inför Skaparen.

Oktogrammets löften
När en ordensmedlem anser sig andligt redo för att ta steget från Lekbroder till Invigd (Ukalpra) så genomgår han sju dagars fasta och rituell tvagning (Sakhet) för att på den åttonde dagen svära att upprätthålla ordens heliga löften, Oktagrammets löften (Ogturpanishetra):

Jag svär att upprätthålla det Rätta sinnelaget.
Jag svär att upprätthålla den Rätta avsikten.
Jag svär att upprätthålla det Rätta talet.
Jag svär att upprätthålla den Rätta handlingen.
Jag svär att upprätthålla den Rätta levnaden.
Jag svär att upprätthålla den Rätta ansträngningen.
Jag svär att upprätthålla den Rätta kunskapen.
Jag svär att upprätthålla den Rätta friheten.

Munkar, mystagoger & Vapenbröder
Invigda kan välja mellan att tjäna orden som munkar eller Vapenbröder. Många vapenbröder är skickliga krigarmagiker. Mystagogerna är de andliga mentorerna och lärarna. Mystagogerna är också ordens främsta magiutövare. Ordens stormästare väljs nästan alltid från denna skara. Reguljära munkar och vapenbröder, mystagoger och Stormästaren.

Vapenbröderna
Ordens väpnade falang har som uppgift att skydda helgedomarna och tillbedjarna från allsköns faror. De har också svurit att skydda svaga och utsatta, och hjälpa de fattiga i samhället, oavsett religion. Vapenbröderna använder våld endast i försvarssyfte, och då som sista utväg. Alla har, liksom munkarna i orden, svurit fattigdoms- och kyskhetslöften för att hålla sig andligt rena. Många Vapenbröder är skickliga krigarmagiker. Yamabushi, teutonic order, Sōhei, Military order (monastic society)

Religiösa skrifter
Gudaplåten med De Heliga Mysterierna – Eledains bronsrullor. Vedermödornas bok, Bezmaras visa,

Högtider
Japp.

Eledain & gemene man i Karkutal
Folk i söder mer välvilligt inställda gentemot brödraskapet.

Klädedräkt
Blått, Eledains stjärna som symbol. Bild. Blå mantlar,

Relationen till andra religioner
Eledains trogna ser andra religioners gudar som förvirrade förvanskningar av Eledain, som andeväsen från den himmelska sfären Kundukun eller demoniska väsen från Yttersta mörkret. Bland de Ljusets andar som präntats ned på en av de uråldriga bronsplåtarna i Näktergalssalen så påträffas exempelvis Satmu, en brinnande änglalik andevarelse. De mystagoger med förmåga att tyda passagerna menar på att likheterna med karkutalernas Sathmog är slående.

Eledainorden & magi
Hur ser orden på magi? Röstmagiker med strupsång. Mentalister. Spiritister.
Post Reply